eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia od podatku 2018
 • Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2018 r.

  Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2018 r.

  13:26 14.01.2019

  ... nie zmieni nawet fakt, że dany wydatek jest wręcz niezbędny do życia osobie niepełnosprawnej. Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej Stosowne wyliczenie znalazło się w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą regulacją odliczeniu podlegają wydatki poniesione na: 1) adaptację i wyposażenie mieszkań ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga na Internet w PIT za 2018 r.

  Ulga na Internet w PIT za 2018 r.

  13:59 09.01.2019

  ... grudnia 2017 r., lecz zapłacona w styczniu roku 2018, podlega odliczeniu w zeznaniu PIT za rok 2018. Wartość odliczenia Ile w rocznym PIT można odliczyć w ramach ulgi ... ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okresu poprzedzającego. W związku z tym przez okres ten należy rozumieć cały zakres czasowy obowiązywania odliczenia (a więc od roku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Termin rozliczenia rocznego PIT 2018

  Termin rozliczenia rocznego PIT 2018

  13:44 09.01.2019

  ... podatku, wybrać inny sposób rozliczenia np. razem z małżonkiem), uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Świadczenie 500+ oraz alimenty w rocznym zeznaniu podatkowym

  Świadczenie 500+ oraz alimenty w rocznym zeznaniu podatkowym

  13:48 03.01.2019

  ... świadczeniem wychowawczym przyznawanym na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134). Art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi natomiast, że wolne od podatku są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie roczne, samotna matka, rozwód, brak dochodów
 • Zeznanie PIT za 2018 r. rozliczy fiskus

  Zeznanie PIT za 2018 r. rozliczy fiskus

  13:34 17.12.2018

  ... przez podatników. Ma też uprościć rozliczanie ulg podatkowych. Poczynając od PIT za rok 2018 fiskus przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 oraz PIT-38. ... Jednocześnie od powstałych z tego tytułu ewentualnych zaległości podatkowych nie będą naliczane odsetki za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Składanie zeznań i deklaracji podatkowych: nowe terminy w 2019 r.

  Składanie zeznań i deklaracji podatkowych: nowe terminy w 2019 r.

  12:43 10.12.2018

  ... przepis w nowym brzmieniu stosuje się już do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., ale nie wszystkich, a jedynie: osiąganych wyłącznie za pośrednictwem płatników lub podmiotów, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli dokonujących wypłat należności lub świadczeń zaliczanych do przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Remont centralnego ogrzewania w uldze rehabilitacyjnej?

  Remont centralnego ogrzewania w uldze rehabilitacyjnej?

  13:13 03.09.2018

  ... 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi ... pkt 1-3. Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: odliczenie kosztów wyżywienia

  Ulga rehabilitacyjna: odliczenie kosztów wyżywienia

  12:38 25.07.2018

  ... pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, ... 7a pkt 14 ww. ustawy wynika, że aby skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu poniesionych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego, m.in. ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: korzystne zmiany na 2018 r.

  Ulga rehabilitacyjna: korzystne zmiany na 2018 r.

  13:30 14.12.2017

  ... odliczenia. Ponadto z obowiązków dokumentacyjnych zniknie konieczność posiadania dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, co jest konsekwencją rozszerzenia zakresu powyższego odliczenia. Zmiany obowiązują już w 2017 r. Mimo, że znowelizowane przepisy wejdą w życie dopiero 01 stycznia 2018 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: