eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › transakcja swap
 • Swap walutowy dla importera

  Swap walutowy dla importera

  11:43 28.05.2007

  ... wcześniej nie zabezpieczyła się przed wzrostami kursu pozostaje tylko jedno rozwiązanie - swap walutowy. Swap walutowy jest kontraktem zawieranym między bankiem i Klientem, w którym strony ... kupując po niższym poziomie. Korzyści: Swap walutowy pozwala na netowanie pozycji walutowych w różnych walutach. Swap walutowy pozwala na zwiększenie ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcja swap, swap walutowy, kontrakty termionowe, transakcja spot
 • Waniliowy swap i opcja cap

  Waniliowy swap i opcja cap

  10:30 21.05.2007

  ... okres trwania kontraktu częstotliwość wymiany płatności Przykładowo, strony zawierają dwuletnią transakcję swap rozliczaną co kwartał od kwoty 10 mln PLN – payer jest ... między nimi reżimu, a wypłacają według reżimu bardziej przez nie pożądanego. Transakcję swap waniliowy wycenia się znajdując taką stopę stałą, że wymieniane odsetki podług ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcja swap, waniliowy swap, opcje, opcja cap
 • Instrumenty hybrydowe oparte o stopę procentową

  Instrumenty hybrydowe oparte o stopę procentową

  09:28 11.04.2007

  ... emitenta. Podstawowym budulcem jest stałokuponowa obligacja nabywana przez inwestora, dodatkowo emitent i inwestor zawierają transakcję swap, przy czym inwestor płaci nogę zmienną, otrzymując stałą. Obrazu dopełnia transakcja cap na dowolnie indeksowaną stopę rynkową, kupiony przez inwestora, a wystawiony przez emitenta. W rezultacie, inwestor ... WIĘCEJ

  Tematy: hybrydy, opcje, transakcja swap, transakcja odwróconego FRN
 • Spółki specjalnego przeznaczenia: Repackaging Vehicles

  Spółki specjalnego przeznaczenia: Repackaging Vehicles

  13:57 12.02.2007

  W polskiej literaturze najbliższym odpowiednikiem tytułowego terminu jest Spółka Specjalnego Przeznaczenia, czyli spółka zawiązana w pewnym określonym celu, którym najczęściej jest przeprowadzenie transformacji przepływów pieniężnych. Pod tym nieco zawiłym terminem kryje się np. sekurytyzacja aktywów, czyli wygenerowanie skryptów dłużnych na bazie ... WIĘCEJ

  Tematy: Repackaging Vehicles, spółka specjalnego przeznaczenia, obligacje strukturyzowane, sekurytyzacja aktywów
 • Dlaczego powstały instrumenty strukturyzowane?

  Dlaczego powstały instrumenty strukturyzowane?

  12:49 07.02.2007

  Hybrydy są wyszukanymi rozwiązaniami finansowymi, a te bardzo często powstają w reakcji na ograniczenia administracyjne, zgodnie z "regułą gorsetu" - im mocniej państwo stara się uregulować jakiś obszar ludzkiej działalności, tym szybciej ta działalność przybiera inne, nowe, nieregulowane formy, uciekając zapędom administracji państwowej. ... WIĘCEJ

  Tematy: instrumenty strukturyzowane, produkt strukturyzowany, obligacje strukturyzowane, transakcja swap
 • Instrumenty strukturyzowane: schemat budowy

  Instrumenty strukturyzowane: schemat budowy

  12:10 29.01.2007

  ... powiązanych ze stopą procentową, z walutami, z indeksami, z towarami itd.), tudzież według rodzaju instrumentu (np. od opcji call – callable bonds, od swapów – swap rate notes itp.). Sama klasyfikacja instrumentów strukturyzowanych nastręcza sama w sobie poważne trudności, my tym czasem zaczniemy od dokładnego opisania czynników ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje, instrumenty strukturyzowane, produkt strukturyzowany, obligacje strukturyzowane
 • Eksport czy import, czyli opcje put i call

  Eksport czy import, czyli opcje put i call

  12:00 05.09.2006

  Ten artykuł ma za zadanie wprowadzić Czytelników w podstawy funkcjonowania opcji oraz przedstawić możliwości ich stosowania w zarządzaniu ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Jest to o tyle ważne, że pojedyncze opcje wyposażone w dodatkowe charakterystyki są "cegiełkami" z których buduje się bardziej zaawansowane strategie zabezpieczające. Żeby ... WIĘCEJ

  Tematy: opcje, put versus call, opcje call, opcje put
 • Transakcja Futures

  Transakcja Futures

  14:58 30.07.2005

  Polega ona na kupnie / sprzedaży waluty danego instrumentu ten sposób, że kurs transakcji zostaje ustalony w dniu jej zawarcia, natomiast dostawa – w określonym momencie w przyszłości.WIĘCEJ

  Tematy: transakcja spot, transakcja forward, transakcja swap, transakcja futures
 • Transakcja Swap

  Transakcja Swap

  14:56 30.07.2005

  Stosowana na rynku walutowym. Kupno lub sprzedaż waluty A za walutę B z określonym terminem odbioru dostawy i jednoczesnej sprzedaży bądź kupna tej samej ilości waluty A za walutę B z późniejszym terminem dostawy lub odbioru.WIĘCEJ

  Tematy: transakcja swap, transakcja forward, transakcja spot, transakcja futures
 • Transakcja Forward

  Transakcja Forward

  14:53 30.07.2005

  Kupno lub sprzedaż danego instrumentu, przy założeniu, że jego dostawa następuje w ściśle określonym momencie w przyszłości. Natomiast ustalenie cecny dokonuje się w momencie zawierania transakcji.WIĘCEJ

  Tematy: transakcja Forward, transakcja spot, transakcja swap, transakcja futures

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: