eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › ulgi podatkowe 2019
 • Ulga rehabilitacyjna: opieka nad osobą niepełnosprawną

  Ulga rehabilitacyjna: opieka nad osobą niepełnosprawną

  13:40 06.11.2020

  ... w myśl ww. przepisu – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. - podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie ... i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

  Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

  12:55 17.08.2020

  ... zadał pytanie, czy zakup ten może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego a ulga termomodernizacyjna

  Rozbudowa budynku mieszkalnego a ulga termomodernizacyjna

  13:42 04.08.2020

  ... przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego należy w pierwszej kolejności wskazać, że obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. regulacje określające warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Przebudowa budynku mieszkalnego wyklucza ulgę termomodernizacyjną

  Przebudowa budynku mieszkalnego wyklucza ulgę termomodernizacyjną

  11:50 27.07.2020

  ... 2019 r. wnioskodawca nabył (na fakturę VAT) wełnę mineralną za kwotę 5 617,50 zł, która ma służyć do polepszenia parametrów izolacyjnych ścian kolankowych i dachu. Dokonany zakup wnioskodawca chciałby rozliczyć w ramach ulgi ... jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

  Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

  12:46 16.07.2020

  ... r. może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jako wydatki poniesione na cele adaptacji mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

  Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

  12:20 26.06.2020

  ... odliczeniu od dochodu jedynie w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. (…) Zatem, Wnioskodawca rozliczając się za rok podatkowy 2019 w składanym zeznaniu może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • W uldze termomodernizacyjnej nie odliczysz wydatków sprzed 2019 r.

  W uldze termomodernizacyjnej nie odliczysz wydatków sprzed 2019 r.

  13:43 17.06.2020

  ... odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki ( ... to Wnioskodawcy przysługuje możliwość odliczenia tych wydatków w rozliczeniu rocznym za 2019 rok w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

  Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

  13:19 09.06.2020

  ... o podatku dochodowym od osób fizycznych, na małoletnie córki. Warunkiem natomiast dla skorzystania z ulgi prorodzinnej po osiągnięciu przez obie córki pełnoletności, tj. w okresie od miesiąca marca do miesiąca grudnia 2019 r. nie jest wykonywanie władzy rodzicielskiej a utrzymywanie pełnoletniego dziecka w związku z wykonywaniem, nawet przymusowo ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

  Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

  13:47 03.06.2020

  ... budowy wydane przez kierownika budowy i zamknięcie dziennika budowy) ale przed jego oddaniem do użytku w rozumieniu wynikającym z przepisów prawa budowlanego. W rezultacie z ulgi termomodernizacyjnej nie skorzystają ci, którzy dopiero co budują własny dom. Konkludując opisana ulga nie jest przewidziana dla właścicieli mieszkań, budynków ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Docieplenie sufitów w uldze termomodernizacyjnej

  Docieplenie sufitów w uldze termomodernizacyjnej

  13:40 28.05.2020

  ... podatkowe dla podatników tzw. ulgę termomodernizacyjną. W myśl art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., ... że Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia wydatków poniesionych po 1 stycznia 2019 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: