eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › uczciwa konkurencja
 • Przewaga kontraktowa. Jest pierwsza decyzja UOKiK

  Przewaga kontraktowa. Jest pierwsza decyzja UOKiK

  11:28 12.03.2018

  Przewaga konkurencyjna na cenzurowanym. Po skargach ze strony rolników UOKiK wszczął postępowanie w sprawie spółki Cykoria, producenta koncentratów spożywczych, suszów owocowych i przypraw. W wyniku przeprowadzonych działań zakwestionowano kilka postanowień, które przedsiębiorca zawarł w umowach z dostawcami marchwi. Jednocześnie Urząd przyjrzał ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola UOKiK, uczciwa konkurencja, przewaga kontraktowa
 • Ochrona konkurencji: zmowy na cenzurowanym

  Ochrona konkurencji: zmowy na cenzurowanym

  10:52 23.01.2017

  W minionym roku Komisja Europejska nałożyła najwyższą w historii kwotę grzywien w sprawach kartelowych (4,09 mld USD). Wysokość grzywien rosła również w ujęciu globalnym i w porównaniu z 2015 rokiem była wyższa o przeszło 1 mld USD. To główne wnioski z raportu międzynarodowej kancelarii prawnej Allen & Overy. Wprawdzie początek roku 2016 okazał ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona konkurencji, uczciwa konkurencja, kartel, zmowa
 • Monopol naturalny, czyli polski "sukces"?

  Monopol naturalny, czyli polski "sukces"?

  13:24 09.12.2016

  ... Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W ocenie Związku podejście instytucji państwa do tematyki monopoli naturalnych musi się zmienić. Oczywiście najlepszym wyjściem jest zawsze konkurencja i wolność gospodarcza, jednak tam, gdzie nie może jej być, państwo zadaniem państwa jest zapewnianie ochrony konsumentom i dbałość o interes publiczny. WIĘCEJ

  Tematy: monopol, monopol naturalny, uczciwa konkurencja
 • Black Friday i Cyber Monday wg prawa. 7 rad dla e-sklepów

  Black Friday i Cyber Monday wg prawa. 7 rad dla e-sklepów

  11:27 24.11.2016

  Jutro Black Friday, a zaledwie za kilka dni Cyber Monday. E-handel z pewnością już zaciera ręce w oczekiwaniu na wznoszące się słupki sprzedażowe. Warto jednak, aby tej euforii towarzyszył również rozsądek. Sklepy internetowe, które decydują się na przeprowadzenie akcji promocyjnych w tym gorącym okresie, powinny pamiętać, że promocyjne szaleństwo ... WIĘCEJ

  Tematy: Black Friday, Cyber Monday, uczciwa konkurencja, uczciwa reklama
 • Możliwość zastosowania urządzeń równoważnych

  Możliwość zastosowania urządzeń równoważnych

  22:40 23.11.2015 PORADA

  Witam, od kilku lat, odkąd mam przyjemność składania ofert na dostawy i montaże urządzeń spotykam się ze zjawiskiem, że zamawiający wymagane parametry urządzeń, "żywcem spisuje z kart katalogowych" i dopuszcza urządzenia równoważne. W związku, że spisuje parametry z konkretnych ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, zamawiający, obowiązki zamawiającego
 • Ochrona firmy przedsiębiorcy a uczciwa konkurencja

  Ochrona firmy przedsiębiorcy a uczciwa konkurencja

  11:35 09.03.2015

  Zgodnie z art. 432 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą, która stanowi element go identyfikujący w szeroko pojętym obrocie gospodarczym. Firma przedsiębiorcy powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz nie powinna wprowadzać w błąd m.in. co do osoby przedsiębiorcy. ... WIĘCEJ

  Tematy: uczciwa konkurencja, ochrona firmy, prawo do firmy, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Zamówienia publiczne: wykluczenie wykonawców z tej samej grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne: wykluczenie wykonawców z tej samej grupy kapitałowej

  00:22 23.04.2014

  ... wątpliwości, tak, by zamawiający nie musiał ich następnie samodzielnie interpretować. Z uwagi na fakt, iż na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że uczciwa konkurencja nie zostanie zachwiana poprzez udział dwóch lub więcej podmiotów z tej samej grupy kapitałowej w jednym postępowaniu, wykonawcy powinni dokładnie opisać w jaki ... WIĘCEJ

  Tematy: Postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zamówienia publiczne, uczciwa konkurencja
 • Opis przedmiotu zamówienia publicznego a uczciwa konkurencja

  Opis przedmiotu zamówienia publicznego a uczciwa konkurencja

  10:45 22.01.2013

  W dniu 6 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej "KIO") podjęła uchwałę z której wynika, że jeśli opis przedmiotu zamówienia publicznego może choćby tylko potencjalnie utrudniać uczciwą konkurencję, jest on sprzeczny z prawem zamówień publicznych (sygn. akt KIO/KD 14/12, dalej "Uchwała"). Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, Prawo Zamówień Publicznych, uczciwa konkurencja, nieuczciwa konkurencja
 • Porozumienia ograniczające konkurencję - zmiany

  Porozumienia ograniczające konkurencję - zmiany

  13:10 01.06.2011

  Dnia 1 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. z 2011 r. Nr 81 poz. 441, dalej "Rozporządzenie"). Rozporządzenie w przeważającej części zawiera uregulowania analogiczne, jak ... WIĘCEJ

  Tematy: porozumienia między przedsiębiorcami, polityka konkurencji, ochrona konkurencji, porozumienia wertykalne
 • Europejskie prawo konkurencji: zmiany

  Europejskie prawo konkurencji: zmiany

  14:01 07.06.2010

  Jak rozpoznać, czy planowana strategia dystrybucyjna, również dystrybucja poprzez internet nie narazi firmy na zarzut naruszenia przepisów antymonopolowych, a w konsekwencji również do nałożenia kary pieniężnej sięgającej do 10% przychodów? Czy producent może dowolnie kształtować swój system dystrybucji? Od 1 czerwca 2010 roku zaczęły obowiązywać ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo konkurencji, konkurencja, nieuczciwa konkurencja, uczciwa konkurencja
 • Heyah i dobre obyczaje

  Heyah i dobre obyczaje

  11:42 29.07.2004

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że przedstawiony przez Polską Izbę Turystyki wniosek o naruszanie przez operatora sieci Heyah dobrych obyczajów nie jest uzasadniony. W ocenie Urzędu każdy przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub zagrożony przez reklamę "Nie jedźcie nad morze", "Nie jedźcie na Mazury", "Nie jedźcie w góry ... WIĘCEJ

  Tematy: Heyah, UOKiK, reklama, dobre obyczaje


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: