eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce V 2019

Produkcja w Polsce V 2019

2019-06-21 11:46

Produkcja w Polsce V 2019

Produkcja w Polsce V 2019 © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Znamy już majowe statystyki dotyczące produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 7,7%. W porównaniu z kwietniem br. nie odnotowano natomiast niemal żadnych zmian.

Przeczytaj także: Produkcja w Polsce IV 2019

PRZEMYSŁ


Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w maju br. o 7,7% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,2%), a w porównaniu z kwietniem br. pozostała na tym samym poziomie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 36,9%,
urządzeń elektrycznych – o 16,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,6%, wyrobów z metali – o 10,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,8%, mebli – o 9,0% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 8,8%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 12,4%, w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 8,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 2,6%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

W maju 2019 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku odnotowano w 27 działach przemysłu.


W maju br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 12,0%, dóbr zaopatrzeniowych – o 7,6%, konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,6%, dóbr związanych z energią – o 3,8%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 r. wzrosły o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wzrost cen odnotowano w przetwórstwie przemysłowym i w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę po 0,3%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej wzrosły ceny w produkcji: artykułów spożywczych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (po 0,7%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji: metali, wyrobów z metali, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), wyrobów farmaceutycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,3%), wyrobów tytoniowych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,2%), napojów, mebli (po 0,1%). Ceny produkcji odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji urządzeń elektrycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w po-przednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w produkcji: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, chemikaliów i wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,2%), wyrobów tekstylnych (o 0,3%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,2%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obniżyły się natomiast ceny w górnictwie i wydobywaniu o 2,5%, w tym w górnictwie rud metali o 5,8% i w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,6%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2017-2019 w stosunku do okresu poprzedniego

Najwyższy wzrost cen w porównaniu z majem ubiegłego roku odnotowano w produkcji skór i wyrobów skórzanych o 5,6% (w stosunku do grudnia ubiegłego roku ceny spadły o 0,1%).


W maju 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,4% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach, w tym największy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 4,7%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 2,5%, a w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 1,1%, w tym najbardziej w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 5,6%). Wzrost cen odnotowano także w produkcji m.in.: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 5,3%), wyrobów tytoniowych (o 3,3%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,2%), wyrobów farmaceutycznych (o 3,1%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,0%), wyrobów tekstylnych (o 2,3%), artykułów spożywczych (o 2,2%), mebli (o 1,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,3%), odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,2%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,1%), wyrobów z metali, urządzeń elektrycznych (po 1,0%). Spadły natomiast ceny w produkcji: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, metali (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,5%), maszyn i urządzeń (o 0,7%), napojów (o 1,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,4%). W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 0,2%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,1% przy spadku cen w górnictwie rud metali o 6,3%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 r.


W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 0,3%. Ceny robót budowlanych specjalistycznych zwiększyły się o 0,2%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2017-2019 w stosunku do okresu poprzedniego

Według wstępnych danych w maju 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,3% w porównaniu z ubiegłym miesiącem.


W porównaniu z majem 2018 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 4,4%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,6%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 3,1%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: