eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › usługi o charakterze ciągłym
 • Podatek dochodowy gdy sprzedaż ciągła książek (towarów)

  Podatek dochodowy gdy sprzedaż ciągła książek (towarów)

  13:41 25.02.2015

  ... ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1. wystawienia faktury albo 2. uregulowania należności. Zgodnie ... co do zasady - ustalenie daty wydania towaru lub wykonania usługi. Istnieją jednak przypadki, w których wydanie rzeczy nie jest równoznaczne ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, obowiązek podatkowy PIT, usługi o charakterze ciągłym, sprzedaż o charakterze ciągłym
 • Ciągłe usługi doradcze: rozliczenie podatku

  Ciągłe usługi doradcze: rozliczenie podatku

  13:02 14.02.2012

  ... usług o charakterze ciągłym zostało z punktu widzenia podatków potraktowane przez ustawodawcę w sposób szczególny. Inaczej jest dla tego typu usług określany moment powstania przychodu w podatku dochodowym, podobnie jest w zakresie podatku VAT Zawarłem z klientem umowę, w ramach której świadczę dla niego usługi o charakterze ciągłym, polegające na ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, obowiązek podatkowy PIT, usługi o charakterze ciągłym, sprzedaż o charakterze ciągłym
 • Najem (okazjonalny) jako przychód podatkowy w KPiR

  Najem (okazjonalny) jako przychód podatkowy w KPiR

  11:55 27.04.2010

  ... określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W związku z powyższym, jeżeli strony ustaliły, że okresem rozliczeniowym danej usługi o charakterze ciągłym jest miesiąc, przychód z tego tytułu powstanie w ostatnim dniu miesiąca. Okres ten powinien być wyraźnie wskazany (w zawartej umowie czy też wystawionej ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, obowiązek podatkowy PIT, usługi o charakterze ciągłym, sprzedaż o charakterze ciągłym
 • Usługi ciągłe: moment powstania przychodu

  Usługi ciągłe: moment powstania przychodu

  09:41 13.01.2010

  ... do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania ... od tego, który dzień danego miesiąca zostanie przyjęty jako zakończenie takiej usługi, i tak nie ulegnie zmianie okres, w którym należy wykazać przychód podatkowy z ... WIĘCEJ

  Tematy: prowadzenie ksiąg rachunkowych, główny księgowy, rachunkowość, przychody podatkowe
 • Faktura za usługi ciągłe a podatek VAT i dochodowy

  Faktura za usługi ciągłe a podatek VAT i dochodowy

  13:24 05.11.2009

  ... usługi. Od powyższego oczywiście występuje szereg wyjątków. Jeden z nich ma zastosowanie w opisanej sytuacji. Otóż zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze ... lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, obowiązek podatkowy PIT
 • Obowiązek podatkowy VAT a usługi ciągłe

  Obowiązek podatkowy VAT a usługi ciągłe

  06:48 24.10.2008

  ... nie sposób dokładnie określić, kiedy część takiej usługi zostaje wykonana. W świetle powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego oraz przywołanej definicji „ciągłości” , ww. usługi można zaliczyć do sprzedaży o charakterze ciągłym. Wykonawca jest zatem uprawniony do wystawienia faktury dokumentującej te usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi o charakterze ciągłym, sprzedaż o charakterze ciągłym, zobowiązanie podatkowe, powstanie obowiązku podatkowego
 • Faktura zbiorcza a serwis ogumienia

  Faktura zbiorcza a serwis ogumienia

  13:47 10.04.2007

  ... obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi winno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z ... charakterze ciągłym, nie definiując jednakże tego pojęcia. W związku z brakiem w obowiązujących przepisach podatkowych definicji sprzedaży towarów o charakterze ciągłym, ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura, faktura zbiorcza, usługi o charakterze ciągłym


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: