eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › termin przedawnienia
 • Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości

  Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości

  11:15 15.02.2019

  ... zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenia zaległości, przedawnienia, zwolnienia z obowiązku zapłaty, a także nabycia spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego: rola pełnomocnika

  Przedawnienie zobowiązania podatkowego: rola pełnomocnika

  13:55 07.01.2019

  ... uznawała, iż powiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia nie jest pismem w toku kontroli albo postępowania podatkowego i uznawała, iż doręczenie informacji o wszczęciu postępowania karnego skarbowego samemu podatnikowi, z pominięciem pełnomocnika, zawiesza termin przedawnienia podatkowego. Przykładowo można wymienić wyrok WSA w Łodzi ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Postępowanie karne skarbowe a przedawnienie podatków

  Postępowanie karne skarbowe a przedawnienie podatków

  17:15 06.01.2019

  ... jest wszczęcie postępowania karnego skarbowego związanego właśnie z niewykonywaniem przez niego zobowiązania, którego termin przedawnienia został przerwany (sygn. akt I FSK 1838/15). Prawidłowe zawiadomienie zawiesza bieg terminu przedawnienia W czerwcu 2018 r. przedsiębiorca wniósł skargę na decyzję organów podatkowych obciążającą go zobowiązaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Postępowanie karne skarbowe przy braku decyzji podatkowej

  Postępowanie karne skarbowe przy braku decyzji podatkowej

  13:27 22.12.2018

  ... trwania jednej z ww. procedur (a często do tego dochodzi, gdy zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego) organ ścigania zawiesza to postępowanie. Akta sprawy ... przedawnienia zobowiązań podatkowych. Samo bowiem wszczęcie postępowania karnego skarbowego w sprawie (a nie przeciwko osobie) powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Przedawnienie roszczeń cywilno-prawnych po zmianie

  Przedawnienie roszczeń cywilno-prawnych po zmianie

  00:36 21.12.2018

  ... z upływem trzech lat. Obecnie, pierwszy termin, uległ skróceniu do lat sześciu. Wprowadzone zmiany Pierwszą zasadniczą nowością jest nowy sposób liczenia terminów przedawnienia. W poprzednim stanie prawnym termin przedawnienia mijał wraz z upływem np. trzech lat od daty wymagalności. Przykładowo jeśli termin wymagalności przypadał na 14.12.2018 ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, przedawnienie roszczeń cywilno-prawnych, kodeks cywilny, termin przedawnienia
 • Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

  Przedawnienie roszczeń wobec członków zarządu po zmianach

  10:05 18.12.2018

  ... oraz niektórych innych ustaw. Zmieniła ona ogólne terminy przedawnienia roszczeń, a także sposób ich liczenia. Według nowelizacji, koniec terminu przedawnienia upływa w ostatnim dniu roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Dotychczas jeśli termin przedawnienia liczyliśmy np. od dnia 8 sierpnia to roszczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu, członek zarządu
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2018 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2018 r.

  09:45 05.11.2018

  ... , termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata; jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata; wprowadzono także zmianę terminu przedawnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, Kodeks cywilny, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia
 • Przedawnienie roszczeń po nowelizacji Kodeksu cywilnego

  Przedawnienie roszczeń po nowelizacji Kodeksu cywilnego

  11:26 24.10.2018

  ... będzie obowiązany z urzędu dokonać analizy czy upłynął termin przedawnienia takiego roszczenia. Tym samym ustawodawca zdecydował się dokonać niespotykanej dotąd modyfikacji istoty cywilistycznej instytucji przedawnienia. Przed nowelizacją przepisów przygotowaną przez rząd zarzut przedawnienia mógł być podniesiony wyłącznie przez samego pozwanego ... WIĘCEJ

  Tematy: dochodzenie roszczeń, zarządzanie wierzytelnościami, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia
 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania z kks

  Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania z kks

  17:01 23.09.2018

  ... podatkowego dotyczy zawieszenie biegu przedawnienia, ponieważ w doręczonym podatnikowi piśmie wskazano, że chodzi o zobowiązania w podatku VAT za okres od stycznia 2009 r. do października 2010 r. oraz opisano przesłankę tego przedawnienia. Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma wątpliwości, że skutek przedawnienia nie nastąpi, jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Przedawnienie roszczeń po zmianach

  Przedawnienie roszczeń po zmianach

  00:36 21.06.2018

  ... , zatem termin przedawnienia będzie wynosić 3 lata. Inaczej będzie także liczony upływ terminu przedawnienia. Koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia będzie krótszy niż 2 lata. Odrębne reguły przedawnienia w sprawach konsumentów Inne reguły przedawnienia będą dotyczyły ... WIĘCEJ

  Tematy: dochodzenie roszczeń, zarządzanie wierzytelnościami, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia
 • Termin przedawnienia długów

  Termin przedawnienia długów

  21:33 11.08.2014 PORADA

  Jakie są terminy przedawnienia długów operatora telefonicznego era? WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, przedawnienie długu, termin przedawnienia, egzekucja długu
 • Nakaz zapłaty a przedawnienie

  Nakaz zapłaty a przedawnienie

  08:34 21.05.2013 PORADA

  Kiedy następuje przedawnienie nakazu zapłaty? WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, egzekucja długu
 • Przedawnienie roszczeń. Jak temu zaradzić?

  Przedawnienie roszczeń. Jak temu zaradzić?

  11:42 09.04.2013 PORADA

  Co należy zrobić, aby nie doszło do przedawnienia roszczeń? WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie roszczeń, postępowanie sądowe, zaspokojenie roszczenia, zabezpieczenie roszczenia

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: