eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Dochodzenie należności w e-sądzie

  Dochodzenie należności w e-sądzie

  09:45 17.12.2018

  ... doręczenie nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Chyba, że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Podsumowanie Reasumując. Elektroniczne postępowanie upominawcze sprawdza się w niespornych sprawach o zapłatę. Procedura nie jest wbrew pozorom skomplikowana, opłaty niewielkie. Szybciej otrzymuje się nakaz zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: dochodzenie należności, e-sąd, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Kodeks postępowania cywilnego - zmiany

  Kodeks postępowania cywilnego - zmiany

  09:43 27.02.2018

  ... będą miały charakter niejawny i nieformalny. Sędzia ma pełnić na nich rolę rozjemcy. Postępowanie przygotowawcze ma trwać 2 miesiące. Strony będą miały obowiązek się na nie stawić. W razie niestawiennictwa stron postępowanie zostanie umorzone. Strony na posiedzeniu pojednawczym będą musiały wskazać fakty i dowody pod rygorem ... WIĘCEJ

  Tematy: Kodeks postępowania cywilnego, elektroniczne postępowanie upominawcze, postepowanie nakazowe, postępowanie przygotowawcze
 • Oświadczenie woli teraz w formie dokumentowej

  Oświadczenie woli teraz w formie dokumentowej

  00:40 25.09.2014

  ... z przesłuchania stron na okoliczność, że czynność została dokonana. Dokumenty elektroniczne Projekt zrównuje moc prawną dokumentów papierowych i elektronicznych. Zarówno dokument papierowy, ... cywilny Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym Spore zmiany obejmą także postępowanie egzekucyjne. Projekt rezygnuje z obowiązującego obecnie wymogu wskazania przez ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne
 • Składasz pozew sądowy? Ustal numer PESEL pozwanego

  Składasz pozew sądowy? Ustal numer PESEL pozwanego

  00:15 23.01.2014

  ... ) pozwanego został przerzucony na sąd, który z urzędu powinien podjąć czynności zmierzające do ustalenia ww. danych. Wyjątkiem od tej zasady jest elektroniczne postępowanie upominawcze, albowiem składając pozew do e-sądu musimy wskazać zarówno numer PESEL (NIP lub KRS) powoda, jak i pozwanego. Wracając do zasady Abstrahując ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew sądowy, postępowanie sądowe, numer PESEL, identyfikacja tożsamości
 • Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz.II

  Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz.II

  10:32 11.07.2013

  W poniższej publikacji przedstawimy II część uwag dotyczących nowelizacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 654, dalej „nowelizacja”). Poniższe uwagi obejmują zmiany w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego (dalej „EPU”), nowe rozwiązania służące zniwelowaniu negatywnych skutków ... WIĘCEJ

  Tematy: EPU, tytuł wykonawczy, kodeks postępowania cywilnego, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz.I

  Kodeks postępowania cywilnego: nowelizacja cz.I

  13:05 09.07.2013

  W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 654, dalej „nowelizacja”). Zmiany przyjęte nowelizacją mają na celu przede wszystkim zapobieżenie sytuacjom, w których tytuł wykonawczy wydawany przez sąd mógłby stać się podstawą egzekucji przeciwko osobie ... WIĘCEJ

  Tematy: EPU, tytuł wykonawczy, kodeks postępowania cywilnego, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • E-sądy do poprawki

  E-sądy do poprawki

  00:20 27.03.2013

  Przyjęte ostatnio przez Sejm propozycje zmian w funkcjonowaniu e-sądów dotyczą przede wszystkim spraw, które rozstrzygane są bez udziału i wiedzy dłużnika. Poprawki zakładają m.in., że obowiązkiem komornika będzie poinformowanie osoby zadłużonej o przysługujących jej prawach, gdy podstawę postępowania egzekucyjnego będzie stanowił nakaz zapłaty. ... WIĘCEJ

  Tematy: e-sąd, e-sądownictwo, odzyskiwanie długów, postępowanie egzekucyjne
 • E-sąd nie zawsze sprawiedliwy

  E-sąd nie zawsze sprawiedliwy

  08:41 12.03.2013

  ... r.). Elektroniczne postępowanie upominawcze Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3, działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające ... WIĘCEJ

  Tematy: e-sąd, e-sądownictwo, odzyskiwanie długów, postępowanie egzekucyjne
 • E-sąd: elektroniczne postępowanie upominawcze

  E-sąd: elektroniczne postępowanie upominawcze

  12:25 09.09.2011

  ... konta użytkownika. Elektroniczne postępowanie upominawcze jest wygodnym postępowaniem także dla profesjonalnych pełnomocników, bowiem umożliwia im szybką kontrolę stanu sprawy, bez konieczności osobistego stawiennictwa na sali rozpraw. Ponadto, dzięki skorzystaniu z e-sądu łatwiej i prościej mogą oni wszczynać postępowanie sądowe bez ponoszenia ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, postępowanie elektroniczne, e-sąd
 • Nadanie klauzuli wykonalności

  Nadanie klauzuli wykonalności

  12:21 02.09.2011

  Niektóre wydarzenia powodują, że zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego dochodzi do zmiany po stronie powoda, pozwanego, wierzyciela czy dłużnika. Taka zmiana ma miejsce, gdy np. spółka przekształca się w inną spółkę, jedna ze stron umiera, a w jej miejsce wstępują spadkobiercy, wierzyciel przenosi wierzytelność na osobę ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne, postępowanie elektroniczne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: