eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenia pielęgnacyjne
 • Zasiłki rodzinne i inne świadczenia na rzecz rodziny w 2017 r.

  Zasiłki rodzinne i inne świadczenia na rzecz rodziny w 2017 r.

  10:40 31.12.2018

  ... , tj. 40,6% stanowiły świadczenia opiekuńcze skierowane do osób niepełnosprawnych. W porównaniu z 2016 r. kwota świadczeń opiekuńczych wzrosła o 7,2%, a ich udział w ogólnej kwocie świadczeń rodzinnych o 0,5 p. proc. Ponad połowę kwoty przeznaczono na świadczenia pielęgnacyjne (2,1 mld zł). Pozostała część to zasiłki pielęgnacyjne (1,7 mld zł) oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia rodzinne, becikowe, 500 plus, zasiłek rodzinny
 • Kto pobiera świadczenia rodzinne?

  Kto pobiera świadczenia rodzinne?

  12:17 03.01.2018

  ... osobom, które nie spełniają warunków otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie to, w 2016 r. wypłacono średnio miesięcznie dla 39,3 tys. osób, (wzrost o 46,7% w porównaniu z 2015 r.). Łączne wydatki na świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych osób, tj. na świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy wynosiły – 2,1 mld zł ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia rodzinne, becikowe, 500 plus, zasiłek rodzinny
 • Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

  Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

  00:15 24.06.2014

  ... z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 r. – jak ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy
 • Rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną większe wsparcie

  Rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną większe wsparcie

  22:54 27.04.2014

  ... wysokość świadczenia ... świadczenia pielęgnacyjnego i 376 zł składki (łącznie 1.576 zł na miesiąc),by docelowo w roku 2016 roku osiągnąć poziom 1.300 zł świadczenia pielęgnacyjnego (jest to kwota odpowiadająca prognozowanej płacy minimalnej) oraz 403 zł składki (czyli w sumie 1.703 złotych na miesiąc). Od 2017 r. świadczenia pielęgnacyjne ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, dzieci
 • Coraz więcej dzieci pobiera zasiłek rodzinny

  Coraz więcej dzieci pobiera zasiłek rodzinny

  10:48 09.11.2012

  ... o 25,7%, czego bezpośrednią konsekwencją było ograniczenie liczby dzieci otrzymujących świadczenia rodzinne, szacowane na ponad 800 tys. Jak wynika z analiz Fundacji ... zł. Obok zamrożenia kryteriów dochodowych, znaczący spadek liczby dzieci pobierających świadczenia w latach 2004-2012 wynikał również z realnej poprawy sytuacji materialnej rodzin ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzinne, zasiłek rodzinny, prawo do zasiłku rodzinnego
 • Nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych

  Nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych

  13:16 24.11.2011

  ... więcej niż jednego świadczenia pielęgnacyjnego w rodzinie lub z tytułu opieki nad tą samą osobą. Sprawy o świadczenia rodzinne, do których prawo powstanie przed 1 stycznia 2012 r., będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. Natomiast dla rozwiania wątpliwości czy osoba mająca już przyznane świadczenie pielęgnacyjne faktycznie sprawuje opiekę ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzinne, zasiłek rodzinny, prawo do zasiłku rodzinnego


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: