eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa akcjonariuszy
 • Jak zabezpieczyć prawo pierwokupu akcji lub udziałów?

  Jak zabezpieczyć prawo pierwokupu akcji lub udziałów?

  ... pierwokupu z niego nie skorzysta. Następnie, właściciel zawiadamia uprawnionego z prawa pierwokupu o zawartej umowie warunkowej oraz informuje go o możliwości wykonania prawa pierwokupu. W razie złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, między właścicielem a uprawnionym z prawa pierwokupu dochodzi do skutku umowa o takiej treści jak umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pierwokupu, prawo pierwokupu akcji, prawo pierwokupu udziałów, obrót akcjami
 • Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?

  Walne zgromadzenie: osobiście czy przez pełnomocnika?

  ... się w jego toku, jak również prawa głosowania nad podejmowanymi przez walne zgromadzenie uchwałami. W związku z możliwością wykonywania omawianego uprawnienia przez pełnomocnika, nie ma ono charakteru stricte osobistego. Art. 412 § 3 KSH wskazuje, że pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, chyba że treść ... WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, spółka akcyjna, pełnomocnik, akcjonariusz
 • Prawo pierwokupu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

  Prawo pierwokupu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

  ... odpowiednio udziałami lub akcjami (art. 182 k.s.h. – spółka z o.o., art. 337 k.s.h. – S.A.). Owe ograniczenia mogą polegać na ustanowieniu prawa pierwszeństwa lub prawa pierwokupu, które zabezpieczałyby wspólników (akcjonariuszy) przed sytuacją, w której udziały (akcje) miałyby zostać zbyte na rzecz osób trzecich. Zrozumiałym jest, że nie zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pierwokupu, spółki z udziałem Skarbu Państwa, umowa spółki, prawa akcjonariuszy
 • Firmy rodzinne: śmierć akcjonariusza to koniec spółki? cz. II

  Firmy rodzinne: śmierć akcjonariusza to koniec spółki? cz. II

  ... tylko powód sporów rodzinnych, ale i przyczyna poważnych trosk pozostałych akcjonariuszy i osób zarządzających spółką. Należy zastanowić się, jak widzimy przyszłość firmy ... członków rodziny. Można również skorzystać ze stosunkowo nowego rozwiązania polskiego prawa, a mianowicie zapisu windykacyjnego. Zapis taki zamieszcza się w testamencie ... WIĘCEJ

  Tematy: firmy rodzinne, akcjonariusz, prawa akcjonariusza w spółce, prawa akcjonariuszy
 • Firmy rodzinne: śmierć akcjonariusza to koniec spółki? cz. I

  Firmy rodzinne: śmierć akcjonariusza to koniec spółki? cz. I

  ... regulacjom prawa spadkowego i kodeksu spółek handlowych w prosty sposób może doprowadzić zarówno do zachwiania sytuacją spółki, jak i skłócić akcjonariuszy oraz członków ich rodzin. Zasada jest taka, że w przypadku śmierci akcjonariusza, w jego miejsce wstępują wszyscy jego spadkobiercy. Dziedziczone akcje przypadają im wspólnie. Wszelkie prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: firmy rodzinne, akcjonariusz, prawa akcjonariusza w spółce, prawa akcjonariuszy
 • Spółka akcyjna - uprawnienia akcjonariuszy

  Spółka akcyjna - uprawnienia akcjonariuszy

  ... akcjonariuszy spółki wraz z prawem głosu. Co do zasady, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, możliwe są jednak także różne modyfikacje tej reguły w statucie (ograniczenie prawa głosu, uprzywilejowanie akcji co do głosu, a nawet wyłącznie prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa akcjonariuszy, prawa akcjonariusza w spółce, akcjonariusz, spółka akcyjna
 • Spółka akcyjna - prawa akcjonariusza

  Spółka akcyjna - prawa akcjonariusza

  ... indywidualnej kontroli należy więc uznać za nieważne jako sprzeczne z przepisami prawa. Uprawnienia kontrolne akcjonariusza sprowadzają się więc do głosowania nad poszczególnymi uchwałami na walnym zgromadzeniu, co w przypadku akcjonariuszy mniejszościowych może okazać się niewystarczające. Prawo akcjonariusza do informacji Przepisy kodeksu ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa akcjonariuszy, akcjonariusz, prawa akcjonariusza w spółce
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy: e-uczestnictwo

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy: e-uczestnictwo

  ... 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE 2007, L 184/17), dopuszczający udział akcjonariuszy w Walnym ... , jak akcjonariusze fizycznie obecni w miejscu obrad. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia (tzw. e-voting) - stosowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: walne zgromadzenie, spółka akcyjna, kodeks spółek handlowych, prawa akcjonariuszy
 • Czy możliwe jest zaskarżenie uchwały rady nadzorczej?

  Czy możliwe jest zaskarżenie uchwały rady nadzorczej?

  ... braku regulacji w zakresie zaskarżania uchwał organów nadzoru, akcjonariusz nie ma prawa do podważenia uchwały rady nadzorczej. W taki sposób wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z ... Zastrzeżenie Sądu Najwyższego, iż akcjonariuszy musi wykazać, że uchwała taka narusza nie ogólny interes grupy akcjonariuszy lecz jego konkretny interes prawny, ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, statut spółki, akcjonariusz, prawa akcjonariuszy
 • Zbycie akcji imiennych a zgoda spółki

  Zbycie akcji imiennych a zgoda spółki

  Generalną zasadą wyrażoną w kodeksie spółek handlowych ("KSH") jest możliwość zbywania akcji. KSH dopuszcza jednak ograniczenia w rozporządzeniu akcjami imiennymi, np. poprzez uzależnienie zbycia akcji od uzyskania zgody organu spółki (art. 337 § 2 i nast. KSH). Ograniczenie to może być wprowadzone jedynie poprzez odpowiednie zapisy w statucie ... WIĘCEJ

  Tematy: akcje imienne, zbycie akcji, akcje, spółka akcyjna

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.