eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Tylko 31% młodych Polaków oszczędza na emeryturę

Tylko 31% młodych Polaków oszczędza na emeryturę

2023-10-10 11:00

Tylko 31% młodych Polaków oszczędza na emeryturę

Tylko 31% młodych Polaków do 30. r.ż. oszczędza na emeryturę © Syda Productions - Fotolia.com

Młodzi Polacy niechętnie oszczędzają na emeryturę. Z badania na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wynika, że robi to zaledwie 31 proc. osób przed 30. rokiem życia. Jeszcze mniej, bo 21 proc. inwestuje w PPK. Co może zmienić ich nastawienie? Przekonanie, że ich pieniądze zainwestowane w IKE/IKZE/PPK będą bezpieczne.

Przeczytaj także: Kupno mieszkania i oszczędzanie na emeryturę: sfera marzeń dla młodych?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czy młodzi ludzie oszczędzają na emeryturę?
  • Jakie produkty emerytalne wybierają najchętniej?
  • Co może skłonić młodych ludzi do inwestowania w IKE/IKZE/PPK?


Ocena oferty produktowej emerytalnych instrumentów finansowych


Tylko co czwarty młody mężczyzna i co piąta młoda kobieta uznają aktualną ofertę produktów długoterminowego oszczędzania jako dobrze dopasowaną do ich potrzeb. Co ciekawe zdaniem 19% kobiet i 24% mężczyzn oferta ta jest zbyt rozbudowana, a 15-16% dorosłych chciałoby ją rozbudować.

Najbardziej niepokojący jest jednak wynik dotyczący braku zdania w tym zakresie, który oddaje niski poziom zainteresowania tematem i trudność w zrozumieniu ofert. Brak zdania w tym temacie wyraża 44% kobiet i 36% mężczyzn.

Większość młodych dorosłych ma przekonanie, że dostępne produkty emerytalne nie pozwalają im realnie zabezpieczyć się na czas emerytury, jedynie co czwarty młody Polak uważa, że korzystając z dostępnych instrumentów finansowych może naprawdę zabezpieczyć swoją przyszłość. Warto również zauważyć, że co piąty młody dorosły nie ma zdania na ten temat.

Jednocześnie 70% młodych dorosłych wskazuje, że ich zdaniem emerytalne instrumenty finansowe powinny przede wszystkim chronić kapitał, a pozostałe 30% uważa, że powinny przede wszystkim dawać szansę dużych zysków.

Temat bezpieczeństwa środków ulokowanych w instrumentach emerytalnych jest odzwierciedlony również w innych przekonaniach młodych Polaków. Prawie 70% Polaków nie jest pewne, czy ich pieniądze są bezpieczne w IKE/IKZE/PPK. Z jednej strony obawiają się oni, że zostaną one źle zainwestowane (66%), z drugiej zaś obawiają się, że zostaną pozbawieni swoich środków, w efekcie zmian w prawie, które mogą wprowadzić politycy (68%) lub po prostu, z dowolnego powodu (67%).

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Tylko 31% młodych Polaków do 30. r.ż. oszczędza na emeryturę

21% inwestuje w PPK, po 11% w IKE i OFE i niespełna 9% w IKZE.


Większość młodych Polaków uważa, że instrumenty finansowe długoterminowego oszczędzania są skomplikowane a mechanizmy ich działania nie są jasne. Takie przekonanie w obu przypadkach dotyczy około 60% badanych. Jedynie co piąty Polak i Polka uważa, że instrumenty finansowe są proste, a ich działanie przejrzyste. Jednocześnie niemal połowa młodych dorosłych przyznaje, że nie rozumie, jak działają instrumenty emerytalne, a kolejne 22% deklaruje, że nie ma na ten temat zdania.
Wyniki badania w obszarze oceny produktowej długoterminowego oszczędzania i preferencji związanych z ryzykiem wskazują na dwie istotne kwestie. Po pierwsze wyraźną potrzebę informacji i edukacji w zakresie zarządzania finansami osobistymi oraz przygotowania emerytalnego. Po drugie niechęć młodego pokolenia do podejmowania ryzyka przy inwestycjach finansowych. Przy skali wyzwań emerytalnych tych osób, obie kwestie wydają się szczególnie niepokojące – zauważa dr Katarzyna Sekścińska, autorka badania z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyzwania systemu emerytalnego


Tylko 31% młodych Polaków oszczędza na emeryturę, przy czym 21% inwestuje w PPK, po 11% w IKE i OFE i niespełna 9% w IKZE. W przypadku PPK liczba ta może być niedoszacowana, bowiem 15% deklaruje, że nie wie, czy jest w programie, czy też nie, a z uwagi na autozapis należy założyć, że jeśli się z programu świadomie nie wypisali, to w nim są.

Znakomita większość młodych dorosłych nie odkłada środków w emerytalnych instrumentach finansowych. Spójnie z postawami i przekonaniami wobec IKE/IKZE, wyrażonymi m.in. przez 70% osób niebędących pewnymi, czy ich pieniądze w IKE/IKZE są bezpieczne, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa jest tym, co młodzi Polacy najczęściej wskazują jako warunek konieczny zainwestowania w te instrumenty finansowe.

Aby zainwestować w IKE/IKZE 41% kobiet i 34% mężczyzn potrzebuje gwarancji, że nikt im nie zabierze pieniędzy ulokowanych w IKE/IKZE, a ok. 33% kobiet i mężczyzn chce swoistej gwarancji bezpieczeństwa swoich środków w tych instrumentach. Połączona z tym wynikiem jest z pewnością deklaracja mniej więcej co czwartego Polaka, że dla podjęcia takiej decyzji inwestycyjnej potrzebuje on zwiększyć swoje zaufanie do polityków.

27% badanych uznaje, że konieczny byłby w ich przypadku wzrost zarobków. Co piąty młody człowiek potrzebuje większej przejrzystości i ułatwienia zasad działania IKE/IKZE i lepszego zrozumienia, czym te instrumenty są. Co piąty młody Polak jako kryterium przystąpienia do IKE/IKZE wskazuje zwiększenie ich opłacalności – lepsze warunki, wyższe stopy zwrotu. Niezależnie od możliwych zmian, wciąż 22% Polaków, 23% kobiet i 21% mężczyzn deklaruje, że nieważne co się zmieni, oni w IKE/IKZE nie zainwestują.

Podobnie jak w przypadku IKE/IKZE, młodzi Polacy wśród najczęściej wymienianych kryteriów, które musiałyby zostać spełnione, by pozostali/wrócili do PPK są kwestie związane z bezpieczeństwem ich pieniędzy, a więc zagwarantowanie, że pieniądze są bezpieczne i że nikt ich nigdy konsumentowi nie
zabierze, choć odsetek osób wskazujących te kryteria jest nieco niższy niż w przypadku IKE/IKZE i wynosi odpowiednio 26% i 30%.

Co piąty młody Polak wskazuje również na konieczność swojego wzrostu zaufania do polityków, co niewątpliwie wiąże się z wspominanym poczuciem bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku IKE/IKZE, mniej więcej co czwarty młody Polak uzależnia swój powrót do PPK od wysokości swoich zarobków, które musiałyby wzrosnąć, by zdecydował się na pozostanie w PPK. Lepsze zrozumienie czym jest PPK i jego bardziej przejrzyste zasady wskazuje kilkanaście procent badanych, zaś 16% chciałoby wyższej stopy zwrotu z PPK, a 17% młodych dorosłych generalnie korzystniejszych warunków programu. W porównaniu w IKE/IKZE o 6% więcej młodych dorosłych nie wróciłoby do PPK niezależnie od tego jakie zmiany by nastąpiły, przy czym dotyczy to 27% mężczyzn i 30% kobiet.
Po raz kolejny okazuje się, jak istotna jest kwestia zaufania, doinformowania i poczucia bezpieczeństwa w świecie finansów. Deklaracje młodych osób pokazują dużą liczbę obaw związanych z oszczędzaniem w produktach długoterminowego oszczędzania. Branża OFE, którą reprezentuje IGTE, prowadzi liczne inicjatywy edukacyjne wspierające młode osoby w rozwoju sprawności finansowej i przygotowaniu do emerytury – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: