eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Koniunktura przemysłowa XI 2014

Koniunktura przemysłowa XI 2014

2014-11-24 13:02

Koniunktura przemysłowa XI 2014

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest niezły © Kaspars Grinvalds - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

W listopadzie bieżącego roku koniunktura przemysłowa w naszym kraju jeszcze nie zachwycała, jednak z pewnością godny zanotowania jest fakt, iż było lepiej niż w analogicznym okresie ostatnich trzech lat. Najmniej pesymistyczne są przedsiębiorstwa duże, najgorsze oceny formułują małe firmy. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej są w przeważającej mierze korzystne, jednak odpowiednie przewidywania są już zdecydowanie mniej pozytywne. Możliwe są dalsze spadki cen wyrobów przemysłowych - podaje Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach.

Przeczytaj także: Koniunktura przemysłowa X 2014

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w jedenastym miesiącu bieżącego roku przyniósł spadek ocen dotyczących ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany, który jest obecnie oceniany bardziej negatywnie niż w październiku, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy spodziewają się nieco większego od zapowiadanego w październiku spadku cen robót budowlano-montażowych.

W listopadzie ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej optymistycznie niż w październiku, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży są korzystne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pesymistycznie, w najbliższych miesiącach może nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy przewidują, iż dynamika cen będzie zbliżona do zapowiadanej w październiku.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest pozytywnie, podobnie jak w październiku, i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Utrzymują się optymistyczne prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Oceny bieżącej sprzedaży są pozytywne, wobec nieznacznie niekorzystnych sprzed miesiąca. Diagnozy sytuacji finansowej są mniej niekorzystne niż w październiku. Dyrektorzy przedsiębiorstw oczekują, iż ceny utrzymają się na dotychczasowym poziomie.

W listopadzie w większości badanych sekcji usługowych przedsiębiorcy oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, choć gorsze od zgłaszanych przed miesiącem i przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja – nieco lepiej niż w październiku, ale gorzej od pozytywnych opinii sygnalizowanych w listopadzie ubiegłego roku.

1. Przetwórstwo przemysłowe


W listopadzie ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się, podobnie jak w październiku, na poziomie plus 2. Poprawę koniunktury sygnalizuje 15% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 13% (przed miesiącem odpowiednio 16% i 14%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym

Poprawę koniunktury zasygnalizowało 15 procent badanych, pogorszenie - 13 procent.


Oceny bieżącego portfela zamówień są korzystne, na co wpływa poprawa ocen krajowego portfela zamówień. Zagraniczny portfel zamówień oceniany jest nadal negatywnie. Przewidywania w zakresie portfela zamówień krajowego i zagranicznego są pesymistyczne, nieznacznie gorsze od formułowanych w październiku. Diagnozy produkcji i sytuacji finansowej są optymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie przewidywania są pesymistyczne. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Poziom należności od kontrahentów nadal wzrasta. W najbliższych trzech miesiącach redukcje zatrudnienia mogą być większe od zapowiadanych w październiku. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać wolniej niż oczekiwano przed miesiącem.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wg klas wielkości

Ciągle najlepszy klimat panuje w największych przedsiębiorstwach.


W podmiotach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) bieżący portfel zamówień w listopadzie oceniany jest pozytywnie. Jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) zgłaszają nieznacznie pesymistyczne opinie w tym zakresie. Podmioty wszystkich badanych klas wielkości formułują negatywne prognozy portfela zamówień, najbardziej – jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

W podmiotach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) bieżąca produkcja w listopadzie oceniana jest korzystnie, natomiast w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) – nie-znacznie negatywnie. Przewidywania w tym zakresie w podmiotach małych i średnich (o liczbie pracujących od 10 do 249) są niekorzystne. Prognozy podmiotów dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) są w niewielkim stopniu pozytywne.

 

1 2 ... 7

następna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: