eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › egzekucja wierzytelności
 • Działalność gospodarcza: skuteczna ochrona majątku

  Działalność gospodarcza: skuteczna ochrona majątku

  ... majątku i zoptymalizowania ryzyka – często pośpiesznie, najprostszymi przychodzącymi do głowy metodami – to działanie spóźnione. Jeśli w stosunku do majątku przedsiębiorcy prowadzona jest egzekucja komornicza, to spóźnienie to jest na tyle znaczne, że nic nie można już zrobić. Jeżeli bowiem działania dłużnika zmierzają do ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, majątek firmy, egzekucja wierzytelności, majątek osobisty
 • Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

  Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

  ... w innych kategoriach. Podkreślić należy, że taka jest praktyka postępowania upadłościowego w aspekcie sporządzania przez syndyka list wierzytelności. Wierzyciele w zgłoszeniu wierzytelności najczęściej umieszczają koszty postępowania w kategorii drugiej, zaszeregowanie takie uznaje syndyk, a następnie sędzia – komisarza zatwierdza listę ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty egzekucji, egzekucja wierzytelności, ogłoszenie upadłości, postępowanie egzekucyjne
 • Własna firma: jak chronić jej majątek przed przyszłymi wierzycielami?

  Własna firma: jak chronić jej majątek przed przyszłymi wierzycielami?

  ... . Obie są posiadającymi osobowość prawną spółkami kapitałowymi i charakteryzują się tym, że ewentualna egzekucja może być prowadzona, co do zasady, tylko z posiadanego przez ... sam może należeć) będą pobierać z trustu zyski. Dzięki tej konstrukcji windykacja wierzytelności z zagranicznego trustu przez polskie organy egzekucyjne jest niemożliwa. Na ... WIĘCEJ

  Tematy: majątek firmy, działalność gospodarcza, wierzyciele, egzekucja wierzytelności
 • Śmierć dłużnika a postępowanie upadłościowe

  Śmierć dłużnika a postępowanie upadłościowe

  ... w ramach postępowania nie uzyskali oni pełnego zaspokojenia. Co więcej udogodnieniem dla wierzycieli jest fakt, iż wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności stanowi po zakończeniu postępowania upadłościowego tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy. Niewątpliwie przyspieszy to ewentualne wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko spadkobiercy ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, egzekucja wierzytelności, dłużnik
 • Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

  Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

  ... związane z dochodzeniem tych wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Z wykładni tych przepisów wynika, że podatnik ma obowiązek porównać w protokole wartość odpisanej wierzytelności z wartością kosztów, które musiałby ponieść w celu jej dochodzenia. Z tego już zatem można wnioskować, że wartość wierzytelności nie ulega powiększeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Jest rodzinny rachunek bankowy. Komornik już nie zabierze zasiłku

  Jest rodzinny rachunek bankowy. Komornik już nie zabierze zasiłku

  ... niego na przedmiotowym rachunku, jako wyraźnie wyodrębnione spośród oszczędności znajdujących się na zwykłych rachunkach bankowych, nie zostaną zajęte w ramach egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego. Oznacza to, że posiadacz rachunku rodzinnego będzie mógł swobodnie dysponować przechowywanymi na nim środkami, nawet w sytuacji gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo bankowe, rachunek bankowy, zmiany w prawie, konto bankowe
 • Skup (cesja) i windykacja wierzytelności poza podatkiem VAT?

  Skup (cesja) i windykacja wierzytelności poza podatkiem VAT?

  ... jest nabycie cudzej wierzytelności. Usługą jest nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu jej wykorzystania do operacji prawno-podatkowych. Zakup wierzytelności stanowi usługę polegającą na przeniesieniu wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej między zbywcą wierzytelności (cedentem ... WIĘCEJ

  Tematy: Podatek VAT, opodatkowanie VAT, czynności opodatkowane VAT, opodatkowanie podatkiem VAT
 • Egzekucja z majątku wspólnego tylko za zgodą małżonka

  Egzekucja z majątku wspólnego tylko za zgodą małżonka

  ... wymagana jest zgoda drugiego małżonka (art. 41 par 1. k.r.o), zgoda taka powinna zostać wyrażona w dokumencie prywatnym lub urzędowym, gdyż w innym wypadku egzekucja z majątku wspólnego małżonków będzie wykluczona (art. 787k.p.c). Każdy wierzyciel dokonując czynności z osobą pozostającą w związku małżeńskim powinien we własnym interesie rozważyć ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja z majątku wspólnego, egzekucja należności, egzekucja wierzytelności, majątek wspólny małżonków
 • Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  Egzekucja komornicza z udziału w spółce z o.o.

  ... o egzekucji z wierzytelności. Zajęcie udziału jest dokonane i wywołuje skutek prawny od chwili doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności, a więc spółce. ... w/w kwestii będzie zależne od trybu, w jakim prowadzona jest egzekucja z udziałów w spółce. W przypadku, gdy umowa spółki ogranicza sprzedaż udziałów spółki zastosowanie znajdzie art. ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, dłużnicy, udziały w spółce z o.o., zajęcie udziałów w spółce
 • Egzekucja długów: jak ją przyśpieszyć?

  Egzekucja długów: jak ją przyśpieszyć?

  ... z obciążonej nieruchomości, wierzytelności lub prawa, w celu zaspokojenia wierzyciela, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie; określenie wysokości wierzytelności podlegającej ... klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd rejonowy, w którego okręgu ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja długów, egzekucja należności, egzekucja wierzytelności, akt notarialny
 • Majątek prywatny a odpowiedzialność w spółce cywilnej?

  Majątek prywatny a odpowiedzialność w spółce cywilnej? PORADA

  Mam pytanie z zakresu odpowiedzialności mojego prywatnego majątku. Czy współwłaściciel spółki cywilnej w przypadku ściągania wierzytelności odpowiada też majątkiem prywatnym? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, odpowiedzialność wspólników, wspólnicy spółki
 • Majątek prywatny a odpowiedzialność w spółce cywilnej?

  Majątek prywatny a odpowiedzialność w spółce cywilnej? PORADA

  Mam pytanie z zakresu odpowiedzialności mojego prywatnego majątku. Czy współwłaściciel spółki cywilnej w przypadku ściągania wierzytelności odpowiada też majątkiem prywatnym? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, odpowiedzialność wspólników, wspólnicy spółki

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.