eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Bankructwa firm w 2006 r.

Bankructwa firm w 2006 r.

2006-01-06 00:45

Bankructwa firm w 2006 r.

Zmiany Globalnego Wskaźnika Upadłości © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

W 2005 roku spowolnienie światowej gospodarki (wzrost na poziomie jedynie 3%) spowodowało zmianę tendencji w liczbie upadłości firm. Globalny Wskaźnik Upadłości - stworzony przez Euler Hermes wzrośnie w 2006 roku o 1%, podczas gdy w 2004 i 2005 roku spadał odpowiednio o 5% i 2%.

Przeczytaj także: Coface: w I poł. 2022 roku o 3% mniej niewypłacalności, ale przed firmami wiele wyzwań

Rok 2006: wzrost liczby upadłości w wiodących gospodarkach świata

Po wolniejszym spadku liczby upadłości w 2005 roku Globalny Wskaźnik Upadłości wskazuje na możliwy wzrost liczby bankructw w 2006 roku w głównych państwach uprzemysłowionych – Niemczech (+4%), Wielkiej Brytanii (+3%), USA (+3%) i Japonii (+2%).
Odwrócenie tendencji związane jest w szczególności z sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Straty spowodowane huraganem Kartina, a także zahamowanie wzrostu gospodarczego mogą doprowadzić do tego, że po raz pierwszy od 2001 roku liczba upadłości w USA może zacząć wzrastać.

Po dwóch latach stabilnej i malejącej liczby bankructw, prognozy na następny rok dla Japonii i Niemiec nie są zachęcające: liczba upadłości może wzrosnąć o 2% w Japonii i o 4% w Niemczech. Pogorszenie sytuacji tych państw to bezpośrednia konsekwencja ich ograniczonego wzrostu gospodarczego (1,5% w Japonii i 1,4% w Niemczech).

fot. mat. prasowe

Zmiany Globalnego Wskaźnika Upadłości

Zmiany Globalnego Wskaźnika UpadłościSpowolnienie gospodarki w 2005 roku utrzyma się w 2006 roku

Po rekordowym 4-procentowym wzroście światowej gospodarki w 2004 roku, prognozy zakładają jej spadek do 3,2% w 2005 roku i 2,8% w roku 2006. Spowodowane jest to głównie słabnącą koniunkturą w Stanach Zjednoczonych, które generują prawie jedną trzecią światowego PKB. W 2005 roku, po spadku o 0,7% (z 4,2% w 2004 roku) wzrost w USA wyniósł 3,5%. Na 2006 rok przewidywany jest dalszy spadek, którego wartość szacuje się na 0,8%, co oznacza, że na koniec 2006 roku wzrost w USA może wynieść 2,7%.
Państwa strefy euro powinny odnotować ożywienie gospodarcze. Umiarkowany wzrost gospodarczy (wzrost z 1,4% w 2005r. do 1,7% w 2006r.) nie wpłynie jednak na obniżenie liczby upadłości.

Spowolnienie amerykańskiej gospodarki oraz symptomy ożywienia gospodarczego w strefie euro mogą doprowadzić do zrównania się poziomów upadłości w obydwu regionach. Temu zjawisku sprzyjać będzie prognozowany spadek wartości euro wobec dolara w latach 2006-2007.

UPADŁOŚCI NA ŚWIECIE
Polska – dalszy spadek liczby upadłości

Łączna liczba upadłości w Polsce w 2005 roku wyniosła 727, o 38% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 1163 upadłości.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: