eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nakaz zapłaty
 • Koniec automatyzmu w postępowaniu nakazowym

  Koniec automatyzmu w postępowaniu nakazowym

  00:36 03.12.2019

  ... nakazu zapłaty. Analogiczna procedura miała miejsce w wypadku dochodzenia wierzytelności przez banki na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Jeśli w ich posiadaniu był dowód doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty, to wyciąg z ksiąg dołączony do pozwu był wystarczającą podstawą dla sądu by ten wydał nakaz zapłaty w postępowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, dochodzenie roszczeń
 • Nakaz zapłaty wydany przez pocztę po terminie: jakie skutki?

  Nakaz zapłaty wydany przez pocztę po terminie: jakie skutki?

  00:20 18.11.2019

  ... od doręczenia nakazu zapłaty W listopadzie 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił wniesiony przez pozwanego sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, stwierdzając ... wniesienie. Zgodnie bowiem z art. 502 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, doręczenie pisma, doręczanie pism sądowych
 • Ochrona dłużnika ponad ochronę wierzyciela - czy zawsze?

  Ochrona dłużnika ponad ochronę wierzyciela - czy zawsze?

  00:36 05.02.2019

  ... zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Dwa miesiące później uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, od którego 5 grudnia 2017 r. pozwani wnieśli zarzuty. Nie ... dłużnika ponad ochronę wierzyciela Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy nakaz zapłaty. W uzasadnieniu wyroku przywołał treść uregulowanej w art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona konsumentów, dłużnicy, nakaz zapłaty, restrukturyzacja zadłużenia
 • Mandat z 2012 roku - windykacja i sąd

  Mandat z 2012 roku - windykacja i sąd

  23:37 28.01.2019 PORADA

  Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc w interpretacji mojej sytuacji. 1. 12.05.2012 dostaję mandat Kolei Mazowieckich 2. 15 września 2015 mój dług zostaje sprzedany do firmy windykacyjnej. 3. W między czasie nie dostaję żadnych dokumentów. 4. 26 października 2017 roku nakaz ... WIĘCEJ

  Tematy: mandat, sprzedaż długów, firma windykacyjna, nakaz zapłaty
 • GetBack - windykacja

  GetBack - windykacja

  18:35 27.08.2018 PORADA

  Witam, dostałam nakaz zapłaty od firmy windykacyjnej GetBack rzekomo za dwa mandaty, niezapłacone z 2009 roku i z 2011 roku. Czy mandaty się nie przedawniły? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie WIĘCEJ

  Tematy: GetBack, windykacja, firma windykacyjna, egzekucja długu
 • Egzekwowanie należności od podmiotów zagranicznych

  Egzekwowanie należności od podmiotów zagranicznych

  00:22 23.07.2018

  ... 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty przy użyciu urzędowego formularza (art. 12 ust. 1 ww. rozporządzenia). Następnie europejski nakaz zapłaty powinien zostać doręczony w sposób określony normami prawa krajowego. Od chwili otrzymania europejskiego nakazu zapłaty rozpoczyna bieg 30-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległe należności, egzekwowanie należności, windykacja należności, europejski nakaz zapłaty
 • Czy mam szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy firma jest na etapie likwidacji?

  Czy mam szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy firma jest na etapie likwidacji?

  13:57 17.06.2018 PORADA

  Szanowni Państwo, jestem zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim, w połowie lipca mam planowany poród. Mój pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za okres 3 miesięcy w ubiegłym roku, w tym roku nie wypłacił mi wynagrodzenia w ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległe wynagrodzenie, nieuczciwy pracodawca, umowa na czas nieokreślony, pozew do PIP
 • Wezwanie przedegzekucyjne - brak dowodu uprawnień do ulgi

  Wezwanie przedegzekucyjne - brak dowodu uprawnień do ulgi

  21:06 16.04.2018 PORADA

  Witam, dnia 14.03.2005 otrzymałam wezwanie do zapłaty gdyż poruszałam się metrem z kartą miejską, ale bez dowodu uprawniającego do ulgi. Wezwanie sporządzonow obecności straży miejskiej. Następnie minęło 13 lat i niedawno otrzymuje wezwanie przedegzekucyjne do zapłaty. Wcześniej ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, wezwanie do zapłaty, nakaz zapłaty, wezwanie przedegzekucyjne
 • Pismo z sądu a upoważnienie dla żony

  Pismo z sądu a upoważnienie dla żony

  12:36 23.02.2018 PORADA

  Proszę o pomoc. Mąż dostał z sądu nakaz zapłaty na roszczenie, które było w 2008 roku komornika. Złożył sprzeciw jednocześnie upoważnienie dla żony, ponieważ jest po udarze oraz jest chory na raka. Sąd przysłał do żony pismo aby natychmiast wydała mu nakaz zapłaty oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, postępowanie sądowe, komornik sądowy, sprzeciw od nakazu zapłaty
 • Panieńskie nazwisko w nakazie zapłaty a sprzeciw

  Panieńskie nazwisko w nakazie zapłaty a sprzeciw

  19:03 20.02.2018 PORADA

  Dostałam wraz z córką nakaz zapłaty - solidarny. Córka w nakazie ma podane nazwisko panieńskie. Jak ma odpisać w sprzeciwie, posługując się starym nazwiskiem czy aktualnym? WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, nazwisko panieńskie
 • Przedawnienie

  Przedawnienie

  15:39 07.02.2018 PORADA

  Otrzymałam nakaz zapłaty w sprawie zakupionej przez firmę windykacyjną z 2012 roku. Czy mogę podnieść zarzut przedawnienia? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie, nakaz zapłaty, firma windykacyjna, sprzedaż długów
 • Czy komornik i fundusz mogą prowadzić tą samą sprawę?

  Czy komornik i fundusz mogą prowadzić tą samą sprawę?

  23:22 01.11.2017 PORADA

  Witam, mam zajęcie komornicze na wynagrodzeniu oraz na rachunku bankowym. Niedawno otrzymałam pismo od firmy Ultimo. która przejęła moją sprawę. Sprawa może być skierowana do sądu, oczywiście dotyczy to tej samej sprawy, na którą mam zajęcie komornicze. Cały czas kwota jest ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, zajęcie komornicze, egzekucja komornicza
 • Przedawnienie spłaty kredytu

  Przedawnienie spłaty kredytu

  09:26 26.02.2017 PORADA

  Witam serdecznie, jestem emerytką. Mam pytanie odnośnie kredytu, który był wzięty w banku ŻAGIEL w listopadzie 2007 roku. Spłata od 05.12.2007, ostatnia rata przypadała na 05.09.2013. Niestety w 2011 w wyniku innych zobowiązań i ciężkiej choroby mojego męża spłaty mi umknęły i ... WIĘCEJ

  Tematy: spłata kredytu, dług, odsetki, nakaz zapłaty
 • Odzyskiwanie długów – zmiany w prawie ułatwią życie firmom

  Odzyskiwanie długów – zmiany w prawie ułatwią życie firmom

  12:10 01.09.2016

  ... i Business Centre Club oraz Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Notariusz wyda nakaz Jedną z kluczowych propozycji Ministerstwa Rozwoju jest wdrożenie notarialnego nakazu zapłaty, możliwego w przypadku wierzytelności, których można dochodzić w postępowaniu upominawczym. Jak oceniają projektodawcy, takie ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności, odzyskiwanie długów, zatory płatnicze, windykacja należności
 • Czy właściciel mieszkania może na podstawie własnych obliczeń wystawiać mi nakaz zapłaty ?

  Czy właściciel mieszkania może na podstawie własnych obliczeń wystawiać mi nakaz zapłaty ?

  00:13 19.08.2016 PORADA

  Witam, minął okres 30 dni od momentu wynajmowania przeze mnie mieszkania. W drodze mailowej właściciel poinformował mnie że według jego szacunkowych obliczeń na podstawie spisanego licznika wyliczył mi niedopłatę za gaz w wysokości 735 zł. W momencie gdy poprosiłam o fakturę ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, wynajem mieszkania, prawa wynajmującego, umowa najmu
 • Czy nakaz zapłaty od notariusza usprawni proces dochodzenia wierzytelności?

  Czy nakaz zapłaty od notariusza usprawni proces dochodzenia wierzytelności?

  12:41 03.08.2016

  ... zapłaty przez notariusza są podobne do tych obowiązujących w postępowaniu upominawczym. Notariusz wydaje nakaz zapłaty na pisemny wniosek wierzyciela złożony w kancelarii notarialnej (Ustawa szczegółowo określa wymagania jakie musi spełniać taki wniosek). Nakaz zapłaty podlega rejestracji w centralnym rejestrze nakazów zapłaty. Wydany nakaz zapłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: odzyskiwanie wierzytelności, notariusze, nakaz zapłaty, prawo o notariacie
 • Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym - sytuacja stron

  Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym - sytuacja stron

  08:55 22.07.2016

  ... toku normalnego procesu. Jak powód może wykorzystać wydany na jego rzecz nakaz zapłaty i jakie środki obrony przysługują pozwanemu, zanim sprawa zostanie w sposób merytoryczny rozstrzygnięta przez sąd? Nakaz nakazowi nierówny Zasadą jest, że każdy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu ... WIĘCEJ

  Tematy: nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, sądowy nakaz zapłaty, postępowanie sądowe
 • Egzekucja długów: jak uzyskać europejski nakaz zapłaty?

  Egzekucja długów: jak uzyskać europejski nakaz zapłaty?

  00:22 07.05.2014

  ... europejskiego nakazu zapłaty. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w jego treści, sąd wzywa powoda do ich uzupełnienia (formularz B) w wyznaczonym terminie. Jeśli spełnione są wszystkie wymogi formalne, a roszczenie w uznaniu sądu jest zasadne, wydaje on europejski nakaz zapłaty (formularz E) do 30 dni od wniesienia pozwu. Nakaz ten doręczany ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja długów, europejski nakaz zapłaty, europejskie postępowanie nakazowe, nakaz zapłaty
 • Europejski Nakaz Zapłaty

  Europejski Nakaz Zapłaty

  00:20 22.06.2012

  ... celu uproszczenie i przyspieszenie dochodzenia należności wprowadziła tzw. Europejski Nakaz Zapłaty. Instytucja ta funkcjonuje już od kilku lat we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii. Europejski Nakaz Zapłaty Postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Zapłaty ustanowione zostało przez Parlament Europejski i Radę UE rozporządzeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: Europejski nakaz zapłaty, nakaz zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, odzyskiwanie należności
 • Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

  Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

  10:11 17.10.2011

  ... nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Odbywa się to bez wyznaczania rozprawy. Jeśli pozwany nie odwoła się od takiego nakazu w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania, to nakaz się uprawomocni. Jeżeli pozwany nakaz ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata sądowa, koszty sądowe, sądowy nakaz zapłaty, nakaz zapłaty

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: