eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa akcjonariuszy
 • Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?

  Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?

  ... się w jego toku, jak również prawa głosowania nad podejmowanymi przez walne zgromadzenie uchwałami. W związku z możliwością wykonywania omawianego uprawnienia przez pełnomocnika, nie ma ono charakteru stricte osobistego. Art. 412 § 3 KSH wskazuje, że pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, chyba że treść ... WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, spółka akcyjna, pełnomocnik, akcjonariusz
 • Prawo pierwokupu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

  Prawo pierwokupu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

  ... odpowiednio udziałami lub akcjami (art. 182 k.s.h. – spółka z o.o., art. 337 k.s.h. – S.A.). Owe ograniczenia mogą polegać na ustanowieniu prawa pierwszeństwa lub prawa pierwokupu, które zabezpieczałyby wspólników (akcjonariuszy) przed sytuacją, w której udziały (akcje) miałyby zostać zbyte na rzecz osób trzecich. Zrozumiałym jest, że nie zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pierwokupu, spółki z udziałem Skarbu Państwa, umowa spółki, prawa akcjonariuszy
 • Firmy rodzinne: śmierć akcjonariusza to koniec spółki? cz. II

  Firmy rodzinne: śmierć akcjonariusza to koniec spółki? cz. II

  ... tylko powód sporów rodzinnych, ale i przyczyna poważnych trosk pozostałych akcjonariuszy i osób zarządzających spółką. Należy zastanowić się, jak widzimy przyszłość firmy ... członków rodziny. Można również skorzystać ze stosunkowo nowego rozwiązania polskiego prawa, a mianowicie zapisu windykacyjnego. Zapis taki zamieszcza się w testamencie ... WIĘCEJ

  Tematy: firmy rodzinne, akcjonariusz, prawa akcjonariusza w spółce, prawa akcjonariuszy
 • Firmy rodzinne: śmierć akcjonariusza to koniec spółki? cz. I

  Firmy rodzinne: śmierć akcjonariusza to koniec spółki? cz. I

  ... regulacjom prawa spadkowego i kodeksu spółek handlowych w prosty sposób może doprowadzić zarówno do zachwiania sytuacją spółki, jak i skłócić akcjonariuszy oraz członków ich rodzin. Zasada jest taka, że w przypadku śmierci akcjonariusza, w jego miejsce wstępują wszyscy jego spadkobiercy. Dziedziczone akcje przypadają im wspólnie. Wszelkie prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: firmy rodzinne, akcjonariusz, prawa akcjonariusza w spółce, prawa akcjonariuszy
 • Spółka akcyjna - uprawnienia akcjonariuszy

  Spółka akcyjna - uprawnienia akcjonariuszy

  ... akcjonariuszy spółki wraz z prawem głosu. Co do zasady, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, możliwe są jednak także różne modyfikacje tej reguły w statucie (ograniczenie prawa głosu, uprzywilejowanie akcji co do głosu, a nawet wyłącznie prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa akcjonariuszy, prawa akcjonariusza w spółce, akcjonariusz, spółka akcyjna
 • Spółka akcyjna - prawa akcjonariusza

  Spółka akcyjna - prawa akcjonariusza

  ... indywidualnej kontroli należy więc uznać za nieważne jako sprzeczne z przepisami prawa. Uprawnienia kontrolne akcjonariusza sprowadzają się więc do głosowania nad poszczególnymi uchwałami na walnym zgromadzeniu, co w przypadku akcjonariuszy mniejszościowych może okazać się niewystarczające. Prawo akcjonariusza do informacji Przepisy kodeksu ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa akcjonariuszy, akcjonariusz, prawa akcjonariusza w spółce
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy: e-uczestnictwo

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy: e-uczestnictwo

  ... 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE 2007, L 184/17), dopuszczający udział akcjonariuszy w Walnym ... , jak akcjonariusze fizycznie obecni w miejscu obrad. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia (tzw. e-voting) - stosowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, spółka akcyjna, kodeks spółek handlowych, prawa akcjonariuszy
 • Czy możliwe jest zaskarżenie uchwały rady nadzorczej?

  Czy możliwe jest zaskarżenie uchwały rady nadzorczej?

  ... braku regulacji w zakresie zaskarżania uchwał organów nadzoru, akcjonariusz nie ma prawa do podważenia uchwały rady nadzorczej. W taki sposób wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z ... Zastrzeżenie Sądu Najwyższego, iż akcjonariuszy musi wykazać, że uchwała taka narusza nie ogólny interes grupy akcjonariuszy lecz jego konkretny interes prawny, ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, statut spółki, akcjonariusz, prawa akcjonariuszy
 • Zbycie akcji imiennych a zgoda spółki

  Zbycie akcji imiennych a zgoda spółki

  Generalną zasadą wyrażoną w kodeksie spółek handlowych ("KSH") jest możliwość zbywania akcji. KSH dopuszcza jednak ograniczenia w rozporządzeniu akcjami imiennymi, np. poprzez uzależnienie zbycia akcji od uzyskania zgody organu spółki (art. 337 § 2 i nast. KSH). Ograniczenie to może być wprowadzone jedynie poprzez odpowiednie zapisy w statucie ... WIĘCEJ

  Tematy: akcje imienne, zbycie akcji, akcje, spółka akcyjna
 • Zanim powstanie statut spółki

  Zanim powstanie statut spółki

  ... instytucji prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia dla pozostałych akcjonariuszy, czy też poprzez wprowadzenie wymogu uzyskania zgody określonego organu na takie zbycie. Wreszcie wprowadzając określone dodatkowe postanowienia do statutu zróżnicować możemy pozycję poszczególnych akcjonariuszy. Służy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, statut spółki, akcjonariusz, prawa akcjonariuszy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.