eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce XI 2014

Produkcja w Polsce XI 2014

2014-12-18 16:21

Produkcja w Polsce XI 2014

Produkcja w Polsce XI 2014 © ndoeljindoel - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

W listopadzie bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych okazała się o 0,3 procenta wyższa niż przed rokiem, ale o 7,5 procenta niższa niż w minionym miesiącu - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jeśli wyeliminujemy wpływ czynników o charakterze sezonowym, to okaże się wówczas, że produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła poziom o 0,2% wyższy niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższy w porównaniu z październikiem br.

Przeczytaj także: Produkcja w Polsce X 2014

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,0%, mebli – o 11,1%, maszyn i urządzeń – o 5,5%, urządzeń elektrycznych – o 5,0%, wyrobów farmaceutycznych – o 4,7% oraz papieru i wyrobów z papieru – o 3,8%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,6%, napojów – o 12,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,9%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,3%, artykułów spożywczych – o 3,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,3%.

W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,8%.

Kształtowanie się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2010 r. ilustruje poniższy wykres:

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,8%.


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. niższa o 1,6% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 2,9%) i o 9,4% niższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 1,1% niższym niż w listopadzie ub. roku i o 2,5% wyższym w porównaniu z październikiem br.

W stosunku do listopada ub. roku spadek poziomu produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków – o 12,9% oraz w podmiotach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 1,7%. W podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wystąpił wzrost zrealizowanych robót o 9,5%.

W porównaniu z październikiem br. spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa. W przedsiębiorstwach realizujących głównie roboty związane ze wznoszeniem budynków wyniósł on 15,7%, w specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej 6,4%, a w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne 5,1%.

W okresie styczeń-listopad br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,1% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 13,9%.

Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2010 r. ilustruje poniższy wykres:

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

W okresie styczeń-listopad br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,1% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 13,9%.


 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: