eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu

Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu

2011-01-05 13:28

Ekonomista, który nie potrafi wytłumaczyć swojej teorii dziecku, jest szarlatanem. Parafraza słów znakomitego pisarza Kurta Vonneguta doskonale pasuje do świata biznesu. W biznesie ceni się bowiem jasność i skuteczność. Stąd popularność teorii prostych i sprawdzalnych w praktyce. Przykładem takiej teorii jest słynna zasada "80-20", która mówi, że 20% źródeł generuje 80% zysków. Wynika z tego, że najważniejsze jest zidentyfikowanie i skupienie swojej uwagi na nielicznych elementach o największej wartości - bez względu na to, czy są to klienci, materiały czy instrumenty finansowe.
Próba osiągnięcia pełnej kontroli jest bowiem bardzo kosztowna, a efekty mizerne w stosunku do poniesionych nakładów. Ta nieskomplikowana, choć przekonująca zasada jest fundamentem analizy kluczowych czynników sukcesu − niedrogiej i efektywnej metody oceny potencjału firmy.

Badanie potencjału przedsiębiorstwa jest, obok badania otoczenia, głównym składnikiem analizy strategicznej. Służy ona otrzymaniu możliwie pełnego obrazu sytuacji przedsiębiorstwa. Następuje to dzięki łączeniu danych z różnych dziedzin wiedzy- psychologii, socjologii, statystyki czy finansów, oraz konfrontowaniu informacji o firmie z informacjami o otoczeniu.

Tajemnicze „kluczowe czynniki sukcesu” to cechy przedsiębiorstwa, które pozwalają odnieść sukces w danym sektorze. W największej mierze posiada je branżowy lider. Dla producentów samochodów osobowych takimi czynnikami mogą być m.in.: elastyczność produkcji, sieć dealerska, pozytywny wizerunek i znajomość przepisów prawnych. Każda firma, chcąca skutecznie konkurować w tym sektorze, musi troszczyć się o wszystkie z wymienionych obszarów. Niekompetentni dealerzy mogą zniechęcić potencjalnych klientów, a niezdolność do ograniczenia produkcji w razie ujemnego szoku popytowego może przynieść dotkliwe straty. Zalecana jest koncentracja na jednym, lub co najwyżej kilku kluczowych czynnikach sukcesu, i budowanie na nich przewagi konkurencyjnej. Oprócz wymienionych tutaj czynników bardzo ważne pozostają kryteria finansowe (rentowność, przepływy pieniężne), techniczne i technologiczne (w tym jakość produktów, umiejętności zatrudnionych pracowników, wydatki na innowacje), a także jakość zarządzania.

Po zdefiniowaniu czynników specyficznych dla danego rynku przechodzimy do określenia ich wagi. Na tym etapie pomocne jest wyznaczenie fazy życia sektora. Jeżeli jest on młody i dynamicznie rosnący, zwyciężają w nim firmy o najwyższym poziomie technologiczny. Jeśli jest to natomiast rynek w fazie schyłku, w której dochody maleją a zyski są bliskie zeru, decydujące są koszty, ich struktura i dynamika. Rynki o decydującym znaczeniu innowacji to m.in. rynek biotechnologiczny i farmaceutyczny. Rynek samochodowy jest rynkiem dojrzałym, gdzie największym atutem jest właściwe zarządzanie kosztami dla utrzymania rentowności.

Następnie pozostaje ustalenie układu odniesienia. Może to być konkurencyjna firma albo idealne przedsiębiorstwo, które posiada wszystkie kluczowe czynniki sukcesu. Pierwsza metoda jest mniej obiektywna, gdyż zależy od doboru obiektu porównawczego. Z tego powodu zalecane jest zastosowanie drugiego sposobu, ponieważ pozwala on równocześnie pokazać, czego analizowanemu przedsiębiorstwu brakuje do ideału oraz jak wypada ono na tle konkurencji.

Powtórzmy, że omawiana analiza ma na celu zidentyfikowanie tych cech przedsiębiorstwa, które pozwalają osiągnąć w danej branży sukces. Pominięcie dziesiątek innych czynników jest tutaj celowe, ponieważ pozwala oszczędzić czas i pieniądze, nie zamazując przy tym obrazu nadmiarem szczegółów. Jest to istotne ze względu na fakt, że nawet sumaryczny ich wpływ na pozycję w sektorze jest niewielki. Każdy z kluczowych czynników sukcesu podlega „wyważeniu” zgodnie ze specyfiką rynku. Przez uzyskaną w ten sposób matrycę „przepuszcza się” następnie analizowaną firmę, oceniając jak spełnia poszczególne kryteria. Dla zachowania obiektywizmu zalecane jest wcześniejsze rozpisanie wymagań do uzyskania poszczególnych ocen. Procedurę powtarzamy dla konkurencyjnego przedsiębiorstwa w celu z nim porównania.

Analiza kluczowych czynników sukcesu nakreśla obszary, które powinny skupiać szczególną uwagę kierownictwa firmy. Uwidacznia, które z nich stanowią atuty przedsiębiorstwa i powinny być rozwijane, by pozwolić uzyskać przewagę nad konkurencją. Analiza pokazuje również położenie przedsiębiorstwa na tle innych firm z sektora - ich mocne i słabe strony, stanowiące odpowiednio zagrożenia i szansy.

Podsumowując, jest to narzędzie pozwalające uzyskać skondensowaną i czytelną informację o wybranym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem specyfiki rynku, stanowiąc znakomity fundament do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: