eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty egzekucji
 • Koszty windykacyjne obciążające dłużnika w podatku dochodowym

  Koszty windykacyjne obciążające dłużnika w podatku dochodowym

  12:48 11.07.2019

  ... z późn. zm.). Zgodnie z nimi koszty egzekucyjne stanowią opłaty za czynności egzekucyjne (np. za pobranie pieniędzy, zajęcie świadczenia, wynagrodzenia za pracę, ruchomości, nieruchomości, ogłoszenie sprzedaży itp.), opłaty manipulacyjne, czy wydatki poniesione przez organ egzekucyjny w związku z poradzeniem egzekucji. Jeżeli zatem dłużnik zostanie ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, koszty egzekucji, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

  Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

  10:43 05.03.2018

  ... mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. W JAKIM TRYBIE KOMORNIK DOCHODZI KOSZTÓW POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO? Powstaje istotne ... , iż z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania, do których należą m. in. koszty związane z likwidacją masy. Zatem syndyk miałby obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty egzekucji, egzekucja wierzytelności, ogłoszenie upadłości, postępowanie egzekucyjne
 • Kiedy koszty egzekucji jako koszty podatkowe?

  Kiedy koszty egzekucji jako koszty podatkowe?

  05:57 16.12.2012

  ... : koszty egzekucji sądowej – np. opłata za wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucji komorniczej (administracyjnej), czyli wydatki stanowiące zapłatę komornikowi za przeprowadzenie egzekucji – m.in. opłata manipulacyjna, wydatki egzekucyjne wynikające z działalności komornika w zakresie egzekucji długu ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, koszty egzekucji, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Egzekucja w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego

  Egzekucja w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego

  14:11 12.06.2012

  ... Nr 43, poz. 296, z późn. zm., dalej „k.p.c.”). Zgodnie z art. 770 k.p.c., koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji obciążają dłużnika. Są one ściągane wraz z egzekwowanym roszczeniem, zaś koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeśli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Z art. 7701 k.p.c. wynika natomiast, że prawomocne ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, egzekucja kosztów, egzekucja komornicza, koszty egzekucji
 • Niższe koszty egzekucji a ściągalność długów

  Niższe koszty egzekucji a ściągalność długów

  10:45 28.04.2010

  ... odwoławczego podważa wcześniejsze prawomocne orzeczenia sądów o wymagalności długu. Natomiast wysokie koszty egzekucji powinny pełnić funkcję prewencyjną i skłaniać do bezwzględnej uczciwości wobec kontrahentów. Przyjmowane regulacje muszą zwiększać skuteczność egzekucji i odstraszać od umyślnego popadania w długi. Prawo w większym stopniu powinno ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, koszty egzekucji, egzekucja długu, ustawa o komornikach sądowych i egzekucji


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: