eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › termin przedawnienia
 • Koronawirus: zmiany w postępowaniu sądowym, terminach przedawnienia i pracy sądów

  Koronawirus: zmiany w postępowaniu sądowym, terminach przedawnienia i pracy sądów

  12:47 25.03.2020

  ... przede wszystkim dla biegu terminów przedawnienia roszczeń, a więc jest istotne dla osób, które dopiero zamierzają dochodzić swych praw w sądzie. W praktyce, przedawnienie roszczenia oznacza brak możliwości skutecznego poszukiwania ochrony prawnej. Proponowane zmiany oznaczają, że jeżeli termin przedawnienia roszczenia przypada akurat w czasie ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, postępowanie sądowe, sądy
 • Przedawnienie roszczeń - co się zmieniło?

  Przedawnienie roszczeń - co się zmieniło?

  00:20 18.02.2020

  ... wymagają tego względy słuszności, sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przeciw konsumentowi. Kolejna zmiana dotyczy terminu z jakiego upływem ... . Na podstawie przepisów przed nowelizacją licząc 10-letni termin od dnia wymagalności roszczenia oraz 6-letni termin od 31 grudnia 2018 czyli ostatniego kalendarzowego dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, dochodzenie roszczeń, kodeks cywilny
 • Przerwanie a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  Przerwanie a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  13:08 07.02.2020

  ... niż zawieszenie terminu przedawnienia. Główną konsekwencją przerwania biegu terminu przedawnienia jest rozpoczęcie na nowo jego biegu. Ordynacja podatkowa przewiduje dwa przypadki, kiedy dochodzi do przerwania biegu terminu przedawniania oraz określa przesłanki dla każdej z nich. Pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczyna ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie zobowiązań podatkowych, termin przedawnienia, ordynacja podatkowa, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Postępowanie kontrolne i podatkowe: ważne kto odbiera pisma od fiskusa

  Postępowanie kontrolne i podatkowe: ważne kto odbiera pisma od fiskusa

  12:59 24.01.2020

  ... go w nim, że w związku ze wszczęciem postępowania karno-skarbowego, na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, uległ zawieszeniu termin przedawnienia zobowiązania podatkowego objętego kontrolą. Ta zakończyła się w październiku 2016 r. wydaniem decyzji wymiarowej. Nieskuteczne doręczenie zawiadomienia o przerwaniu biegu terminu nie ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Kredyt we frankach: czy należy bać się o przedawnienie roszczeń?

  Kredyt we frankach: czy należy bać się o przedawnienie roszczeń?

  00:30 07.12.2019

  ... wyjaśnić należy, że termin przedawnienia stanowi okres, po upływie którego niemożliwym może być skuteczne dochodzenie swych roszczeń. Z dniem 9 lipca 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe terminy przedawnienia roszczeń majątkowych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego, ogólny termin przedawnienia roszczeń skrócony został z dziesięciu ... WIĘCEJ

  Tematy: dochodzenie roszczeń, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, frankowicze
 • Przechowywanie dokumentów za rok ze stratą podatkową

  Przechowywanie dokumentów za rok ze stratą podatkową

  13:29 03.12.2019

  ... przedsiębiorców, którzy zamknęli rok stratą podatkową również obowiązuje 5 letni termin przedawnienia, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Organ podatkowy nie ma prawa weryfikować wysokości straty po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym strata została poniesiona. Tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, podatek CIT, preferencje podatkowe
 • Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

  Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

  09:52 21.11.2019

  ... za brak opłaty za postój w strefach płatnego parkowania po upływie 5-letniego terminu przedawnienia tych roszczeń, wskazanego w ustawie o drogach publicznych. Jedno z takich postanowień o umorzeniu zaskarżył Prezydent m.st. Warszawy, wskazując, że termin przedawnienia nie upłynął, bo zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przerwały go czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Fiskus musi dokonać wszczęcia postępowania skarbowego w terminie

  Fiskus musi dokonać wszczęcia postępowania skarbowego w terminie

  12:53 17.07.2019

  ... niniejszej sprawie organy miały 5 lat – licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności należności publicznoprawnej. Okres ten organy mogły wydłużyć o kolejne 5 lat, wszczynając ... organów w dochowaniu procedur Pomimo sporządzenia postanowienia przed upływem terminu przedawnienia karalności, nie doszło w tym terminie do skutecznego wszczęcia ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie podatku

  Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie podatku

  12:03 21.06.2019

  ... do przedawnienia. W tym celu sięgają po różne mechanizmy zawieszenia jego terminu. Problematyczna dla podatnika jest sama konstrukcja terminu. Początek jego biegu związany jest bowiem z upływem terminu płatności podatku, a nie z powstaniem zobowiązania podatkowego. Dodatkowo liczony jest od końca danego roku. W konsekwencji 5-letni termin ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości

  Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości

  11:15 15.02.2019

  ... zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenia zaległości, przedawnienia, zwolnienia z obowiązku zapłaty, a także nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Termin przedawnienia długów

  Termin przedawnienia długów

  21:33 11.08.2014 PORADA

  Jakie są terminy przedawnienia długów operatora telefonicznego era? WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, przedawnienie długu, termin przedawnienia, egzekucja długu
 • Nakaz zapłaty a przedawnienie

  Nakaz zapłaty a przedawnienie

  08:34 21.05.2013 PORADA

  Kiedy następuje przedawnienie nakazu zapłaty? WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, egzekucja długu
 • Przedawnienie roszczeń. Jak temu zaradzić?

  Przedawnienie roszczeń. Jak temu zaradzić?

  11:42 09.04.2013 PORADA

  Co należy zrobić, aby nie doszło do przedawnienia roszczeń? WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, postępowanie sądowe, zaspokojenie roszczenia, zabezpieczenie roszczenia

 

1 2 ... 5

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: