eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opcje call
 • Opcje walutowe - bezpieczny instrument na rynku Forex

  Opcje walutowe - bezpieczny instrument na rynku Forex

  00:15 12.09.2014

  ... call i put uzyskujemy możliwość osiągnięcia zysku niezależnie czy rynek wzrośnie czy spadnie. Koszt zakupu obu opcji to 500 USD czyli 50 pipsów, natomiast często posiedzenia ECB, FOMC generują zmienność większą niż 100-150 pipsów. Opcje można wykorzystywać do spekulowania na różnorodnych charakterystykach rynku. Można kupować opcje z ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje walutowe, rynek Forex, Forex, opcje
 • Strategie opcyjne: warto się zapoznać

  Strategie opcyjne: warto się zapoznać

  01:20 31.10.2009

  ... jest wyższa, nie korzysta się z opcji, tracąc jedynie premię. Opcje short call i short put są odpowiednio sprzedażą (wystawieniem) odpowiednio opcji kupna i sprzedaży ... charakteryzuje się dużą zmiennością. W takim przypadku kupujemy jednocześnie opcje call i put, przy czym cena wykonania opcji call (Xc) powinna być wyższa od ceny wykonania opcji ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje walutowe, opcje, kontrakty terminowe na waluty, strategie opcyjne
 • Ryzyko opcji a współczynniki greckie

  Ryzyko opcji a współczynniki greckie

  00:46 16.06.2009

  ... pokazuje zmianę wartości opcji wywołaną zmianą wartości instrumentu podstawowego. Dla opcji call delta jest zawsze dodatnia i rośnie wraz ze wzrostem ceny instrumentu ... zmienności (volatility) instrumentu podstawowego. Wartość parametru vega jest identyczna dla opcji call jak i put, i jest zawsze dodatnia. Wartość vega jest największa dla ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość opcji, współczynniki greckie, opcje, opcje call
 • Czynniki wpływające na wartość opcji

  Czynniki wpływające na wartość opcji

  14:13 02.06.2009

  ... put, lub cena wykonania jest mniejsza od wartości instrumentu podstawowego dla call. Natomiast gdy opcja jest „out the money” lub „at the money” ... wzrost stopy procentowej zmniejsza realną wartość ceny wykonania, co powoduje wzrost wartości opcji call i spadek wartości opcji put. Więcej na temat wartości opcji znaleźć można w poniższych publikacjach: ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość opcji, wartość wewnętrzna opcji, wartość czasowa opcji, opcje
 • Produkty strukturyzowane dostępne na rynku

  Produkty strukturyzowane dostępne na rynku

  12:21 02.07.2007

  ... w banku Rezygnacja z oprocentowania w zamian za które Klient nabywa w banku opcję walutową PUT lub CALL (po uwzględnieniu marży banku) Opcja PUT przynosi dodatkowe oprocentowanie przy spadku kursu/ Opcja CALL – przy wzroście Nierzeczywiste rozliczenie wartości opcji – brak obowiązków, Klient dysponuje wyłącznie prawem do zrealizowania ... WIĘCEJ

  Tematy: produkt strukturyzowany, lokata strukturyzowana, opcje put, opcje call
 • Opcje: instrumenty na trudne czasy

  Opcje: instrumenty na trudne czasy

  13:31 18.04.2007

  ... wypłaty. Gdyby np. zakupić po 2 opcje call i put z powyższych serii po cenach 100 pkt ... call jesteśmy ubezpieczeni również na wypadek kontynuacji trendu. Tę mało ryzykowną strategię można polecić w czasie, gdy rynek wszedł w nerwową konsolidację po sporej fali wzrostowej lub spadkowej. Tytułem uzupełnienia dodajmy, że gdybyśmy wystawili opcje call ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje, opcje call, opcje put, opcja sprzedaży
 • Callable bonds: wariacje struktury

  Callable bonds: wariacje struktury

  11:22 19.03.2007

  ... z opcją call. Naturalną koleją rzeczy po "wynalezieniu" tych hybryd było zaoferowanie wszelkich możliwych transkacji. Pierwszą z ... zawierania transakcji opcyjnej – w pierwszym przypadku to inwestor nabywa opcję sprzedaży. W drugim – to emitent kupuje opcje kupna. Puttable oferuje kupon niższej wartości aniżeli „zwykły bond”, gdyż wpływ ma na ... WIĘCEJ

  Tematy: hybrydy, opcje, wycena opcji, callable bonds
 • Callable bonds: zastosowania

  Callable bonds: zastosowania

  09:31 27.02.2007

  ... ograniczania duration obligacji przez opcję). Z punktu widzenia inwestora, zalety takiej struktury są następujące: szansa na wyższy zwrot (poprzez sprzedaną opcję call) oraz dopasowywanie zapadalności aktywów. Druga kwestia wymaga pewnego wyjaśnienia, gdyż związana jest z tzw. immunizacją portfela aktywów. Inwestor posiadający portfel aktywów ... WIĘCEJ

  Tematy: hybrydy, opcje, wycena opcji, callable bonds
 • Callable bonds: wycena

  Callable bonds: wycena

  11:02 26.02.2007

  ... jest mniejsza co odzwierciedla prawdopodobieństwo wcześniejszego wykupu. Im mocniejszy wpływ opcji call, tym bardziej możliwe jest, że duration zacznie zachowywać się w przeciwną stronę, ... zmianami rynkowych stóp procentowych i zmianami cen obligacji również wartość opcji call może wzrastać lub maleć. Drugim czynnikiem wpływającym na wartość hybrydy ... WIĘCEJ

  Tematy: hybrydy, opcje, wycena opcji, callable bonds
 • Instrumenty strukturyzowane: schemat budowy

  Instrumenty strukturyzowane: schemat budowy

  12:10 29.01.2007

  ... służyły przede wszystkim do poprawy wyniku inwestycji w całą strukturę (np. opcja call dołączona do obligacji). Obecnie produkty strukturyzowane znajdują dużo szersze zastosowanie, ... , z walutami, z indeksami, z towarami itd.), tudzież według rodzaju instrumentu (np. od opcji call – callable bonds, od swapów – swap rate notes itp.). Sama klasyfikacja ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje, instrumenty strukturyzowane, produkt strukturyzowany, obligacje strukturyzowane

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: