eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • Ceny transferowe 2019: nowe obowiązki dokumentacyjne

  Ceny transferowe 2019: nowe obowiązki dokumentacyjne

  12:40 12.02.2019

  ... w rozumieniu ustawy o rachunkowości, nie powstaje obowiązek sporządzenia w dokumentacji podatkowej za rok 2018 analizy benchmarkingowej. W przypadku jednak zastosowania ,,nowych” przepisów dla transakcji z 2018 r., które nadal pozostaną w obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jednym z istotnych dodatkowych obowiązków ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Nowe rozporządzenia w zakresie cen transferowych 2019

  Nowe rozporządzenia w zakresie cen transferowych 2019

  12:45 18.01.2019

  ... w zakresie informacji finansowych i podatkowych. Korzystne dla małych, niebezpieczne dla dużych Proponowane zmiany mają dwa oblicza. Z wprowadzenia wysokich progów sporządzenia dokumentacji cen transferowych skorzystają mniejsi przedsiębiorcy, którzy ich nie przekraczają. Unikną bowiem obowiązku dokumentowania. Z drugiej jednak strony uwaga organów ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Zawiadomienie fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami

  Zawiadomienie fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami

  17:15 13.01.2019

  ... (zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o PDOP) nie były objęte obowiązkiem sporządzenia i przekazywania informacji na formularzu ORD-U. Zwolnienie z obowiązku informacyjnego w zakresie umów z nierezydentami wynikało wprost z treści art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej. Zmiany w ustawie – wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. – spowodują uchylenie ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Podmioty powiązane: ceny transferowe 2019 po nowemu

  Podmioty powiązane: ceny transferowe 2019 po nowemu

  13:44 08.11.2018

  ... progów dokumentacyjnych, czyli ustalenie wartości transakcji koniecznych do udokumentowania na wyższym poziomie. Obowiązujące obecnie przepisy ustalają próg na niskim poziomie – sporządzenia dokumentacji może wymagać transakcja już o wartości 50 000 euro. Na gruncie projektowanych regulacji co do zasady próg ten wyniesie 2 000 000 ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Ceny transferowe: zmiany 2019

  Ceny transferowe: zmiany 2019

  13:44 05.11.2018

  ... dokumentacji podatkowej za 2017 r. według znowelizowanych przepisów. Mimo ... dokumentacji cen transferowych będzie – w myśl proponowanych rozwiązań – jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Przejawem liberalizacji przepisów jest także wyraźne podniesienie progów, po których przekroczeniu powstaje obowiązek sporządzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

  Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

  13:48 20.06.2018

  ... zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro –są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, działy specjalne, przychody podatkowe, podatek PIT
 • Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

  Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

  13:41 15.05.2018

  ... podmiot posiada w kapitale innego odpowiednio duży udział oraz zawiera z nim transakcje, nie oznacza jeszcze, że automatycznie jest obowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej. Ustawodawcy nie interesują tutaj bowiem wszystkie transakcje, a jedynie te, które mają istotny wpływ na dochód/stratę podatnika. Ile owa istotność wynosi ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Dokumentacja cen transferowych tylko dla dużych transakcji

  Dokumentacja cen transferowych tylko dla dużych transakcji

  13:23 15.03.2018

  ... - stwierdzić należy, że nie są spełnione ustawowe przesłanki do powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. Wobec tego - w przedstawionej sytuacji - nie spoczywa na Panu obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. (...)” Pełną treść interpretacji można przeczytać ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Będzie więcej czasu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

  Będzie więcej czasu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

  12:18 01.03.2018

  ... zmieniony został również termin złożenia dokumentacji. Od nowego roku podatnicy obowiązani są składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Wcześniej podatnicy zobowiązani byli jedynie do przedłożenia dokumentacji w ciągu siedmiu dni od ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Dokumentacja podatkowa: Jak liczyć limit transakcji z podmiotami powiązanymi

  Dokumentacja podatkowa: Jak liczyć limit transakcji z podmiotami powiązanymi

  13:14 27.12.2017

  ... , przekracza równowartość 20.000 euro - są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”. W myśl art. 9a ust. 1a updop, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: