eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: koniunktura konsumencka ciągle zła, ale lepsza niż w kwietniu

GUS: koniunktura konsumencka ciągle zła, ale lepsza niż w kwietniu

2020-05-21 11:30

GUS: koniunktura konsumencka ciągle zła, ale lepsza niż w kwietniu

Koniunktura konsumencka ciągle zła © vege - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

W marcu nastroje polskich konsumentów zanotowały bardzo pokaźne spadki, kwiecień przyniósł kontynuację tego trendu. Jednak maj nastroił Polaków nieco bardziej optymistycznie. Jak podaje GUS, w piątym miesiącu br. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich. I tak jednak pozostają one na rekordowo niskich poziomach.

Przeczytaj także: GUS: koniunktura konsumencka jest fatalna

Koniunktura konsumencka. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w maju 2020 r.


Jak czytamy w komunikacie GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -30,1, co oznacza, że względem kwietnia podwyższył się o 6,3 p. proc.

Jeśli przyjrzeć się poszczególnym składnikom wskaźnika, to dostrzeżemy, że w największym stopniu poprawie uległy oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 15,6 p. proc. i 11,6 p. proc.). Lepsze oceny Polacy wystawili również przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 10,9 p. proc.).

Nie obeszło się jednak bez spadków - pogorszyły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 5,1 p. proc. i 1,9 p. proc.).

W odniesieniu do maja 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 38,4 p. proc.

fot. mat. prasowe

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz jego wartości składowe

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.


Koniunktura konsumencka. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w maju 2020 r.


Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -37,3 a. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 15,6 p. proc.).

Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 10,9 p. proc. dla ocen przyszłej sytu-acji finansowej gospodarstwa domowego i możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz 4,5 p. proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia. W maju br. WWUK osiągnął wartość o 42,2 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

fot. mat. prasowe

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) oraz jego wartości składowe

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym) i oszczędzania pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach.


Z komunikatu GUS wynika również, że istotny wpływ na koniunkturę konsumencką wywarła bieżąca sytuacja epidemiologicznej - 47,0% określiło go jako umiarkowany, a 46,0% jako znaczny. Tylko 7,0% respondentów wskazało, że obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na ich odpowiedzi.

Spośród osób pracujących (58,3% respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 9,8% respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi „możliwe” i „raczej nie” odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 24,3% oraz 37,5%. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wynosi 25,7%. Niewielka liczba respondentów pracujących (2,7%) nie miała zdania.

Koniunkturę konsumencką psuje bez wątpienia poczucie związanego z koronawirusem zagrożenia. Według 42,8% respondentów obecna sytuacji epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla zdrowia populacji jako całości. Przeciętne zagrożenie odczuwa 46,7%, małe - 9,3%, a jego brak - zaledwie 1,2% respondentów.

Dodatkowo, dla 34,2% respondentów obecna sytuacji epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistego zdrowia. 41,4% odpowiadających na pytania odczuwa przeciętne zagrożenie. Małe zagrożenie deklaruje 21,5%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 2,9% respondentów.

W przypadku 29,3% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 42,6% badanych, a małe -19,8%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 8,3% respondentów.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: