eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › ulga na kasę fiskalną
 • Ulga na kasę fiskalną. Czy mi się należy?

  Ulga na kasę fiskalną. Czy mi się należy?

  16:40 15.11.2016 PORADA

  Witam, nie jestem VAT-owcem, nie musiałam też posiadać kasy od początku swojej działalności. Dnia 15.09 zaistniał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej tj., uzyskałam obrót 20 000 zł. Kiedy najpóźniej powinnam zafiskalizować kasę, tak by ulga za zakup ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, ewidencjonowanie sprzedaży, ulga na zakup kasy fiskalnej, ulga na kasę fiskalną
 • Konsekwencje braku kasy rejestrującej w podatku VAT

  Konsekwencje braku kasy rejestrującej w podatku VAT

  12:17 16.04.2015

  ... kasy). Konsekwencje mogą jednak być dużo bardziej dotkliwe. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 111 wskazuje, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, ulga na kasę fiskalną, ulga na zakup kasy fiskalnej
 • Ulga na zakup kasy fiskalnej: niekiedy konieczny zwrot

  Ulga na zakup kasy fiskalnej: niekiedy konieczny zwrot

  13:39 11.03.2015

  Możliwość skorzystania z ulgi na kasę fiskalną pozwala w pewnym stopniu osłodzić wydatek związany z zakupem urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może oszczędzić do 700 zł. Trzeba jednak uważać, ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, obowiązek ewidencjonowania obrotów
 • Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej

  Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej

  11:07 15.12.2014

  ... jest to KŚT 491, a stawka amortyzacji wynosi 30%. Jeżeli natomiast planujemy używać kasę fiskalną krócej niż rok, pomimo wartości większej od 3500 zł, jest ona ... przyjęcia lub następnym. Jeżeli nie, stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodu. Ulga na zakup kasy fiskalnej? Prawem przedsiębiorców rozpoczynających ewidencję za pomocą kasy fiskalnej, ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, kasa fiskalna
 • Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej a zawieszenie i likwidacja firmy

  Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej a zawieszenie i likwidacja firmy

  08:31 20.09.2014

  ... , w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 163). Stosownie do § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, obowiązek ewidencjonowania obrotów
 • Ulga na zakup kasy fiskalnej stanowiącej środek trwały

  Ulga na zakup kasy fiskalnej stanowiącej środek trwały

  12:34 09.09.2014

  ... art. 111 ust. 5 ustawy o VAT). Ulga przysługuje nie tylko na jedną, a wszystkie kasy fiskalne zgłoszone fiskusowi na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Niestety te urządzenia ... muszą odpowiadać; posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Stosownego odliczenia ulgi można dokonać najwcześniej w deklaracji VAT za ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, kasa fiskalna
 • Ulga na zakup pierwszej kasy fiskalnej

  Ulga na zakup pierwszej kasy fiskalnej

  13:07 24.10.2013

  ... na ... kasę rejestrującą. Stosowanie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, ulga na kasę fiskalną, ulga na zakup kasy fiskalnej
 • Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej?

  Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej?

  19:43 25.07.2013 PORADA

  Witam, Kupiełm kasę fiskalną, bo przekroczyłem przewidziany limit 20 tysięcy i nie jestem VAT-owcem, prowadzę KPiR i mam teraz pytanie: jak rozliczyć zakup kasy, gdy ubiegam się o zwrot 700 zł? Czy mam normalnie zaksięgować fakturę zakupu w kwocie brutto do KPiR? A co z tymi ze ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, ulga na kasę fiskalną, limity podatkowe, zapisy w PKPiR
 • Jak ustalić wysokość ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT?

  Jak ustalić wysokość ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT?

  01:45 22.07.2013 PORADA

  Mam problem z ustaleniem wysokości ulgi na zakup kasy fiskalnej. Jestem VAT-owcem. Ewidencję na kasie rozpoczęłam w czerwcu. Wartość netto kasy - 1284,55, VAT - 295,45. W czerwcu należny podatek wynosi 361,00. Czy mogę odliczyć całą wartość VAT-u za kasę, tj. 295,45, czy też tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, instalacja kasy fiskalnej, ulga na kasę fiskalną, ulga na zakup kasy fiskalnej
 • Tylko jedna ulga na zakup kasy fiskalnej?

  Tylko jedna ulga na zakup kasy fiskalnej?

  13:30 16.07.2013

  ... wymagają one wymiany. Czy w takim przypadku na kolejne kasy także ulga przysługuje? Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ... obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie wskazane wyżej w pkt 1 może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, obowiązek ewidencjonowania obrotów
 • Zaprzestanie sprzedaży a ulga na zakup kasy fiskalnej

  Zaprzestanie sprzedaży a ulga na zakup kasy fiskalnej

  10:55 07.07.2013

  ... te będą stosować po raz pierwszy. Aby jednak ulga ta przysługiwała, kasę fiskalną trzeba zainstalować i rozpocząć jej używanie w określonym czasie. Termin taki można przesunąć poprzez zaprzestanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na jak długo zakup można odwlec? - do czasu ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, obowiązek ewidencjonowania obrotów
 • Brak kasy fiskalnej: kara z kks-u i podatek naliczony

  Brak kasy fiskalnej: kara z kks-u i podatek naliczony

  13:39 04.07.2013

  ... kasę się zaopatrywać. Ustawodawca przewidział bowiem pewne zwolnienia z tego tytułu. To, które stosowało i nadal stosuje najszersze grono przedsiębiorców, dotyczy zwolnienia z uwagi na ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, ulga na kasę fiskalną, ulga na zakup kasy fiskalnej
 • Kasa fiskalna jako środek trwały firmy?

  Kasa fiskalna jako środek trwały firmy?

  13:41 12.06.2013

  ... środków trwałych we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem fiskusa ulga na zakup kasy fiskalnej jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego (i to zarówno wtedy, gdy jest ona odliczana od podatku, jak i wpłacana ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, kasa fiskalna
 • Ulga za zakup dwóch kas fiskalnych

  Ulga za zakup dwóch kas fiskalnych

  10:56 18.05.2013 PORADA

  Mam pytanie: czy mogę skorzystać z ulgi z tytułu zakupu dwóch kas fiskalnych, jeżeli w oświadczeniu o zamiarze napisałam, że rozpoczynam za pomocą dwóch kas, ale 1 kasę ufiskalniłam 28.02.3013 (natomiast 1 paragon ze sprzedaży był na 2 marca), a drugą kasę ufiskalniłam 28 marca ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, ulga na kasę fiskalną, działalność gospodarcza, ulga na zakup kasy fiskalnej
 • Odliczanie ulgi za zakup kasy fiskalnej

  Odliczanie ulgi za zakup kasy fiskalnej

  15:22 19.03.2013 PORADA

  W lutym rozpocząłem działalność i kupiłem 2 kasy fiskalne (koszt 5423 zł netto, czyli jedna 2711,50 zł). Na deklaracji vatowskiej wyszła mi kwota do przeniesienia na następny miesiąc. W jaki sposób mogę teraz odliczyć ulgę? Mogę odliczyć obie kasy czy tylko jedną? WIĘCEJ

  Tematy: VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej, kasa fiskalna, podatnik VAT
 • Jak wywalczyć ulgę z tytułu nabycia kasy fiskalnej?

  Jak wywalczyć ulgę z tytułu nabycia kasy fiskalnej?

  11:29 14.03.2013 PORADA

  Rozpocząłem działalność gospodarczą (usługi taxi) z dniem 3 grudnia a ewidencjonowanie na kasie 10 stycznia. US odmawia przyznania mi ulgi, przed instalacją kasy nie świadczyłem usług, wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu z tytułu nabycia kasy fiskalnej złożyłem jak ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na zakup kasy fiskalnej, kasa fiskalna, instalacja kasy fiskalnej, terminy podatkowe
 • Czy można zawiesić działalność posiadając kasę fiskalną?

  Czy można zawiesić działalność posiadając kasę fiskalną?

  14:11 26.02.2013 PORADA

  Witam, Zastanawiam się czy instalując od 1 marca kasę fiskalną będę mógł zawiesić działalność (od listopada 2013 do kwietnia 2014). Działalność, którą wykonuję jest sezonowa, dlatego co roku ją zawieszam właśnie w tym okresie. Czy posiadając kasę (i korzystając z ulgi ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zawieszenie działalności gospodarczej, kasa fiskalna, działalność sezonowa
 • Do kiedy muszę zainstalować kasę fiskalną, jeżeli chcę otrzymać ulgę?

  Do kiedy muszę zainstalować kasę fiskalną, jeżeli chcę otrzymać ulgę?

  11:34 21.02.2013 PORADA

  Witam, Nie jestem płatnikiem VAT. W 2012 roku przekroczyłem 20 tys. zł przychodu z tytułu usług świadczonych dla osób fizycznych i mam obowiązek od 1 marca br. prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej. Usług dla osób fizycznych nie wykonuję codziennie i może się zdarzyć tak, ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, instalacja kasy fiskalnej, ulga na zakup kasy fiskalnej, obowiązek ewidencjonowania obrotów
 • Zwrot za kasę fiskalną

  Zwrot za kasę fiskalną

  19:28 11.02.2013 PORADA

  Witam, mam problem, założyłam działalność w marcu 2012, obrót 20.000 przekroczyłam w listopadzie 2012! Urząd poinformowałam wcześniej, że przekraczam kwotę, i usłyszałam ze mam 2 miesiące czasu, aby zamontować kasę fiskalną! A wiec przekroczyłam w listopadzie 2012, z dniem ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, instalacja kasy fiskalnej, ulga na zakup kasy fiskalnej, limity podatkowe
 • Kasa fiskalna 30 dni po terminie, ryczał, jaka kara?

  Kasa fiskalna 30 dni po terminie, ryczał, jaka kara?

  15:39 29.12.2012 PORADA

  Witam, Przekroczyłem obroty 40000 z remontów 15000 5,5% i 36000 3% ze sprzedaży na allegro we wrześniu, kasę powinienem mieć wiec od 1 grudnia (jeśli się nie mylę). Założę ją dopiero 31 grudnia. Co mi za to grozi i co w takiej sytuacji zrobić (dodam ze każda wpłata za sprzedaną ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, instalacja kasy fiskalnej, obowiązek ewidencjonowania obrotów, limity podatkowe

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: