eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Bezrobocie w Polsce XII 2013

Bezrobocie w Polsce XII 2013

2014-01-30 11:26

Bezrobocie w Polsce XII 2013

Bezrobocie w Polsce XII 2013 © Africa Studio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

W grudniu 2013 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych, a stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie. Większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Nieznacznie mniej osób niż w listopadzie 2013 r., ale więcej niż w grudniu 2012 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu grudnia 2013 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w listopadzie 2013 r., ale więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Bezrobocie w Polsce XI 2013

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 2157,9 tys. osób (w tym 1099,5 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 41,9 tys. osób. W ujęciu rocznym wzrosła o 21,1 tys. osób, tj. o 1,0% (w analogicznym okresie 2012 roku zanotowano wzrost o 78,7 tys. osób, tj. o 3,8%).

W stosunku do listopada 2013 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: zachodniopomorskim (o 3,7%), lubelskim i warmińsko-mazurskim (po 3,2%), podkarpackim (o 3,0%), lubuskim (o 2,7%) oraz świętokrzyskim (o 2,5%). W porównaniu z grudniem 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się w 10 województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: mazowieckim (o 4,1%), świętokrzyskim (o 3,9%), podlaskim (o 3,2%) warmińsko-mazurskim (o 2,3%) i lubelskim (o 2,2%). Natomiast w sześciu pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła: dolnośląskim (o 2,4%), wielkopolskim (o 2,1%), lubuskim i zachodniopomorskim (po 1,3%), pomorskim (o 0,4%) i opolskim (o 0,3%).

fot. mat. prasowe

Podstawowe miesięczne wyniki

W grudniu 2013 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.


Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2013 r., stanowili 13,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2013 r. – 13,2%, w grudniu 2012 r. – 13,4%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (21,7%), kujawsko-pomorskim (18,1%), zachodniopomorskim (18,0%), świętokrzyskim (16,5%) oraz podkarpackim (16,4%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,6%), mazowieckie (11,0%),
śląskie (11,2%) oraz małopolskie (11,6%).

fot. mat. prasowe

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2013 r., stanowili 13,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2013 r. – 13,2%, w grudniu 2012 r. – 13,4%).


Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 230,2 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 0,4 tys. więcej niż w listopadzie 2013 r. i o 13,9 tys. mniej niż w grudniu 2012 r.). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 199,7 tys. osób, tj. 86,8% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 82,7%, przed rokiem – 85,5%).

Spośród osób nowo zarejestrowanych 17,6% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (przed miesiącem 18,9%, przed rokiem 17,7%). Osoby do 24-go roku życia stanowiły 26,4% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem – 27,2%, przed rokiem – 26,2%). Odsetek nowo zarejestrowanych absolwentów (tj. osób, dla których okres od momentu zakończenia nauki do momentu rejestracji nie przekroczył 12 miesięcy) wyniósł 8,3% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem 9,4%, w grudniu 2012 r. – 8,8%), w tej grupie 33,4% stanowiły osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27-go roku życia (przed miesiącem 35,5%, w grudniu 2012 r. – 34,1%). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 5,2% (przed miesiącem 4,9%, przed rokiem 6,2%). Spośród osób nowo zarejestrowanych 45,0% mieszkało na wsi (przed miesiącem 43,1%, przed rokiem 44,5%). Najwyższą stopę napływu bezrobotnych do urzędów pracy w grudniu 2013 r. zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 2,4%), kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 2,0%), zaś najniższą – w województwach: mazowieckim (1,0%) oraz małopolskim i wielkopolskim (po 1,1%). W grudniu 2013 r. stosunkowo wysoką stopę odpływu bezrobotnych z urzędów pracy odnotowano w województwach: lubuskim (10,6%), śląskim i wielkopolskim (po 10,5%), opolskim (10,3%), dolnośląskim (10,2%) i zachodniopomorskim (10,0%).

fot. mat. prasowe

Stopa bezrobocia według województw

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (21,7%), kujawsko-pomorskim (18,1%), zachodniopomorskim (18,0%), świętokrzyskim (16,5%) oraz podkarpackim (16,4%).


Ogółem wyłączono z ewidencji 188,4 tys. osób, tj. 8,9% ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca (w listopadzie 2013 r. – 188,9 tys., tj. 9,1%, w grudniu 2012 r. – 165,4 tys. osób, tj. 8,0%). Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 98,2 tys. (52,1%) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy (w poprzednim miesiącu 97,2 tys. osób, tj. 51,4%, przed rokiem 84,0 tys. osób, tj. 50,8%), z tego 15,9 tys. osób podjęło prace subsydiowane (w listopadzie 2013 r. – 8,4 tys., w grudniu 2012 r. – 18,2 tys.), a 82,3 tys. – niesubsydiowane (przed miesiącem – 88,8 tys., przed rokiem – 65,8 tys.). W ramach prac subsydiowanych – 1,4 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed miesiącem 1,5 tys., przed rokiem 1,0 tys.), a przy robotach publicznych zatrudniono – 2,2 tys. osób (w poprzednim miesiącu i przed rokiem po 1,1 tys.). W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych 7,3 tys. osób (w listopadzie 2013 r. – 10,3 tys., w grudniu 2012 r. – 6,4 tys.). Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 57,9 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy (w listopadzie 2013 r. – 53,6 tys., w grudniu 2012 r. – 51,7 tys.), zaś 7,4 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. Ponadto 2,3 tys. osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe.
Przeczytaj także: Bezrobocie w Polsce XII 2015 Bezrobocie w Polsce XII 2015

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: