eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › GUS: koniunktura konsumencka jest fatalna

GUS: koniunktura konsumencka jest fatalna

2020-04-23 14:10

GUS: koniunktura konsumencka jest fatalna

Nastroje konsumentów fatalne © Bits and Splits - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Nastroje polskich konsumentów zanotowały spadki już w lutym, a marzec przyniósł tylko i wyłącznie kontynuację tego trendu. Niestety nie odwrócił go również kwiecień - w czwartym miesiącu tego roku Polacy mają jeszcze gorsze humory – podał GUS.

Przeczytaj także: Koniunktura konsumencka III 2020. Kontynuacja gorszych nastrojów

Koniunktura konsumencka. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w kwietniu 2020 r.


Jak podaje GUS, w kwietniu br. wyraźnie niższe niż przed miesiącem wartości odnotowały wszystkie składniki wskaźnika.

Zdecydowanie najwyraźniejsze spadki dotyczyły ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 58,8 p. proc. i 54,4 p. proc.).

Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 32,2 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 32,0 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz 11,0 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - czytamy w komunikacie GUS.

W odniesieniu do kwietnia 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 43,6 p. proc.

fot. mat. prasowe

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz jego wartości składowe

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.


Koniunktura konsumencka. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w kwietniu 2020 r.


Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 45,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -47,7 a. Na znaczący spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki.

Dane GUS wskazują również, że największy spadek odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 77,0 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 54,4 p. proc dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 32,2 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 18,1 p. proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy.

W kwietniu br. WWUK osiągnął wartość o 51,2 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

fot. mat. prasowe

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) oraz jego wartości składowe

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym) i oszczędzania pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach


Koniunktura konsumencka a sytuacja epidemiologiczna


Dla 95,4% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej (znaczny lub umiarkowany). Jedynie 4,6% badanych uznało, że obecna sytuacja nie mała na to żadnego wpływu.

Spośród osób pracujących (58,3% respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 19,1% respondentów. Podobny odsetek odpowiedzi w wysokości 19,9% dotyczy osób, które nie posiadają żadnych obaw. W przypadku wariantów odpowiedzi „możliwe” i „raczej nie” odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 29,0% oraz 27,8%. Niewielka liczba respondentów pracujących (4,2%) nie miała zdania.

Według 69,8% respondentów obecna sytuacji epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla zdrowia populacji jako całości. Przeciętne zagrożenie odczuwa 27,0% odpowiadających na py-tania. Małe zagrożenie deklaruje 3,0%, zaś brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 0,2% respondentów.

Dla 50,7% respondentów obecna sytuacji epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistego zdrowia. 38,7% odpowiadających na pytania odczuwa przeciętne zagrożenie. Małe zagrożenie deklaruje 10,0%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 0,6% respondentów.

Według 88,0% respondentów obecna sytuacji epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. Przeciętne zagrożenie dla gospodarki odczuwa 11,0% odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje tylko 0,9%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 0,1% respondentów.

W przypadku 44,4% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 36,5% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 14,6%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 4,5% respondentów.

Dla 49,5% respondentów obecna sytuacji epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie codziennego życia w lokalnej społeczności. Przeciętne zagrożenie odczuwa 43,1% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje tylko 7,3%, na-tomiast brak zagrożenia stwierdziło mniej niż 0,1% respondentów.

Informacje o badaniu
Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pe-symistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 06-16.04.2020 r. przeprowadzono metodą wywiadu telefonicznego 1808 wywiadów.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: