eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Ferie zimowe 2019: wreszcie lepsza sprzedaż wycieczek

Ferie zimowe 2019: wreszcie lepsza sprzedaż wycieczek

2018-11-09 12:30

Ferie zimowe 2019: wreszcie lepsza sprzedaż wycieczek

Cypr © abayuka10 - Fotolia.com.jpg

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (12)

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA rozpoczął kolejny już cykl publikacji dotyczący zagranicznych wyjazdów turystycznych. Tym razem autorzy przyglądają się nadchodzącemu sezonowi. Najnowsza z analiz dotyczy pierwszego tygodnia ferii zimowych na Mazowszu, a więc okresu od 28 stycznia do 3 lutego 2019 roku. Dowodzi ona m.in. dość atrakcyjnych cen Cypru - wycieczki w tamtym kierunku są obecnie o 514 złotych tańsze niż przed rokiem, podczas gdy średnia cena imprezy jest dziś o 22 zł wyższa od ubiegłorocznej.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Trzeci raport ze sprzedaży w roku turystycznym 2018/19 – sprzedaż znacząco słabsza niż przed rokiem


W mediach pojawiła się trzecia odsłona raportu z systemu MerlinX (43/2018), poświęconego rezultatom sprzedaży wycieczek na sezon turystyczny 2018/2019, jakie osiągnięto w ostatnim pełnym tygodniu października. Czego dowodzi? Okazuje się, że bieżąca sprzedaż zanotowała wzrost na poziomie 25 proc. Wynik nie jest zły, ale warto podkreślić, że w analogicznym okresie poprzedniego roku mieliśmy do czynienia z dwukrotnie wyższą dynamiką. W efekcie tego w segmencie najważniejszych z punktu widzenia branży wycieczek lotniczych roczna dynamika spadku znacznie wzrosła i wyniosła 22 procent, podczas gdy tydzień i dwa tygodnie temu spadki były skromniejsze, odpowiednio 5,4 oraz 13,9 procent.


Poniżej prezentujemy wykres bazujący na danych z tego raportu w ujęciu takim, jak stosowane w poprzednim sezonie. Jest na nim ukazana dynamika dwuletnia, gdyż tygodniowe bazy dla bieżących dynamik ukazywanych w raporcie nadal nastręczają poważnych wątpliwości, jako że poważną część sprzedaży wycieczek roku turystycznego 2018/2019 stanowią wyjazdy zimowe (w obecnym okresie jest to około 2/3), które według raportów w ubiegłym sezonie przyrosły jedynie o około 2,5 procent, podczas gdy z wielu innych źródeł jasno wynika, że wzrost był około 8-krotnie większy, czyli ponad 20-procentowy. W obecnej sytuacji dynamika sprzedaży w ujęciu dwuletnim wyniosła +25,5 procent, podczas gdy przed tygodniem było to +11,8 procent, a przed dwoma tygodniami tylko +2,0 procent.

fot. mat. prasowe

Dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek lotniczych wg raportów PZOT - nowy sezon

Dodatnia dynamika w ujęciu dwuletnim jest od pewnego czasu jedynie skutkiem wzrostów sprzed roku.


Na wykresie jest wyraźnie widoczne, że dodatnia dynamika w ujęciu dwuletnim jest od pewnego czasu jedynie skutkiem wzrostów sprzed roku, podczas gdy tempo rezerwacji w obecnym sezonie sprzedaży first minute jak na razie wyraźnie zawodzi. Wcześniejsza dynamika sprzedaży, która odnosi się tu do sprzedaży skumulowanej (czyli liczonej łącznie) do 39 tygodnia roku, przedstawiała się korzystniej, ale trzeba zaznaczyć, że część z niej była dokonywana w okresach, gdy baza dla porównań rocznych była jeszcze zerowa (sezon sprzedażowy lata wystartował tego roku wcześniej), a część dotyczy wyjazdów w sezonie zimowym, które są sprzedawane już od wczesnych miesięcy wiosennych, a dynamika ich rezerwacji kształtowała się według różnych danych na ogół pomyślnie.

Nowy sezon w turystyce – znacząco różne sytuacje sprzedaży zimy i lata


Rozpatrując dane, które prezentują raporty z systemu rezerwacyjnego MerlinX należy pamiętać, że pokazują one sprzedaż lata i zimy łącznie. Jest to o tyle istotne, gdyż z innych źródeł wynika - m.in. ze statystyk portalu Wakacje.pl - że dynamiki sprzedaży obu sezonów zaczęły się znacznie różnić między sobą - na korzyść sprzedaży sezonu zimowego. Obecnie mamy nawet do czynienia z sytuacją, gdy dotychczasowy udział sprzedaży lata w całości sprzedaży stał się znacznie niższy niż przed rokiem, a mianowicie około 32 procent wobec 41 procent przed rokiem, jak również liczba rezerwacji letnich okazuje się znacząco mniejsza niż o tej samej porze w sezonie poprzednim.

Flagowe kierunki lata mocno na minusie


O zaskakująco słabej sprzedaży sezonu letniego świadczą też dane z ostatnich raportów z systemu MerlinX. Zadziwiają w nich bardzo niskie dynamiki sprzedaży niektórych generalnie bardzo popularnych kierunków, a mianowicie Grecji – minus 46,9 procent, Bułgarii – minus 56,0 procent, czy Albanii – minus 36,8 procent. Wytłumaczenie tej dziwnej na pierwszy ogląd sytuacji jest jednak dość proste. Są to kierunki wyłącznie letnie, których sprzedaż cierpi wraz z obecną mizerną sprzedażą sezonu letniego jako całości.

Pozostaje jeszcze pytanie dotyczące Turcji, która w ostatnich statystykach z systemu MerlinX wykazuje wzrost o solidne ponad 58 procent, a kierunek ten funkcjonuje w ogólnej opinii jako kierunek letni. Bliższe przyjrzenie się tej kwestii rzuca na nią jednak nowe światło i potwierdza jeszcze dodatkowo słabą sprzedaż lata. Otóż na tym etapie sprzedaży kierunek ten stał się przejściowo kierunkiem o charakterze ogólnosezonowym. Ze statystyk portalu Wakacje.pl wynika po przeliczeniach, że sprzedaż wyjazdów zimowych do Turcji (TUI Poland i Coral Travel Wezyr) jest na razie zbliżona do sprzedaży wyjazdów letnich, a jej roczna dynamika wzrostu sprzedaży mocno przekracza 150 procent. W tej sytuacji oczywiste jest, że dla uzyskanie łącznego wzrostu sprzedaży o ca. 60 procent, sprzedaż wyjazdów letnich do Turcji powinna być niestety nieco niższa od sprzedaży zeszłorocznej.

Sprzedaż zimy wyraźnie lepsza niż lata, jednak do zeszłorocznego impetu sporo brakuje


W zestawieniu ze słabą sprzedażą lata sprzedaż sezonu zimowego wypada relatywnie znacznie bardziej optymistycznie, a z aktualnie dostępnych danych wynika, że jej roczna dynamika powinna znajdować się w przedziale + 10 do +15 procent. Jest to jednak sytuacja mimo wszystko i tak znacznie mniej korzystna niż o tej samej porze w poprzednim sezonie, gdy sprzedaż rezerwacji wyjazdów zimowych była wyraźnie bardziej dynamiczna.

Przebieg relatywnej sprzedaży sezonu zimowego, czyli w relacji z rozmiarami sprzedaży lipca poprzedzającego sezonu letniego w tym oraz w ubiegłym sezonach zimowych przedstawia poniższy wykres

fot. mat. prasowe

Zaawansowanie liczby sprzedanych wycieczek

Na wykresie uwidacznia się wyraźne zapóźnienie tegorocznej sprzedaży zimy.


Widoczne jest na nim wyraźne relatywne opóźnienie tegorocznej sprzedaży zimy, a dodatkowo niepokojący jest fakt, że skala tego opóźnienia jeszcze nieco wzrasta, co można zauważyć po delikatnie rozchodzących się krzywych z tego oraz z poprzedniego sezonu, a także po nieco różniących się ich kątach nachylenia.

Możliwe przyczyny słabszej sprzedaży i rozchodzenia się dynamik sprzedaży zimy i lata


Niektóre z przyczyn słabszej koniunktury sprzedażowej w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej zostały już wymienione w materiale sprzed dwóch tygodni. Należała do nich stopniowo słabnąca dynamika wzrostu realnych wynagrodzeń, która wraz z malejącą dynamiką wzrostu zatrudnienia wywiera skumulowany ujemny wpływ na dynamikę wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych. Także silnie wspierający koniunkturę czynnik, którym przez wiele wcześniejszych miesięcy był program Rodzina 500+ przestał już wywierać bezpośredni dodatni wpływ na dochody gospodarstw domowych (zaczął on być nawet lekko ujemny).

Nawet istotniejszy może się okazać wpływ zjawiska dekonsumpcji asekuracyjnej, która z reguły w pierwszym rzędzie oddziałuje na popyt dotyczący towarów, a zwłaszcza usług dalszej potrzeby. Również duże znaczenie mogą mieć wnioski nabywców wycieczek wynikające z przebiegu sprzedaży i cen w minionym sezonie letnim w turystyce wyjazdowej.

Pierwsze trzy czynniki oddziałują bez większej różnicy na popyt w obu sezonach, zaś czynnik czwarty powinien oddziaływać głównie na osłabienie popytu w sezonie letnim. Mało prawdopodobne jednak, by mógł on wystarczająco tłumaczyć tak duże rozbieżności w statystykach sprzedaży sezonów zimowego i letniego.

Różna atrakcyjność ofert TUI Poland różnicuje statystyki sprzedaży zimy i lata


Istotnym czynnikiem powodującym rozwarstwienie się dynamik sprzedaży imprez turystycznych w statystykach sezonu zimowego i letniego może być mocno zróżnicowana pod względem atrakcyjności oferta biura TUI Poland. Jak dość jasno wynika z prezentowanych poprzednio materiałów tygodniowych oferta letnia tego biura jest wyjątkowo atrakcyjna, co wywiera bardzo istotny wpływ na przebieg sprzedaży. Ponieważ z powodu dużego udziału własnych kanałów dystrybucji sprzedaż ta wymyka się w zasadzie w całości (MerlinX) lub w dużej części (Wakacje.pl) statystykom sprzedaży lata, to w rezultacie statystyki te prezentują zaniżone wielkości sprzedaży letnich imprez turystycznych.

Wnioskowanie takie może potwierdzać fakt, że największy spadek sprzedaży z ważnych kierunków letnich wykazuje Bułgaria, czyli kierunek, na którym oferta przedstawiana przez biuro TUI Poland pozostaje relatywnie najbardziej atrakcyjna.

Oferta biura na sezon zimowy jest bardziej zbliżona do przeciętnej, co może oznaczać, że czynnik wymieniony wyżej nie działa lub działa jedynie w ograniczonym zakresie i w konsekwencji nie oddziałuje w większym stopniu na ogólne statystyki sprzedaży.

Ostatni tydzień w świetle statystyk sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Zwiększa ona systematycznie swój udział w rynku – w tym w maju tego roku poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej statystyki i inne informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym

Sprzedaż w końcu października znacznie lepsza od dotychczasowej


Statystyki portalu Wakacje.pl za ostatni tydzień (czyli de facto głównie za ostatnie trzy dni października) wskazują na znaczne przyspieszenie sprzedaży zarówno sezonu zimowego jak też letniego. W tym pierwszym duży przyrost sprzedanych wycieczek dotyczył Egiptu, a w mniejszym stopniu Cypru i Maroka. W sezonie letnim znacznie wzrosła sprzedaż Grecji, co może mieć związek z wprowadzeniem przed dwoma tygodniami do sprzedaży atrakcyjnej oferty specjalizującego się w kierunkach greckich biura Grecos Holiday. Mniej intensywny, ale również istotny wzrost sprzedaży odnotował Cypr oraz Albania.

Wzmożony popyt klientów na imprezy zwłaszcza sezonu zimowego okazał się z ich strony posunięciem trafnym, co wynika z drugiej części niniejszego materiału traktującej o sytuacji w zakresie cen imprez turystycznych (ceny znacznie wzrosły).

W tej sytuacji bardzo interesującym, ale i fundamentalnym pytaniem staje się kwestia, czy ostatnia lepsza sprzedaż związana była jedynie z obawami przed możliwymi podwyżkami cen wycieczek po zakończeniu miesiąca, czy może jest to początek bardziej generalnej poprawy sprzedaży w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

II. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez


1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnych dostarczają załączane do prezentacji tabele. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, zaś różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz trzeci w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 1 listopada z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranych w dniu 25 października, a w porównaniach rok do roku z cenami z 2 listopada 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny wzrosły o 79 złotych (poprzednio wzrosły o 54 i 78 złotych), a największe zwyżki odnotowano na Lanzarote i Gran Canarii - o 245 i 188 złotych oraz w Hurghadzie - o 151 złotych. Spadki średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce jedynie na Malcie i tunezyjskiej Dżerbie - o 198 i 11 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek rosły o 46 i 67 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

fot. mat. prasowe

Ceny na zimę 2018/2019 vs ceny sprzed tygodnia

Największy wzrost odnotowano w przypadku Kanarów (+148 zł).

fot. mat. prasowe

Przebieg cen bieżących

Miniony tydzień przyniósł wyższy od przeciętnej (czyli od 79 złotych) wzrost cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie.


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej zimowej lotniczej turystyce wyjazdowej, które będą też przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych z Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł wyższy od przeciętnej (czyli od 79 złotych) wzrost cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie, który wyniósł średnio 148 złotych (poprzednio był tam wzrost o 70 złotych), oraz do Egiptu – o średnio 102 złote (poprzednio wzrost wyniósł tam jedynie o 16 złotych). Na tym pierwszym kierunku do wyraźnych w ostatnim czasie zwyżek cen mogły się pośrednio przyczynić silnie rosnące ceny przelotów w tanich liniach. Nieco mniej od przeciętnej wyniósł wzrost średnich cen wyjazdów do Maroka (59 złotych), a jeszcze mniej na Turecką Riwierę (19 złotych). Spadły natomiast ceny imprez lotniczych na Maltę (o 198 złotych), ale należy pamiętać, że na znaczne wahania cen na tym kierunku wpływ wywierają zmieniające się ceny rejsów w tanich liniach, na których w sezonie zimowym są oparte wycieczki lotnicze na tę wyspę.

 

1 2 3

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: