eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie upadłościowe
 • Upadłość konsumencka: „nowy start” i życie bez długu?

  Upadłość konsumencka: „nowy start” i życie bez długu?

  10:27 13.09.2019

  ... zmiany dla upadłości konsumenckiej wynikające z ustawy nowelizującej, co zostało dokonane na końcu niniejszego artykułu. Kiedy otwiera się postępowanie upadłościowe – konsumenckie? Postępowanie upadłościowe może być wszczęte wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (czyli konsumenta) w przypadku, gdy stanie się ona ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, bankructwo, upadłość, dług
 • Upadłość konsumencka. Łatwo zostać bankrutem, ale czy warto?

  Upadłość konsumencka. Łatwo zostać bankrutem, ale czy warto?

  13:27 13.08.2019

  ... wyjście, np. dzięki skonsolidowaniu kredytów – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni. Niedbalstwo nie będzie miało znaczenia. Przynajmniej na początku Obecnie postępowanie upadłościowe jest możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych i sytuacja ta jest trwała. Przy czym niewypłacalność ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, bankructwo, upadłość, dług
 • Upadłość konsumencka na nowo, czyli o zachęcaniu do lekkomyślności

  Upadłość konsumencka na nowo, czyli o zachęcaniu do lekkomyślności

  08:58 17.06.2019

  ... z niskiej kondycji moralnej czy niedoborów w kapitale społecznym. Obowiązująca od 31 grudnia 2014 r. ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306), dokonała radykalnych zmian w oddłużaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, bankructwo, upadłość, dług
 • Wierzyciel może sam zaspokoić się z masy upadłościowej

  Wierzyciel może sam zaspokoić się z masy upadłościowej

  00:30 03.05.2019

  ... lub przed innym organem państwowym" (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, ze zm.). Z kolei zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe (dalej: u.p.u.): „Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich ... WIĘCEJ

  Tematy: masa upadłościowa, wierzyciel, syndyk, ogłoszenie upadłości
 • Upadłość konsumencka. Dobre rozwiązanie dla każdego dłużnika?

  Upadłość konsumencka. Dobre rozwiązanie dla każdego dłużnika?

  08:57 26.04.2019

  ... się z kilku etapów. Są to kolejno: przygotowanie wniosku o upadłość, właściwe postępowanie upadłościowe oraz wykonanie planu spłaty wierzycieli. Jednak przebieg tych procesów w ... straci cały majątek i nie będzie miał za co żyć. Mimo, że postępowanie upadłościowe prowadzi do likwidacji całego majątku upadłego, nie oznacza to pozostawienie upadłego ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, bankructwo, upadłość, dług
 • Upadłość konsumencka: zmiany budzą zastrzeżenia

  Upadłość konsumencka: zmiany budzą zastrzeżenia

  10:42 03.04.2019

  ... uważają jednak, że likwidacja imperatywu moralnego to krok w złą stronę. Przedłożona 6 marca 2019 r. kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw zakłada właściwie niczym nieograniczony dostęp do upadłości konsumentom. KPF już przekazała jej autorom swoje stanowisko, w którym ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, bankructwo, upadłość, dług
 • Zakaz prowadzenia działalności a działania restrukturyzacyjne upadłego

  Zakaz prowadzenia działalności a działania restrukturyzacyjne upadłego

  00:44 14.02.2019

  ... czas, w jakim się tego dokona. Jak stanowi art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe: „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła ... Nawet 10 lat zakazu Na podstawie art. 373 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Prawo upadłościowe: „Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • 6,5 tys. bankrutów, czyli upadłość konsumencka 2018

  6,5 tys. bankrutów, czyli upadłość konsumencka 2018

  10:50 15.01.2019

  ... proc. bankrutujących osób nie miało widocznych przeterminowanych długów w żadnej z wymienionych baz. Co to jest upadłość konsumencka? Obecnie upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Mogą z niej korzystać osoby, które stały się niewypłacalne - nie mają pieniędzy na ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, bankructwo, upadłość, dług
 • Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców

  Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców

  00:20 23.11.2018

  ... doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Cel postępowania upadłościowego – umorzenie długów Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumenta (także byłego przedsiębiorcy) ma na celu jego oddłużenie. Po jego zakończeniu, co ma miejsce zazwyczaj po wykonaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, upadłość, prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie upadłościowe
 • Ogłoszenie upadłości: kiedy pozew przeciwko syndykowi może być odrzucony?

  Ogłoszenie upadłości: kiedy pozew przeciwko syndykowi może być odrzucony?

  00:44 14.11.2018

  ... toczą się przeciwko upadłemu. W ocenie S. Gurgula wskazany przepis oznacza, że postępowanie dotyczące świadczeń w nim wymienionych, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ... postępowaniem upadłościowym. Sądy powszechne procedując na gruncie art. 144 ustawy Prawo Upadłościowe w praktyce nie zajmują jednolitego stanowiska. Jak już zostało wyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: ogłoszenie upadłości, syndyk, masa upadłościowa, postępowanie upadłościowe
 • Ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i rehabilitacyjnego

  Ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i rehabilitacyjnego

  23:34 23.05.2016 PORADA

  Bardzo proszę o pomoc w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego i rehabilitacyjnego. Przysługuje mi 9 dni urlopu wypoczynkowego i dodatkowo 10 dni urlopu rehabilitacyjnego za 2015, 3 dni urlopu wypoczynkowego za styczeń 2016 r. Jestem osobą niepełnosprawną. Umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, urlop rehabilitacyjny
 • Prawo upadłościowe: art. 93. 96, 342

  Prawo upadłościowe: art. 93. 96, 342

  21:41 08.04.2013 PORADA

  O czym mówią art. 93. 96, 342 prawa upadłościowego? Wypełniam zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dla sądu. WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, wierzytelność, zgłoszenie wierzytelności, windykacja

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: