eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jak pandemia przyspiesza inwestycje w nowe technologie?

Jak pandemia przyspiesza inwestycje w nowe technologie?

2020-11-20 00:22

Jak pandemia przyspiesza inwestycje w nowe technologie?

Pandemia przyspiesza inwestycje w nowe technologie ©  buchachon - Fotolia.com

Jednym ze skutków ubocznych pandemii okazały się inwestycje w nowe technologie, co związane było przede wszystkim z masowym upowszechnieniem się pracy zdalnej. Jak wynika z badania KPMG i Harvey Nash, wydatki na ten cel wzrosły o około 15 mld USD tygodniowo. Koronawirus w znacznym zatem stopniu przyspieszył transformację cyfrową organizacji. Główne obszary inwestycji to bezpieczeństwo i prywatność, zarządzanie doświadczeniami klientów oraz rozwiązania chmurowe.

Przeczytaj także: Nowe technologie, które zmienią biznes w 2020

Zrealizowane przez KPMG i Harvey Nash badanie objęło swoim zasięgiem przeszło 4200 liderów działów IT z firm, których łączne wydatki na nowe technologie przewyższają 250 mld USD.

Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych wynika, że pomimo tegorocznego wzrostu wydatków na nowe technologie, w nadchodzących miesiącach przeznaczone na ten cel budżety mogą być znacznie obciążone. Świadczyć może o tym chociażby rewizja założeń budżetowych na najbliższe 12 miesięcy - jeszcze przed pandemią wzrostu budżetów na IT spodziewało się 51% liderów, kilka miesięcy później odsetek ten sięgał już tylko 43%.

Strategiczna rola nowych technologii pozostanie jednak faktem, za czym przemawia chociażby to, że niemal co 2. z badanych firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia specjalistów z tego obszaru w ciągu najbliższego roku.
Spadek odsetka respondentów spodziewających się wzrostu budżetu IT o 8 punktów procentowych może być spowodowany ogólną tendencją do redukcji kosztów w organizacji podczas spowolnienia. Presja na redukcję kosztów nie omija działów IT mimo zwiększonych oczekiwań w stosunku do nich. Aby temu sprostać, organizacje IT muszą zmniejszać dług technologiczny, dokonać transformacji bazy kosztowej oraz wdrożyć zwinny model dostarczania usług pozwalając na skalowanie kosztów działania i tym samym lepiej dostosować się do biznesu – mówi Andrzej Gałkowski, Partner, Financial Services Advisory, Head of Banking, KPMG w Polsce.

fot. buchachon - Fotolia.com

Pandemia przyspiesza inwestycje w nowe technologie

Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 firmy wydawały dodatkowo około 15 mld USD tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić bezpieczne przejście swoich organizacji na pracę w trybie zdalnym.


COVID-19 trwale przyspieszył transformację cyfrową przedsiębiorstw


Zdaniem 47% liderów działów IT na świecie i 52% z Polski pandemia COVID-19 trwale przyspieszyła transformację cyfrową i adopcję nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), blockchain czy automatyzacja.

Spośród różnych inwestycji technologicznych, kluczowe w nowej rzeczywistości dla firm były nakłady na:
  • zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności (wg 47% respondentów),
  • budowanie doświadczeń i zaangażowania klientów (44%) oraz
  • infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (43%).

Aż 51% ankietowanych przez KPMG International i Harvey Nash firm wdrożyło rozwiązania chmurowe, 13% prowadzi programy pilotażowe, a 21% aktywnie rozważa zastosowanie takich rozwiązań (co stanowi niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Także ponad połowa liderów działów IT z Polski wdrożyła rozwiązania chmurowe, natomiast co czwarty respondent poważnie zastanawia się nad implementacją chmury. Innymi technologiami, których wdrożenie rozważają liderzy IT są m.in. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (29% w skali globalnej i 25% w Polsce) oraz inteligentna automatyzacja (30% w skali globalnej i 25% w Polsce). Warto zwrócić uwagę na duży globalnie wzrost popularności platform sprzedażowych w modelu SaaS – wdrożenia takich rozwiązań na dużą skalę zwiększyły się ponad trzykrotnie z 7% w 2019 r. do 23% w tym roku. Jedna na sześć ankietowanych firm uruchomiła platformę tego typu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Polscy liderzy IT częściej dostrzegają rolę pandemii w przyspieszeniu transformacji cyfrowej niż ich zagraniczni koledzy. Nie powinno to dziwić. Polska gospodarka, jako całość oceniana jest jako mniej innowacyjna niż gospodarki takich regionów jak Skandynawia, Europa Zachodnia czy USA. Zaskakujące w badaniu jest to, że ankietowani w Polsce deklarują podobny poziom adopcji chmury jak reszta świata. Dotychczas, bazując chociażby na raportach Eurostatu mieliśmy przekonanie, że poziom adopcji chmury w Polsce był jednym z najniższych spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wygląda na to, że nasz kraj potrzebował nadzwyczajnego czynnika, jakim jest pandemia, aby proces transformacji przyspieszył. Wydaje się jednak, że dla wielu polskich liderów IT przejście do chmury obliczeniowej wciąż oznacza wdrożenie platformy ułatwiającej zdalną pracę grupową. Ale to jedynie początek, i nadrabianie dystansu wobec bardziej rozwiniętych rynków, na których znacznie szerszy zakres przetwarzania danych przenoszony jest do chmury – mówi Andrzej Gibas, Partner Associate, Business Advisory, Head of Markets, KPMG w Polsce.

Praca zdalna sprzyja cyberatakom


Pomimo dużych nakładów finansowych zapewniających wzrost bezpieczeństwa i prywatności w czasie COVID-19 aż 4 na 10 badanych liderów IT na świecie zasygnalizowało, że ich firma doświadczyła większej liczby cyberataków (dla Polski wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi 43%). Ponad 3/4 tych cyberincydentów było związanych z phishingiem (83%), a prawie dwie trzecie ze złośliwym oprogramowaniem (62%).

Dane te mogą świadczyć, że nagła konieczność pracy w trybie zdalnym zwiększyła ekspozycję pracowników na potencjalne ataki cyberprzestępców. Jednocześnie organizacje miały trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy mogliby wesprzeć tę poważną zmianę organizacyjną. Według ankietowanych liderów działów IT to właśnie cyberbezpieczeństwo jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością techniczną na świecie (35% wskazań). Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat umiejętność związana z bezpieczeństwem znalazła się na czele listy globalnych deficytów umiejętności technologicznych.

Praca zdalna może zostać standardem także po pandemii zdaniem wielu liderów działów IT


Aż 86% liderów działów IT, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez KPMG International i Harvey Nash, wprowadziło dla swoich pracowników pracę w trybie zdalnym, a 43% oczekuje, że po pandemii ponad połowa zatrudnionych będzie pracować w domu. Co ciekawe, spośród respondentów z Polski aż 10% przewiduje, że po pandemii wszyscy pracownicy z ich organizacji będą pracować zdalnie.

W wyniku pracy zdalnej aż 70% respondentów informuje o zwiększonej współpracy pomiędzy firmami a zespołami technologicznymi, a ponad połowa (52%) twierdzi, że stworzyło to kulturę integracji w zespole technologicznym.
Praca zdalna i brak fizycznego kontaktu ze współpracownikami to także zagrożenie. Aż 84% liderów IT potwierdza, że jest zaniepokojona o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Dostrzegają oni potrzebę formułowania i wdrożenia programów adresujących niebezpieczeństwa wynikające z braku interakcji pomiędzy pracownikami w świecie rzeczywistym i zastępowanie ich współpracą w przestrzeni wirtualnej – mówi Andrzej Gibas, Partner Associate, Business Advisory, Head of Markets, KPMG w Polsce.

Kwestie związane z pracą zdalną stanowią obecnie jeden z pięciu najważniejszych czynników angażowania i zatrzymywania kluczowych talentów technologicznych i pozostaną nim również po zakończeniu pandemii COVID-19. Liderzy działów IT będą zatem musieli ponownie przemyśleć sposób, w jaki przyciągają i angażują swoich pracowników w świecie, w którym fizyczna lokalizacja nie jest już głównym atutem.

Pandemia COVID-19 wpłynęła także na trwałe zwiększenie znaczenia samych liderów technologicznych w firmach – taką opinię wyraziło prawie dwie trzecie respondentów (61%).

O RAPORCIE:
Raport KPMG International i Harvey Nash pt. “CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?” powstał na podstawie największego pod względem liczby respondentów badania liderów działów IT na całym świecie. Badanie, w którym udział wzięło ponad 4 200 dyrektorów IT (CIO) i liderów technologii, odbyło się dwuetapowo – pierwszy przed pandemią COVID-19 (rozpoczęty 17 grudnia 2019 r.), a drugi w czasie pandemii (od 5 czerwca do 10 sierpnia 2020 r.). Badanie zostało przeprowadzone w 83 krajach w tym także w Polsce.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: