eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › zasiłek pielęgnacyjny
 • Waloryzacja emerytur i rent. Jakie podwyżki od 1 marca 2022?

  Waloryzacja emerytur i rent. Jakie podwyżki od 1 marca 2022?

  11:36 17.02.2022

  ... , nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne ... zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł. Trzynastki w kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje ... WIĘCEJ

  Tematy: renty, emerytury, wysokość emerytury, waloryzacja emerytur
 • Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, a zasiłek - gmina

  Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS, a zasiłek - gmina

  08:39 15.10.2021

  ... . Dodatku nie dostaną jednak osoby, które mają już przyznany zasiłek pielęgnacyjny z gminy oraz te, które są w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż dwa tygodnie w miesiącu. Dla kogo dodatek? Wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty tylko w dwóch ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, ZUS, zasiłki
 • Waloryzacja emerytur i rent: ile wypłaci nam ZUS?

  Waloryzacja emerytur i rent: ile wypłaci nam ZUS?

  09:26 02.03.2021

  ... ,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł. Jakie wypłaty z ZUS rosną? W ZUS waloryzacji ... , nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne ... WIĘCEJ

  Tematy: renty, emerytury, wysokość emerytury, waloryzacja emerytur
 • Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo. Jakie różnice?

  Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo. Jakie różnice?

  12:16 28.11.2019

  ... lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia rodzinne
 • Ojciec samotnie wychowujący a odliczenia dziecka

  Ojciec samotnie wychowujący a odliczenia dziecka

  08:54 22.01.2018 PORADA

  Witam,  mam 32 lata i znaczny stopień niepełnosprawności. P obieram rentę rodzinną po mamie i zmniejszoną rentę socjalną oraz zasiłek pielęgnacyjny. Odliczam sobie leki i inne wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Moja mama nie żyje, więc mój ojciec rozlicza się jako rodzic ... WIĘCEJ

  Tematy: stopień niepełnosprawności, renta rodzinna, renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny
 • Czy trzeba odprowadzać podatek od dochodów zagranicznych, jeśli tam zwolnione są z podatku?

  Czy trzeba odprowadzać podatek od dochodów zagranicznych, jeśli tam zwolnione są z podatku?

  02:00 13.02.2017 PORADA

  Podatek od renty inwalidzkiej z Hiszpanii. Mąż pracował w Hiszpanii w górnictwie, tam odprowadzał podatki. Tuż przed emeryturą w wyniku choroby był operowany w Hiszpanii, wskutek operacji jest osobą sparaliżowaną czterokończynowo, otrzymuje rentę z Hiszpanii z tytułu wielkiego ... WIĘCEJ

  Tematy: renta, renta inwalidzka, zasiłek pielęgnacyjny, Hiszpania
 • Zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek?

  Zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek?

  00:05 16.10.2016

  ... orzeczenia. Dodatek pielęgnacyjny wynosi aktualnie 208,67 zł. (stan na 2016 r.) i jest każdego roku waloryzowany. Dla kogo zasiłek? Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu i jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia rodzinne
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy należy się jakaś renta, a jeśli tak, to która?

  Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy należy się jakaś renta, a jeśli tak, to która?

  14:01 02.08.2016 PORADA

  Witam, moja mama ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Napisane jest tak: - 02-P/01-U orzeczenie ma charakter trwały - Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 2005 roku. Niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa. Ma przepracowane ponad 20 lat w zakładzie ... WIĘCEJ

  Tematy: umiarkowany stopień niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności, zakład pracy chronionej
 • Ulga na dziecko niepełnosprawne dla samotnej matki

  Ulga na dziecko niepełnosprawne dla samotnej matki

  22:14 07.04.2016 PORADA

  Jestem samotną matką. Pobieram świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym synem lat 30. Syn pobiera rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny przyznany na stałe. Czy mogę skorzystać z ulgi na dziecko i czy mogę rozliczać się z synem? Nigdy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na dziecko, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Czy mogę otrzymać ulgę na dziecko?

  Czy mogę otrzymać ulgę na dziecko?

  13:03 20.01.2016 PORADA

  Witam, jestem samotną matką i wychowuję niepełnosprawnego syna. Otrzymuję świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny na dziecko. Czy mogę otrzymać ulge na dziecko? Wiem, że nie są opodatkowane, ale podobno jak się otrzymuje zasiłek to można, czy to prawda? Nie posiadam ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na dziecko, ulgi podatkowe, samotna matka, ulga na dziecko
 • Miałem operację, dostaję rentę rolniczą i część strukturalnej. Czy mogę ubiegać się o świadczenie?

  Miałem operację, dostaję rentę rolniczą i część strukturalnej. Czy mogę ubiegać się o świadczenie?

  15:30 21.10.2015 PORADA

  Miałem operację wymiany stawu biodrowego - dość poważną. Odbieram rentę rolniczą, którą otrzymałem, bo mam już swoje lata uprawniające do tej renty. Dostaję też część renty strukturalnej, bo 5 lat wcześniej przepisałem gospodarstwo na syna i teraz z racji tego, że mam rentę ... WIĘCEJ

  Tematy: operacja, renta, renta strukturalna, przepisanie gospodarstwa
 • Rozliczenie osoby samodzielnie wychowującej niepełnosprawne dziecko zatrudnione na umowę o pracę

  Rozliczenie osoby samodzielnie wychowującej niepełnosprawne dziecko zatrudnione na umowę o pracę

  00:21 21.04.2015 PORADA

  Witam, jestem na emeryturze i samodzielnie (wdowa) wychowuję dorosłego syna, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, syn pracuje i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie. Czy mogę składając PIT-37 zaznaczyć sposób rozliczenia dla ... WIĘCEJ

  Tematy: samotna matka, dziecko niepełnosprawne, opieka nad dzieckiem, opieka nad chorym członkiem rodziny
 • Czy matka może rozliczyć PIT wspólnie z niepełnosprawnym synem?

  Czy matka może rozliczyć PIT wspólnie z niepełnosprawnym synem?

  13:49 09.04.2015 PORADA

  Teściowa jest wdową i pobiera emeryturę, jednocześnie opiekuje się 50-letnim niepełnosprawnym synem, który dostaje rentę po zmarłym ojcu i zasiłek pielęgnacyjny. Jego dochód roczny to: 14672,66 zł a teściowej: 6182,96 zł. Oba dochody wypłaca ZUS. Moje pytanie jest czy mogą ... WIĘCEJ

  Tematy: renta po ojcu, zasiłek pielęgnacyjny, emerytura, osoba niepełnosprawna
 • Czy można rozliczyć PIT razem z synem?

  Czy można rozliczyć PIT razem z synem?

  10:12 07.04.2015 PORADA

  Teściowa jest wdową i pobiera emeryturę, jednocześnie opiekuje się 50-letnim niepełnosprawnym synem, który dostaje rentę po zmarłym ojcu i zasiłek pielęgnacyjny. Jego dochód roczny to: 14672,66 zł a teściowej: 6182,96 zł. Oba dochody wypłaca ZUS. Moje pytanie jest czy mogą ... WIĘCEJ

  Tematy: syn, matka, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Jak rozliczyć Radę Nadzorczą w spółdzielni mieszkaniowej?

  Jak rozliczyć Radę Nadzorczą w spółdzielni mieszkaniowej?

  13:55 24.02.2015 PORADA

  Witam, mam pytanie związane z nowymi przepisami dotyczącymi oskładkowania Rad Nadzorczych. Mamy w swojej spółdzielni mieszkaniowej Radę Nadzorcza powołaną przez walne zgromadzenie członków spółdzielni. Powyższa rada otrzymuje wynagrodzenie ustalone w wysokości: 50 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: rada nadzorcza spółdzielni, rada nadzorcza, zasiłek pielęgnacyjny, spółdzielnia mieszkaniowa
 • Świadczenia rodzinne w Polsce 2013 r.

  Świadczenia rodzinne w Polsce 2013 r.

  11:54 04.12.2014

  ... wstępie ustawą świadczenia opiekuńcze obejmują: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i wprowadzony od 1 stycznia 2013 r. specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2013 r. wypłacono przeciętnie miesięcznie 1145,4 tys. świadczeń opiekuńczych, czyli o blisko 4% mniej niż w 2012 r. Zasiłek pielęgnacyjny Nie uległy zmianie zasady przyznawania zasiłku ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, pomoc społeczna, zasiłek rodzinny
 • Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

  Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

  00:15 24.06.2014

  ... z nowymi przepisami opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 r. ... podlegały weryfikacji podobnie jak świadczenia rodzinne oraz zasiłek rodzinny i tzw. becikowe. Od 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się także ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy
 • Rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną większe wsparcie

  Rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną większe wsparcie

  22:54 27.04.2014

  Sejm ostatecznie przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Posłowie zaakceptowali poprawkę Senatu wprowadzającą coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Za przyjęciem poprawki było 436 posłów, dwóch było przeciw. Waloryzacja będzie powiązana ze wzrostem płacy minimalnej. Pierwszy raz będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, dzieci

 

1 2 3

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: