eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Młodzi Polacy bez pracy, dzieci i mieszkania. Dlaczego nie wchodzą w dorosłość

Młodzi Polacy bez pracy, dzieci i mieszkania. Dlaczego nie wchodzą w dorosłość

2024-04-01 00:44

Młodzi Polacy bez pracy, dzieci i mieszkania. Dlaczego nie wchodzą w dorosłość

Młodzi Polacy coraz później wchodzą w dorosłość © Mircea Iancu z Pixabay

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował wyniki raportu "Odroczona dorosłość?". Opracowanie potwierdza, że młodzi Polacy coraz częściej zwlekają z wejściem w dorosłe życie, opóźniając nie tylko moment wyprowadzki z domu rodzinnego, ale także decyzji o posiadaniu potomstwa. Jednocześnie rośnie liczba dzieci przychodzących na świat poza małżeństwem.

Przeczytaj także: Sytuacja mieszkaniowa młodych Polaków bardzo zła. Połowa z nich mieszka z rodzicami

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Z jakich powodów młodzi Polacy coraz później wchodzą w dorosłość?
  • Jak przedstawia się pozycja młodych osób na rynku pracy w Polsce?
  • W jakim wieku statystyczna Polka decyduje się na urodzenie pierwszego dziecka?

POLSCY STUDENCI PRACUJĄ DUŻO RZADZIEJ NIŻ EUROPEJSCY


Jednym z powodów późniejszego wchodzenia w dorosłość przez młodych Polaków jest fakt, że znaczna część kształci się na uczelniach. W 2022 r. studiowało 50 proc. osób w wieku 20-24 lata, z czego 36 proc. nie łączyło studiów z pracą. W efekcie tylko 14 proc. młodych osób w Polsce jednocześnie pracowało i studiowało, co było jednym z najniższych wskaźników w UE (średnia dla UE – 22 proc.).

Młodzi Polacy dużo rzadziej niż ich rówieśnicy z UE byliby też skłonni zmienić miejsce zamieszkania ze względu na pracę. W Polsce wskaźnik ten wynosi 40 proc. bezrobotnych młodych, a w UE średnio – 56 proc.

fot. mat. prasowe

Średni wiek zawarcia pierwszego małżeństwa oraz urodzenia 1. dziecka

Młodzi Polacy coraz później wchodzą w związki małżeńskie i rodzą pierwsze dzieci


Zarówno międzynarodowe, jak i polskie badania potwierdzają, że doświadczenie zawodowe zdobyte podczas studiów podnosi przyszłe wynagrodzenie absolwentów i ich pozycję na rynku pracy, dzięki czemu dużo szybciej znajdują pracę niż osoby bez doświadczenia. Jednocześnie młode osoby są szczególnie narażone na skutki kryzysów gospodarczych. W 2020 r. bezrobocie w Polsce wśród osób do 24 roku życia wzrosło o 6 p.proc. Pozycja młodych osób na rynku pracy w Polsce jest dużo gorsza niż osób starszych – aż 35 proc. z nich pracuje na czas określony lub w formie samozatrudnienia, podczas gdy wskaźnik ten dla ogółu populacji wynosi 15 proc. Jednocześnie 43 proc. młodych jako przyczynę takiej formy zatrudnienia wskazuje nie własną decyzję, ale fakt, że nie znalazło innej pracy – podkreśla dr Paula Kukołowicz, kierownik zespołu zrównoważonego rozwoju.

fot. mat. prasowe

Osoby w wieku 20-24 lata łączące naukę z pracą zawodową:

Polska istotnie odstaje od średniej europejskiej pod względem odsetka osób młodych łączących pracę z nauką


POLACY CORAZ PÓŹNIEJ OPUSZCZAJĄ DOM RODZINNY I ZAKŁADAJĄ RODZINĘ


Od 1993 r. do 2020 r. zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn średni wiek zawarcia pierwszego małżeństwa w Polsce wzrósł o blisko 5 lat. Równocześnie wiek, w którym kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko wzrósł z 23 lat w 1995 r. do 28 lat w 2021 r.
W ciągu ostatnich 30 lat w całej Europie obserwujemy proces deinstytucjonalizacji rodziny. Pomiędzy 1990 r. a 2021 r. odsetek dzieci przychodzących na świat poza małżeństwem wzrósł o 20,5 pkt. proc. (z 6,2 proc. do 26,7 proc.). Obecnie w Polsce co czwarte dziecko rodzi się poza małżeństwem. W całej UE, w 2021 r. 41,9 proc. dzieci urodziło się w związkach pozamałżeńskich, co stanowi wzrost o 16,5 pkt. proc. porównaniu z 25,4 proc. w 2000 r. Jednocześnie młodzi ludzie w Polsce coraz dłużej mieszkają z rodzicami - w 2022 r. dotyczyło to 51 proc. osób w wieku 25-34 lata, podczas gdy w 2005 r. było to 36,4 proc. Osób w tej grupie wiekowej. Na tle Europy jest to wynik bardzo wysoki - średnia dla UE w 2022 r. wyniosła 30,3 proc. – zaznacza dr Paula Kukołowicz, kierowniczka zespołu zrównoważonego rozwoju PIE.

fot. mat. prasowe

Odsetek młodych dorosłych mieszkających wraz z rodzicami

Młodzi Polacy coraz później opuszczają dom rodzinny


77,7 proc. młodych dorosłych w wieku 25-34 lata, którzy mieszkają wraz z rodzicami to osoby pracujące na pełen etat. To drugi najwyższy odsetek w całej Unii Europejskiej, który wzrósł w porównaniu do 2005 r. o 20,1 pkt. proc. Wówczas tylko 57,6 proc. osób młodych zamieszkujących wraz z rodzicami pracowało na pełen etat. Oznacza to, że osoby wciąż zamieszkujące z rodzicami są w znacznej mierze samodzielne pod względem finansowym.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: