eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienie z podatku
 • Sprzedaż samochodu nie zawsze musi być udokumentowana fakturą VAT

  Sprzedaż samochodu nie zawsze musi być udokumentowana fakturą VAT

  13:31 05.11.2021

  ... się ich opodatkowaniu, gdyby sąd odsyłający stwierdził, że ich zwolnienie mogłoby prowadzić do znaczących zakłóceń konkurencji w rozumieniu art. 13 ust ... w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o VAT, zwolnienie z VAT, zwolnienie z podatku, zwolnienia podatkowe
 • Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym zwolniony z podatku

  Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym zwolniony z podatku

  12:24 03.02.2021

  ... podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu ... to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. I tak, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), ... WIĘCEJ

  Tematy: karta podatkowa, podatek zryczałtowany, wynajem, wynajem domu
 • W czasie zwolnienia z CIT można obniżyć stawki amortyzacyjne

  W czasie zwolnienia z CIT można obniżyć stawki amortyzacyjne

  13:39 26.05.2020

  ... stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania z pomocy publicznej i następczego podwyższenia ww. stawek po wykorzystaniu limitu pomocy publicznej, będzie możliwość zmniejszenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, który nastąpi po roku, w którym zostanie wykorzystany limit pomocy publicznej. Nie ulega zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Student a odliczenie kosztów na zakup biletów okresowych

  Student a odliczenie kosztów na zakup biletów okresowych

  09:53 29.02.2020 PORADA

  Witam, jestem studentką na umowę zlecenie. Jestem zwolniona z płacenia za mnie podatku dochodowego oraz składek. Kupuję bilety, co 3 miesiące za 140 zł. Czy mogę to odliczyć w PIT rocznym?  Jeśli tak, to w jakiej wielkości?  Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: student, umowa zlecenia, zwolnienie z podatku, odliczenia podatkowe
 • Jedna stawka podatku VAT dla zestawu składającego się z produktów o różnych stawkach VAT

  Jedna stawka podatku VAT dla zestawu składającego się z produktów o różnych stawkach VAT

  16:05 11.01.2020 PORADA

  Działalność gospodarcza, której otwarcie planuję, w głównej mierze zajmować się będzie sprzedażą internetową koszyków ratunkowych. Produkt ten składać będzie się z koszyka, do którego spakowane zostaną m.in kosmetyki, produkty higieniczne. Czy będzie to w rozumieniu prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka VAT, podatek VAT, działalność gospodarcza, PKWiU
 • Za podatek od darowizny odpowiada obdarowany

  Za podatek od darowizny odpowiada obdarowany

  13:50 19.11.2019

  ... darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, darowizna, ulgi podatków, darowizny od najbliższych
 • Podatek od darowizny od męża obcokrajowca

  Podatek od darowizny od męża obcokrajowca

  19:06 05.10.2019 PORADA

  Witam, czy moge otrzymać darowiznę od męża, który jest obcokrajowcem i nie mieszka w Polsce? Czy jestem zwolniona od zapłacenia podatku? Czy musi się to odbyć przelewem? I czy potwierdzenie darowizny powinno być napisane w jezyku angielskim i potwierdzone przez notariusza? Dziękuję! WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna pieniężna, mąż, obcokrajowiec
 • Dietetyka a podatek VAT

  Dietetyka a podatek VAT

  16:23 24.09.2019 PORADA

  Jeżeli posiadam ukończony kurs dietetyki z zaświadczeniem MEN, to uprawnia mnie to do zwolnienia z podatku VAT? Czy do zwolnienia zaliczają się tylko świadczenia indywidualne czy także sprzedaż gotowych diet? WIĘCEJ

  Tematy: dietetyk, kwalifikacje, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • Jakie dochody banku nie podlegają ustawie o VAT?

  Jakie dochody banku nie podlegają ustawie o VAT?

  11:49 16.09.2019 PORADA

  Witam, jakie dochody uzyskiwane przez bank nie podlegają ustawie o VAT? Muszę wypełnić deklaracje VAT-7, gdzie podaję wysokość dochodów zwolnionych z podatku. Żeby to zrobić, koryguję kwotę całego dochodu o różne kwoty, np. korekty odsetek, przychody z tytułu dywidend itp ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT-7, ustawa o VAT, bank, podatek VAT
 • Podwyżka a zwolnienie z podatku

  Podwyżka a zwolnienie z podatku

  16:50 30.08.2019 PORADA

  Witam! Jestem zwolniony z podatku z tytuły wieku (26) lat. W międzyczasie otrzymałem podwyżkę. Kwota netto wynosić miała 3000 zł. Na aneksie do umowy kwota brutto równa była kwocie 3 820,49 zł. Czy to oznacza ,że nie dostanę dodatkowych pieniedzy do wypłaty z tytułu ulgi ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z podatku, zwolnienia podatkowe, ulga podatkowa, podwyżka pensji
 • Zwolnienie z podatku poniżej 26. roku życia

  Zwolnienie z podatku poniżej 26. roku życia

  15:46 08.08.2019 PORADA

  Dzień dobry, od tego miesiąca moje wynagrodzenie ulega zmianie w związku z wprowadzoną ustawą dot. podatku VAT. Wynagrodzenie składa się z podstawy, oraz prowizji od sprzedaży określonej jako 1% netto od osiągniętego zysku. Czy w obecnej sytuacji moje wynagrodzenie powinno wzrosnąć ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z podatku, podatek VAT, zwolnienie z VAT, podstawa wynagrodzenia
 • Opodatkowanie CIT spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

  Opodatkowanie CIT spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

  12:57 28.05.2019

  ... być bowiem spółka, będąca podatnikiem podatku dochodowego i mająca siedzibę w Polsce. Po drugie tym, który uzyskuje dochód – i jednocześnie jest jego odbiorcą – musi być spółdzielnia. W praktyce zatem omawiane zwolnienie skupia się na dywidendach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zwolnienie to znajdzie jednak zastosowanie tylko wtedy ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z podatku, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe, zwolnienie z CIT
 • Własna odzież robocza pracownika: ekwiwalent zwolniony z PIT

  Własna odzież robocza pracownika: ekwiwalent zwolniony z PIT

  13:26 30.01.2019

  ... w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (art. 2379 § 3 Kodeksu pracy). W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają ... WIĘCEJ

  Tematy: pranie odzieży roboczej, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, prowizja
 • Firma w spadku bez podatku

  Firma w spadku bez podatku

  13:46 03.01.2019

  ... podatku od nabytego w spadku przedsiębiorstwa. Co innego osoby obce. To się jednak zmieniło w listopadzie 2018 r. Pod pewnymi warunkami i tutaj podatek nie wystąpi. Z dniem 25 listopada 2018 r. do ustawy o podatku od spadków i darowizn został dodany art. 4b regulujący nowe zwolnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, podatek od spadków i darowizn, nabycie spadku, podatek od spadku
 • Specjalny dział produkcji rolnej

  Specjalny dział produkcji rolnej

  10:00 04.07.2018 PORADA

  Czy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych może prowadzić dział specjalnej produkcji rolnej (pieczarkarnia). I dzięki temu być zwolniony z podatku od nieruchomości? Czy też konieczne jest to, aby był on rolnikiem? WIĘCEJ

  Tematy: działy specjalne produkcji rolnej, działalność gospodarcza, wyroby spożywcze, podatek od nieruchomości
 • Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podatku dochodowym

  Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podatku dochodowym

  13:29 30.05.2018

  ... skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF), przychodami ... z art. 2379 k.p.). Jak stanowi z kolei art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie ... WIĘCEJ

  Tematy: pranie odzieży roboczej, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, prowizja
 • Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

  Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

  13:44 23.03.2018

  ... podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Z powyższego wynika zatem, że w sytuacji, gdy podatnik jest zwolniony od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o VAT, zwolnienie z VAT, zwolnienie z podatku, zwolnienia podatkowe
 • Francja - zaległy podatek za 2015

  Francja - zaległy podatek za 2015

  10:36 06.03.2017 PORADA

  Witam, w 2015 pracowałem we Francji jako pracownik delegowany z polskiej firmy, zarejestrowanej w Polsce. Moja rodzina, żona i dziecko zostały w Polsce. W styczniu 2016 dostałem PIT-11 od pracodawcy, w którym podany był dochód polski oraz kwota dochodu zagranicznego jako zwolniona z ... WIĘCEJ

  Tematy: praca we Francji, praca za granicą, dochody z zagranicy, zwolnienie z podatku
 • Wynajem piwnicy dla mieszkańca zwolniony z podatku

  Wynajem piwnicy dla mieszkańca zwolniony z podatku

  13:07 30.12.2016

  ... stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego Wspólnota wskazała, że podnajmuje ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z podatku, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe, zwolnienie z CIT

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: