eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-VII 2022. Ujemne saldo wyniosło 55,2 mld PLN

Handel zagraniczny I-VII 2022. Ujemne saldo wyniosło 55,2 mld PLN

2022-09-15 11:28

Handel zagraniczny I-VII 2022. Ujemne saldo wyniosło 55,2 mld PLN

Handel zagraniczny z ujemnym saldem 55,2 mld PLN © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie I-VII 2022 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 893,1 mld PLN, natomiast w imporcie - 948,3 mld PLN. Eksport wzrósł o 21,2%, a import o 31,5% r/r. Saldo było ujemne i wyniosło 55,2 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-VI 2022. Eksport wzrósł o 20,8%, a import o 33,1% r/r

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 212,5 mld USD, a import 225,8 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,6%, a w imporcie o 17,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 13,3 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,1 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 193,7 mld EUR, a import 205,7 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 19,3%, a w imporcie o 29,4%). Ujemne saldo wyniosło 12,0 mld EUR, podczas gdy w styczniu - lipcu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 3,4 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,7% (w tym UE 76,1%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 61,8% (w tym UE 52,1%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 75,2%) i 64,6% (w tym UE 56,1%) w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,4%, a w imporcie 7,7%, wobec odpowiednio 5,5% i 7,1% w analogicznym okresie 2021 r.

fot. pixabay.com

Handel zagraniczny z ujemnym saldem 55,2 mld PLN

W okresie I-VII 2022 obroty w eksporcie sięgnęły 893,1 mld PLN, natomiast w imporcie - 948,3 mld PLN. Saldo było ujemne i wyniosło 55,2 mld PLN.


Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 219,2 mld PLN (minus 52,1 mld USD, minus 47,5 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 33,2 mld PLN (minus 8,1 mld USD, minus 7,3 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 197,2 mld PLN (46,9 mld USD, 42,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 186,2 mld PLN (44,2 mld USD, 40,3 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W styczniu - lipcu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,4% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 64,9 %), a importu ogółem – 63,8% (wobec 64,6% w styczniu - lipcu 2021 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,1 p. proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie spadł o 1,0 p. proc. i stanowił 20,6%. Dodatnie saldo wyniosło 51,3 mld PLN (12,2 mld USD, 11,1 mld EUR) wobec 56,1 mld PLN (14,9 mld USD, 12,4 mld EUR) w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 670,3 mld PLN, w tym z UE – 604,9 mld PLN, wobec odpowiednio 531,4 mld PLN, w tym z UE 493,5 mld PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,0 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,3 p. proc., Belgii o 1,3 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

W styczniu – lipcu br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 172,4%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 163,0%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 86,6%), chemii i produktów pokrewnych (o 31,4%), żywności i zwierząt żywych (o 29,7%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 26,4%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 18,1%), różnych wyrobów przemysłowych (o 14,0%), maszyn i urządzeń transportowych (o 10,7%) oraz napojów i tytoniu (o 4,1%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 303,7%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 115,0%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 103,8%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 40,5%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 31,5%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 27,0%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 25,0%), w żywności i zwierzętach żywych (o 24,4%), w napojach i tytoniu (o 17,6%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 11,5%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: