eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opcje put
 • Strategie opcyjne: warto się zapoznać

  Strategie opcyjne: warto się zapoznać

  01:20 31.10.2009

  ... jest wyższa, nie korzysta się z opcji, tracąc jedynie premię. Opcje short call i short put są odpowiednio sprzedażą (wystawieniem) odpowiednio opcji kupna i sprzedaży. W obu ... . W takim przypadku kupujemy jednocześnie opcje call i put, przy czym cena wykonania opcji call (Xc) powinna być wyższa od ceny wykonania opcji put (Xp). Jeśli kurs waluty ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje walutowe, opcje, kontrakty terminowe na waluty, strategie opcyjne
 • Ryzyko opcji a współczynniki greckie

  Ryzyko opcji a współczynniki greckie

  00:46 16.06.2009

  ... volatility) instrumentu podstawowego. Wartość parametru vega jest identyczna dla opcji call jak i put, i jest zawsze dodatnia. Wartość vega jest największa dla opcji at-the-money. Oblicza ... np. kursu akcji). Może być zarówno dodatnia jak i ujemna. Wartość gammy dla opcji put jak i call jest identyczna. Oblicza się ją jako drugą pochodną ceny opcji po ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość opcji, współczynniki greckie, opcje, opcje call
 • Czynniki wpływające na wartość opcji

  Czynniki wpływające na wartość opcji

  14:13 02.06.2009

  ... ” tzn. cena wykonania jest większa od wartości instrumentu podstawowego dla opcji put, lub cena wykonania jest mniejsza od wartości instrumentu podstawowego dla call. ... ceny wykonania, co powoduje wzrost wartości opcji call i spadek wartości opcji put. Więcej na temat wartości opcji znaleźć można w poniższych publikacjach: Kolb R., Futures, Options ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość opcji, wartość wewnętrzna opcji, wartość czasowa opcji, opcje
 • Produkty strukturyzowane dostępne na rynku

  Produkty strukturyzowane dostępne na rynku

  12:21 02.07.2007

  ... lokaty jest następujący: Złożenie środków w banku Rezygnacja z oprocentowania w zamian za które Klient nabywa w banku opcję walutową PUT lub CALL (po uwzględnieniu marży banku) Opcja PUT przynosi dodatkowe oprocentowanie przy spadku kursu/ Opcja CALL – przy wzroście Nierzeczywiste rozliczenie wartości opcji – brak obowiązków, Klient ... WIĘCEJ

  Tematy: produkt strukturyzowany, lokata strukturyzowana, opcje put, opcje call
 • Opcje: instrumenty na trudne czasy

  Opcje: instrumenty na trudne czasy

  13:31 18.04.2007

  ... po sporej fali wzrostowej lub spadkowej. Tytułem uzupełnienia dodajmy, że gdybyśmy wystawili opcje call i put, to zbudowalibyśmy krótki stelaż. Profil z rys. 1 należałoby odwrócić. ... to zajęcie dla wytrawnych inwestorów. Tymczasem oprócz kontraktów futures właśnie opcje put dają tutaj wielki potencjał zarobku. I naprawdę nie jest to tajemny ogród, ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje, opcje call, opcje put, opcja sprzedaży
 • Callable bonds: wariacje struktury

  Callable bonds: wariacje struktury

  11:22 19.03.2007

  ... sama nazwa wskazuje, ta hybryda jest niczym innymi, aniżeli połączeniem opcji put i instrumentu przynoszącego stały dochód (obligacja), który może zostać odsprzedany emitentowi ... w pierwszym przypadku to inwestor nabywa opcję sprzedaży. W drugim – to emitent kupuje opcje kupna. Puttable oferuje kupon niższej wartości aniżeli „zwykły bond”, gdyż ... WIĘCEJ

  Tematy: hybrydy, opcje, wycena opcji, callable bonds
 • Długa syntetyczna pozycja walutowa

  Długa syntetyczna pozycja walutowa

  01:55 08.11.2006

  ... syntetycznej pozycji walutowej. Długą s.p.w. tworzy się przez kupno opcji call i sprzedaż opcji put z tą samą ceną wykonania i datą wygaśnięcia. Rozsądnym wyborem jest ustawienie ceny ... się sprawdzą. Lepsza minimalna strata związana z różnic między ceną opcji call i opcji put niż potężna strata ze źle położonego forwardu. Sama historia (tj. spadek, a ... WIĘCEJ

  Tematy: pozycja walutowa, syntetyczne pozycje walutowe, pozycja długa, ryzyko walutowe
 • Straddle: strategia niezależna od trendu

  Straddle: strategia niezależna od trendu

  13:24 12.10.2006

  ... otrzymana za daną strategię. Inwestor, który sprzedaje opcję call i opcję put (załóżmy, że są to opcje na 100 akcji spółki ZYX) ze strike ustawionym na 100 ... równa strike’om. Wówczas obie opcje będą mogły zostać zrealizowane, negując wzajemnie swój skutek – inwestor będzie musiał kupić akcje od nabywcy opcji put i sprzeda je nabywcy opcji call. ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje, opcje call, opcje put, put versus call
 • Spekulacja za pomocą opcji

  Spekulacja za pomocą opcji

  10:49 11.09.2006

  ... opcje put i call") przedstawiłem podstawowe charakterystyki najprostszych opcji pod kątem zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. ... Wracając do tematu, ekspozycja firmy ma znaczenie. Eksporter dysponuje walutą, więc może wystawiać opcje kupna, sprzedając komuś prawo do nabycia środków w obcej walucie. Jest to strategia przynosząca zysk, ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje, opcje put, opcje call, spekulacja
 • Eksport czy import, czyli opcje put i call

  Eksport czy import, czyli opcje put i call

  12:00 05.09.2006

  ... bazowego po ściśle określonej cenie (cena wykonania, strike)w określonym terminie (opcje europejskie). Za takie prawo trzeba zapłacić. Kwestia wyceny opcji, jak i ... kupują opcje call. Poniżej przedstawiam korzyści płynące z nabycia opcji obu typów. Zacznijmy od eksportera i opcji put. Przy kursie 3.93 firma decyduje się kupić opcję put, gwarantując ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje, put versus call, opcje call, opcje put


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: