eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Niepopularna ulga podatkowa na badania i rozwój. Znamy powody

Niepopularna ulga podatkowa na badania i rozwój. Znamy powody

2017-06-02 12:14

Niepopularna ulga podatkowa na badania i rozwój. Znamy powody

Mała popularność ulgi B+R wśród firm w Polsce © Hoda Bogdan - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Od 1 stycznia 2016 r. ulgę na nowe technologie zastąpiła ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe, w skrócie ulga B+R. Minął rok, który pokazał, że ta zachęta podatkowa nie zyskała zbyt szerokiej popularności. Z badania zrealizowanego przez KPMG wynika, że skorzystała z niej zaledwie co dziewiąta przebadana firma. Okazuje się również, że co piąty respondent w ogóle nie jest świadomy, że może w ten sposób obniżyć swój podatek dochodowy. Ci z kolei, którzy wiedzą o istnieniu ulgi, ale z niej nie korzystają, tłumaczą się m.in. obawą o to, że fiskus zakwestionuje odliczenie.

Ulga podatkowa na badania i rozwój. Nie korzystamy,
bo brakuje nam wiedzy


Jedną z najbardziej powszechnych przyczyn, dla których firmy nie decydują się na skorzystanie z ulgi B+R, jest brak przekonania, czy dana działalność spełnia wymogi nałożone przez ustawodawcę - tę odpowiedź wskazało aż 39% ankietowanych. Z kolei 27% obawia się, że fiskus zakwestionuje ich odliczenie. Co piąty z ankietowanych uważa, że korzyści, jakie daje ulga podatkowa na badania i rozwój, są zbyt małe. Podobna grupa (21%) przyznaje, że w ogóle nie ma świadomości istnienia takiego rozwiązania.

fot. mat. prasowe

Dlaczego firmy nie korzystają z ulgi B+R

Największa grupa respondentów wskazuje na brak pewności, czy dana działalność spełnia ustawowe wymagania.


Badania i rozwój to pojęcia niezwykle pojemne, w których zawiera się szereg czynności wykonywanych przez przedsiębiorców, często w kolaboracji z innymi firmami lub jednostkami naukowymi. Nie ma jednego zamkniętego katalogu czynności badawczo-rozwojowych, w każdej firmie wygląda to inaczej. Dlatego też pierwszym i najistotniejszym krokiem, jaki należy podjąć, aby skorzystać z nowej ulgi jest dokonanie mapowania czynności i podziału na te, które są działalnością B+R oraz na te, które w tym zakresie się nie mieszczą – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Ulga podatkowa B+R przyczynia się do wzrostu innowacyjności


Dzięki możliwości rozliczenia nawet do 150% kosztów kwalifikowanych, korzyści wynikające z ulgi są namacalne i w znacznym stopniu mogą wspomóc budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Prawie 8 na 10 firm, które wzięły udział w badaniu miało możliwość realizacji nowych projektów dzięki środkom uzyskanym z ulgi na badania i rozwój. Zaoszczędzone środki przedsiębiorstwa przeznaczają również na doposażanie w nowoczesny sprzęt oraz inwestycje w kapitał ludzki (po 44%).

fot. mat. prasowe

Jakie możliwości dają środki uzyskane z ulgi B+R

Prawie 8 na 10 firm, które wzięły udział w badaniu miało możliwość realizacji nowych projektów .


Tylko 11% badanych firm nie miało problemów przy korzystaniu z ulgi


Zdecydowana większość przedsiębiorstw, które skorzystały z ulgi B+R za 2016 rok deklaruje, że napotkało trudności. Ponad połowa przedsiębiorców miała problemy z klasyfikacją kosztów jako kwalifikowanych do ulgi (56% respondentów). Kłopotliwa jest też dla firm poprawna identyfikacja projektów i działań, które zaliczają się do działalności B+R, ewidencja rachunkowa kosztów kwalifikowanych oraz kwestie formalne związane z wykorzystaniem ulgi.

Połowa firm prowadzących działalność B+R nie posiada wyodrębnionego działu badań i rozwoju


Jak wynika z badania KPMG, 50% przedsiębiorstw prowadzi prace kwalifikujące się do ulgi poza wyspecjalizowanymi działami B+R.
– Prace B+R są prowadzone praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, m.in. w sektorze spożywczym, finansowym, produkcyjnym, usługowym, wydobywczym czy ICT. Jednak niewiele firm zdaje sobie sprawę, że działania takie jak choćby rozwój systemu informatycznego, prace nad efektywniejszym systemem produkcji czy też po prostu ulepszaniem produktu kwalifikują się do ulgi. Pamiętajmy, że nie wymaga to wyodrębnienia w strukturach przedsiębiorstwa osobnego działu, skupiającego się stricte na działalności badawczo-rozwojowej – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Firmy będą wydawać więcej na badania i rozwój


Wszystkie badane przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność B+R deklarują wzrost nakładów na badania i rozwój w perspektywie najbliższych trzech lat. Aż 42% firm średnich i 30% dużych planuje przeznaczyć na ten cel do 5% więcej środków niż obecnie. Dodatkowo 6% wszystkich przebadanych przedsiębiorstw deklaruje, że wydatki na działania badawczo-rozwojowe wzrosną o więcej niż 15%.
Warto zaznaczyć, iż badanie KPMG zostało przeprowadzone jeszcze przed ogłoszeniem przez MNiSW projektu ustawy znacznie podwyższającej wysokość ulgi B+R od 2018 r. (odliczenie będzie sięgało 200% lub 250% wszystkich kwalifikowanych kosztów B+R). Można przypuszczać, że gdyby firmy wiedziały o projektowanym podwyższeniu ulgi od 2018 r., zadeklarowałyby jeszcze większy wzrost nakładów na B+R w kolejnych latach.

O BADANIU:
Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój” powstała na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na grupie 84 średnich i dużych firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Na pytania odpowiadali przedstawiciele kadry kierowniczej oraz szefowie działów finansowych. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2017 roku. Celem badania było zebranie informacji dotyczących korzystania z ulgi B+R przez przedsiębiorstwa w Polsce.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: