eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › reforma finansów publicznych
 • Budżet zadaniowy jeszcze nie wdrożony

  Budżet zadaniowy jeszcze nie wdrożony

  00:12 09.12.2011

  ... w trwającą obecnie debatę publiczną nad potrzebą konsolidacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej – mówi Piotr Ciżkowicz. Zaangażowanie polityczne i ... obszarze, gdyż w ramach rządu trwają obecnie prace nad nowym porządkiem strategicznym. Reforma administracji publicznej zorientowanej na wyniki W opinii autorów ważne jest wprowadzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: budżet zadaniowy, finanse publiczne, reforma finansów publicznych, budżet państwa
 • Finanse publiczne w Polsce wg PKPP Lewiatan

  Finanse publiczne w Polsce wg PKPP Lewiatan

  13:51 24.09.2010

  ... finansów publicznych, będzie on jednak przyrastał szybciej niż w innych krajach UE. Tym bardziej, że wiele krajów podjęło już działania ograniczające wielkość deficytów budżetowych i ograniczyło przyrost długu finansów publicznych. Według Ministerstwa Finansów ... w procesie stanowienia prawa. Tylko kompleksowa reforma systemu stanowienia prawa, a nie ... WIĘCEJ

  Tematy: finanse publiczne, zmiany w finansach publicznych, reforma finansów publicznych, budżet państwa
 • Finanse państwa: plan konsolidacji w opinii KPP

  Finanse państwa: plan konsolidacji w opinii KPP

  12:04 08.03.2010

  ... finansów publicznych, obniżenie udziału wydatków prawnie zdeterminowanych w ogóle wydatków, czy też obniżenie deficytu budżetowego, nie zostaną osiągnięte - uważa Konfederacja Pracodawców Polskich. Konfederacja Pracodawców Polskich wyraża zadowolenie z powstania „Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010 – 2011”. Stabilizacja finansów ... reforma zasad ... WIĘCEJ

  Tematy: finanse państwa, finanse publiczne, zmiany w finansach publicznych, reforma finansów publicznych
 • Rozwój i konsolidacja finansów wg Lewiatana

  Rozwój i konsolidacja finansów wg Lewiatana

  13:15 01.02.2010

  ... Finansów Publicznych 2010-2011 jest odpowiedzią na te wyzwania i szanse. W sprawie konsolidacji finansów publicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwój finansów, konsolidacja finansów, finanse publiczne, zmiany w finansach publicznych
 • KPP: jak uzdrowić finanse publiczne?

  KPP: jak uzdrowić finanse publiczne?

  12:39 29.01.2010

  ... publicznych progów ostrożnościowych, a rosnące wydatki sztywne będą uniemożliwiać elastyczne zarządzanie publicznym pieniądzem. Według KPP jednym z efektów reformy finansów publicznych musi być zmniejszenie zadłużenia Skarbu Państwa. Na koniec listopada 2009 roku wyniosło ono 631.786,2 mln zł. Deficyt sektora finansów publicznych ... reforma wydatków ... WIĘCEJ

  Tematy: finanse publiczne, reforma finansów publicznych, zmiany w finansach publicznych, wydatki budżetowe
 • Finanse publiczne: zysk NBP nie pomoże

  Finanse publiczne: zysk NBP nie pomoże

  12:35 08.01.2010

  ... finansów publicznych, jak to zasugerował minister Rostowski. Podobnie zasilenie budżetu zyskiem NBP, choć ma pozytywne znacznie dla państwowej kasy, nie zwalnia rządu z obowiązku przeprowadzenia systemowej reformy finansów publicznych. W opinii Konfederacji Ministerstwo Finansów powinno przedstawić wiarygodny plan konsolidacji finansów publicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: finanse publiczne, deficyt budżetowy, zmiany w finansach publicznych, ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa o finansach publicznych - zmiany

  Ustawa o finansach publicznych - zmiany

  13:50 20.10.2008

  ... o finansach publicznych oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przedłożone przez ministra finansów. Jawność i przejrzystość finansów publicznych, a w efekcie lepszą kontrolę wydawania pieniędzy z publicznej kasy mają zapewnić rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach publicznych. Rząd proponuje ... WIĘCEJ

  Tematy: finanse publiczne, zmiany w finansach publicznych, reforma finansów publicznych, ustawa o finansach publicznych
 • Finanse publiczne: potrzebne reformy

  Finanse publiczne: potrzebne reformy

  00:53 19.08.2008

  ... finansów publicznych, bez postulowanych przez KPP działań. I nie warto podawać konkretnych kwot. Rozwój gospodarczy wymaga systemowych zmian w wydatkach publicznych, co pozwoliłoby na stopniowe zmniejszenie obciążeń fiskalnych i parafiskalnych przedsiębiorców. Eksperci mają nadzieję, że prace Ministerstwa Finansów ... WIĘCEJ

  Tematy: finanse publiczne, reforma finansów publicznych, zmiany w finansach publicznych, wydatki budżetu
 • Finanse publiczne: rządowe założenia reformy

  Finanse publiczne: rządowe założenia reformy

  14:03 29.06.2007

  ... publicznych, przedłożony przez ministra finansów Zytę Gilowską. Projekt ustawy zakłada kontynuację reformy organizacji sektora finansów publicznych poprzez maksymalne skupienie publicznych środków w systemie budżetowym. Nowe prawo przewiduje konsolidację sektora finansów publicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: finanse publiczne, reforma finansów publicznych, zmiany w finansach publicznych, zakłady budżetowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: