eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › postępowanie upominawcze
 • Składanie pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

  Składanie pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

  00:15 23.10.2019

  ... to być tylko firmy windykacyjne. Powód masowy powinien jednak dysponować własnym oprogramowaniem przeznaczonym do komunikacji użytkownika z systemem teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze. Profil podstawowy nie jest dostosowany do składania tak dużej ilości pozwów, jak profil powoda masowego, jednakże za jego pomocą ... WIĘCEJ

  Tematy: pismo procesowe, elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, EPU
 • Dochodzenie należności w e-sądzie

  Dochodzenie należności w e-sądzie

  09:45 17.12.2018

  ... nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Chyba, że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Podsumowanie Reasumując. Elektroniczne postępowanie upominawcze sprawdza się w niespornych sprawach o zapłatę. Procedura nie jest wbrew pozorom skomplikowana, opłaty niewielkie. Szybciej otrzymuje się nakaz zapłaty. Natomiast ... WIĘCEJ

  Tematy: dochodzenie należności, e-sąd, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Zarzut przedawnienia a treść sprzeciwu od nakazu zapłaty

  Zarzut przedawnienia a treść sprzeciwu od nakazu zapłaty

  17:38 18.01.2015 PORADA

  Proszę niech mi ktoś pomoże. Składam w sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy na druku w pozycji zarzuty i wnioski powinnam napisać, że podnoszę zarzut przedawnienia (jest to umowa na pożyczkę w Providencie z 2002 roku do spłaty 52 tygodnie od x/2002...). ... WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie, Provident, sprzeciw od nakazu zapłaty, postępowanie upominawcze
 • Kiedy nastąpi przeterminowanie długu gdy była zawarta ugoda i wydany nakaz zapłaty lub nakaz sądowy?

  Kiedy nastąpi przeterminowanie długu gdy była zawarta ugoda i wydany nakaz zapłaty lub nakaz sądowy?

  18:09 29.12.2014 PORADA

  Bardzo proszę o pomoc, bo już nie daję rady z tym wszystkim. 1. Zawarłam umowę z bankiem w 2008 r. - we wrześniu karta kredytowa, w lipcu 2009 r. straciłam pracę, ale wpłacałam przez jakiś czas dobrowolnie po 100 zł. Nie miałam więcej żadnych pism, w 2011 r. we wrześniu dostałam ... WIĘCEJ

  Tematy: karta kredytowa, utrata pracy, zwolnienie z pracy, nakaz zapłaty
 • Oświadczenie woli teraz w formie dokumentowej

  Oświadczenie woli teraz w formie dokumentowej

  00:40 25.09.2014

  ... w przypadku przekazania sprawy do postępowania zwykłego. Przydatne linki: Kodeks cywilny Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym Spore zmiany obejmą także postępowanie egzekucyjne. Projekt rezygnuje z obowiązującego obecnie wymogu wskazania przez wierzyciela składników majątku dłużnika. W konsekwencji egzekucja będzie prowadzona ze wszystkich ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne
 • Co zrobić, jeśli zakład pracy nie zapłacił mi sumy nakazanej do zapłaty przez sąd?

  Co zrobić, jeśli zakład pracy nie zapłacił mi sumy nakazanej do zapłaty przez sąd?

  22:56 05.05.2014 PORADA

  Witam, otrzymałem odpis nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wysłanym przez sąd pracy do zakładu pracy, który pozwałem za niewypłacenie mi wynagrodzenia. Zakład  pracy na mocy tego wezwania miał zapłacić mi zasądzoną kwotę w ciągu 2 tygodni, ale nie zrobił tego. Co mam ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, postępowanie sądowe, postępowanie upominawcze, sąd pracy
 • Europejskie postępowanie uproszczone

  Europejskie postępowanie uproszczone

  12:58 23.04.2014

  ... . Postępowania – ich rodzaje i zakres zastosowań. Regulacja prawna Unii Europejskiej przewiduje dwie procedury uproszczone: europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskie postępowanie nakazowe. 1. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń Wyróżnikiem tego postępowania jest „drobny” charakter roszczeń – tj. do 2000 ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie uproszczone, europejskie postępowanie uproszczone, europejskie postępowanie nakazowe, europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
 • Jak napisać sprzeciw do e-sądu?

  Jak napisać sprzeciw do e-sądu?

  17:07 03.11.2013 PORADA

  Bardzo pilnie potrzebuję pomocy. Jutro muszę wysłać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie bardzo wiem jak to zrobić, jak taki sprzeciw napisać. Nakaz dotyczy długu zakupionego w 2008 r. przez firmę w kwocie 720 zł. Chcę podnieść zarzut przedawnienia. Bardzo ... WIĘCEJ

  Tematy: e-sąd, firma windykacyjna, windykacja, dług
 • Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz.II

  Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz.II

  10:32 11.07.2013

  W poniższej publikacji przedstawimy II część uwag dotyczących nowelizacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 654, dalej „nowelizacja”). Poniższe uwagi obejmują zmiany w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego (dalej „EPU”), nowe rozwiązania służące zniwelowaniu negatywnych skutków ... WIĘCEJ

  Tematy: EPU, tytuł wykonawczy, kodeks postępowania cywilnego, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz.I

  Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz.I

  13:05 09.07.2013

  W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 654, dalej „nowelizacja”). Zmiany przyjęte nowelizacją mają na celu przede wszystkim zapobieżenie sytuacjom, w których tytuł wykonawczy wydawany przez sąd mógłby stać się podstawą egzekucji przeciwko osobie ... WIĘCEJ

  Tematy: EPU, tytuł wykonawczy, kodeks postępowania cywilnego, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Przedawniony kredyt i komornik

  Przedawniony kredyt i komornik

  13:24 10.03.2013 PORADA

  Witam, w 2001 roku miałam kredyt, który po jakimś czasie przestałam spłacać ze względów finansowych. W roku 2012 dostałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nie zareagowałam na to pismo. W lutym 2013 roku dostałam pismo od komornika o wezwaniu do zapłaty należności ... WIĘCEJ

  Tematy: niespłacony kredyt, egzekucja długu, egzekucja komornicza, przedawnienie roszczeń
 • Dług wobec telekomunikacji polskiej wierzytelność przejęła inna spółka

  Dług wobec telekomunikacji polskiej wierzytelność przejęła inna spółka

  07:57 17.01.2013 PORADA

  Dzień dobry, mam pytanie 2002 r została zawarta umowa z Telekomunikacją Polską SA i nie uregulowałam należności. W dniu 8 grudnia 2003 inna spółka nabyła wierzytelność i telekomunikacja przekazała mój dług. Zostałam zawiadomiona w dniu 8 grudnia 2003 o dokonanej cesji. Pismem z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, egzekucja długu, postępowanie upominawcze
 • KRS oryginał czy pobrany z internetu

  KRS oryginał czy pobrany z internetu

  09:16 21.11.2012 PORADA

  Czy bezpłatny KRS pobrany przez z Internetu można załączyć do Sądu Rejonowego (pozew w postępowaniu upominawczym) czy powinien być oryginalny. WIĘCEJ

  Tematy: KRS, odpis z KRS, pozew sądowy, pozew do sądu
 • Referendarz sądowy - uprawnienia

  Referendarz sądowy - uprawnienia

  00:10 04.07.2012

  ... , jednak nie posiada sędziowskiego atrybutu niezawisłości. Referendarze wykonują czynności dokładnie wskazane w kpc. W praktyce w postępowaniu cywilnym referendarz np.: prowadzi postępowanie wieczystoksięgowe, rozpoznaje wnioski o wpis do rejestru zastawów i do Krajowego Rejestru Zastawów, rozpoznaje wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: referendarz sądowy, postępowanie elektroniczne, uprawnienia referendarzy, postępowanie upominawcze
 • E-sąd: elektroniczne postępowanie upominawcze

  E-sąd: elektroniczne postępowanie upominawcze

  12:25 09.09.2011

  ... konta użytkownika. Elektroniczne postępowanie upominawcze jest wygodnym postępowaniem także dla profesjonalnych pełnomocników, bowiem umożliwia im szybką kontrolę stanu sprawy, bez konieczności osobistego stawiennictwa na sali rozpraw. Ponadto, dzięki skorzystaniu z e-sądu łatwiej i prościej mogą oni wszczynać postępowanie sądowe bez ponoszenia ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, postępowanie elektroniczne, e-sąd
 • Nadanie klauzuli wykonalności

  Nadanie klauzuli wykonalności

  12:21 02.09.2011

  Niektóre wydarzenia powodują, że zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego dochodzi do zmiany po stronie powoda, pozwanego, wierzyciela czy dłużnika. Taka zmiana ma miejsce, gdy np. spółka przekształca się w inną spółkę, jedna ze stron umiera, a w jej miejsce wstępują spadkobiercy, wierzyciel przenosi wierzytelność na osobę ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne, postępowanie elektroniczne
 • EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze

  EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze

  12:15 12.04.2011

  Założeniami projektu ustawy wprowadzającej elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej: EPU) było przede wszystkim sprawniejsze rozpoznawanie spraw. Co za tym idzie - odciążenie wymiaru sprawiedliwości głównie w drobnych, nieskomplikowanych sprawach. Od ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, e-sąd, e-sądownictwo

 

1 2

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: