eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wpływy do budżetu
 • Rosną opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, czyli jak szybko zasilić budżet

  Rosną opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, czyli jak szybko zasilić budżet

  00:20 23.03.2019

  ... z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35, poz. 230, ze zm.) minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w terminie do dnia 15 lutego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, „Monitor Polski”, maksymalną wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień, izba wytrzeźwień, budżet państwa, wpływy do budżetu
 • Rząd przyjął założenia do budżetu 2016

  Rząd przyjął założenia do budżetu 2016

  17:08 09.06.2015

  Dynamika PKB na poziomie 3,8 procent, a średnioroczna inflacja w wysokości 1,7 procent - rząd przyjął dziś założenia do projektu budżetu na 2016 rok. Rząd przyjął również, że w przyszłym roku wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej nie będą automatycznie waloryzowane. Według ministerstwa finansów, ... WIĘCEJ

  Tematy: budżet państwa, ustawa budżetowa, wydatki budżetowe, dochody budżetu
 • NIK: budżet 2013 wykonany prawidłowo. Z małymi uwagami

  NIK: budżet 2013 wykonany prawidłowo. Z małymi uwagami

  02:23 25.07.2014

  ... , wydatków, należności, zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Zdaniem NIK, układ zadaniowy budżetu w jego obecnym kształcie nie jest jednak skutecznym narzędziem do zarządzania wydatkowaniem środków publicznych. – Układ zadaniowy budżetu jest wtórny w stosunku do układu klasycznego. Jeśli ma służyć wspomaganiu ... WIĘCEJ

  Tematy: NIK, budżet państwa, budżet 2013, kontrola NIK
 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2014-2017 ogłoszony

  Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2014-2017 ogłoszony

  09:51 28.04.2014

  ... o 0,79 mld zł, 1,75 mld zł i 2,87 mld zł w kolejnych latach (patrz Tabela poniżej). Proporcjonalnie wszyscy stracą „po równo” W odniesieniu do rozkładu dochodów gospodarstwa domowe odczują skutki polityki zamrażania progów podatkowych stosunkowo równomiernie. Poniższy wykres przedstawia przeciętne proporcjonalne i bezwzględne straty gospodarstw ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, rozwój gospodarczy
 • Finanse publiczne w Polsce wg PKPP Lewiatan

  Finanse publiczne w Polsce wg PKPP Lewiatan

  13:51 24.09.2010

  ... . Przywileje te zmniejszają wpływy do budżetu i naruszają zasady uczciwej konkurencji. Ich likwidacja dałaby 0,4 mld zł oszczędności rocznie. 6. Zrównanie stawki akcyzy na tytoń cięty ze stawką na papierosy Podniesienie stawki akcyzy na tytoń cięty do poziomu stawki akcyzy na papierosy przyniesie dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 0,8 mld zł ... WIĘCEJ

  Tematy: finanse publiczne, zmiany w finansach publicznych, reforma finansów publicznych, budżet państwa
 • Podwyżki podatków to nie lek na deficyt budżetowy

  Podwyżki podatków to nie lek na deficyt budżetowy

  09:33 24.09.2010

  ... i prywatnym. 5. Obciążenia podatkowe muszą być indywidualnie dostosowane do gospodarki, aby nie hamowały wzrostu gospodarczego W poprzednich dekadach wysokie tempo rozwoju utrzymały gospodarki m.in. Irlandii, Kanady i krajów skandynawskich, osiągając jednocześnie wysokie wpływy podatkowe do budżetu państwa. W chwili obecnej jedynie Chiny posiadają ... WIĘCEJ

  Tematy: deficyt budżetowy, sytuacja gospodarcza, budżet państwa, założenia budżetowe
 • Pracodawcy RP a Wieloletni Plan Finansowy Państwa

  Pracodawcy RP a Wieloletni Plan Finansowy Państwa

  13:32 19.08.2010

  ... budżetu na zdrowie przewiduje wzrost dostępności do leków, zwiększenie dostępności do usług wysokospecjalistycznych jak i skrócenie czasu dotarcia przez zespół ratownictwa medycznego do pacjenta. Cele te mają być realizowane przy jednoczesnym zmniejszeniu średniorocznego budżetu do ... WIĘCEJ

  Tematy: sytuacja ekonomiczna, budżet państwa, wpływy do budżetu, wydatki budżetowe
 • Budżet 2010 zbyt optymistyczny wg KPP

  Budżet 2010 zbyt optymistyczny wg KPP

  13:17 21.12.2009

  ... innymi z przyjętych przez resort finansów ambitnych planów prywatyzacyjnych. Wpływy do budżetu z tego tytułu mają wynieść prawie 30 mld złotych. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że duże znaczenie dla przyszłorocznego budżetu będzie miała sytuacja w branży energetycznej. Wpływy z ze sprzedaży udziałów skarbu państwa w spółkach z tej branży ... WIĘCEJ

  Tematy: KPP, ustawa budżetowa, budżet państwa, deficyt budżetowy
 • Deficyt budżetowy a obawy Polaków

  Deficyt budżetowy a obawy Polaków

  11:33 09.09.2009

  ... budżetu w warunkach rosnących wydatków i malejących, między innymi wskutek globalnego kryzysu i spowolnienia wzrostu polskiej gospodarki, przychodów rząd stanął przed alternatywą: albo zwiększyć wpływy ... 55% relacji zadłużenia sektora finansów publicznych w stosunku do PKB skutkuje koniecznością wprowadzenia przez rząd procedury sanacyjnej. Zakłada ... WIĘCEJ

  Tematy: deficyt budżetowy, deficyt, budżet państwa, wpływy do budżetu
 • Akcyza na alkohol i tytoń wzrośnie?

  Akcyza na alkohol i tytoń wzrośnie?

  11:54 08.09.2009

  ... ponieważ trzy czwarte wydatków jest zapisane w ustawach. "Przy tak sztywnej strukturze budżetu rząd ma dość wąskie pole manewru. Przecież ponad 75 proc. wydatków jest ... akcyzy sprawia, że rośnie legalna konsumpcja, kurczy się szara strefa i rosną wpływy do budżetu. Podnoszenie akcyzy na papierosy też może mieć odwrotny skutek od zamierzonego. ... WIĘCEJ

  Tematy: akcyza na alkohole i wyroby tytoniowe, akcyza na papierosy, stawki akcyzy, podatek akcyzowy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: