eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przekazania na potrzeby osobiste
 • Przekazanie majątku prywatnego jako środka trwałego, a późniejsze jego wycofanie

  Przekazanie majątku prywatnego jako środka trwałego, a późniejsze jego wycofanie

  08:26 27.11.2021 PORADA

  Witam serdecznie. W lutym b.r. założyłem działalność gospodarczą. 1 marca przekazałem majątek prywatny (laptop o wartości około 3700 zł) do środków trwałych firmy i dokonałem jednorazowej amortyzacji. Obecnie rozważam zakup nowego sprzętu do użytku firmowego, a tamten stary ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, środek trwały, wycofanie środka trwałego
 • Spółka cywilna: przeniesienie udziałów spółki z o.o. bez podatku

  Spółka cywilna: przeniesienie udziałów spółki z o.o. bez podatku

  13:00 21.09.2021

  ... spadków i darowizn, podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Podstawową cechą umowy darowizny (o której mowa w art. 888 Kodeks cywilny) jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego - świadczenie musi wzbogacić obdarowanego ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, nieodpłatne przekazanie towarów
 • Wyłączenie nieruchomości ze spółki osobowej bez podatku od darowizny?

  Wyłączenie nieruchomości ze spółki osobowej bez podatku od darowizny?

  07:50 04.06.2021

  ... przekazania na potrzeby własne wspólników, proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki. W wyniku tej czynności prawnej wkłady wspólników w spółce jawnej nie ulegną obniżeniu. Przeniesienie nieruchomości do majątku wspólników nastąpi na ... przez Spółkę nieruchomości, na cele osobiste wspólników, w sytuacji, gdy zachowane zostaną ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, nieodpłatne przekazanie towarów
 • Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

  Wycofanie nieruchomości z firmy możliwe bez podatku VAT?

  13:42 30.03.2021

  ... na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. W naszym przypadku budowa budynku oraz jego przekazanie do użytkowania miały miejsce w 2007 r. Upłynął zatem już wymagany okres 2 lat od pierwszego zasiedlenia. W efekcie przekazanie tej nieruchomości na potrzeby osobiste ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Przekazanie nieruchomości spółki jawnej jej wspólnikom bez podatku od darowizny

  Przekazanie nieruchomości spółki jawnej jej wspólnikom bez podatku od darowizny

  13:32 10.11.2020

  ... na wspólników własności składników majątku w części proporcjonalnej do udziału każdego wspólnika w zyskach spółki jawnej oraz wspólników o ich przyjęciu, • przeniesienie na wspólników wskazanej nieruchomości nastąpi na potrzeby ... przekazanie przez Spółkę nieruchomości, na cele osobiste wspólników, w sytuacji, gdy zachowane zostaną proporcje ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, nieodpłatne przekazanie towarów
 • Jak wycofać z firmy środki trwałe?

  Jak wycofać z firmy środki trwałe?

  13:23 20.08.2020

  ... przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy w podatkach, samochód w firmie, przekazania na potrzeby osobiste, samochód dla firmy
 • Wycofanie samochodu ze spółki partnerskiej na rzecz wspólników w PIT

  Wycofanie samochodu ze spółki partnerskiej na rzecz wspólników w PIT

  13:56 15.10.2018

  Czynność wycofania samochodu osobowego z majątku spółki partnerskiej i nieodpłatnego przekazania go na potrzeby osobiste jej wspólników nie rodzi skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno po stronie spółki jak i wspólników – uznał Dyrektor Krajowej ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy w podatkach, samochód w firmie, przychody podatkowe, przekazanie darowizny
 • Wycofanie samochodu z firmy: co ze składkami na ubezpieczenie

  Wycofanie samochodu z firmy: co ze składkami na ubezpieczenie

  13:46 10.04.2018

  ... . Przekazanie samochodu na cele prywatne Podatnik, który decyduje się przekazać firmowy samochód na cele osobiste musi pamiętać o konieczności wyłączenia z kosztów podatkowych tej części składek na ubezpieczenie pojazdu, która przypada na okres po jego wycofaniu z firmy. Zaprzestanie wykorzystywania samochodu na potrzeby prowadzonej firmy jest ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy w podatkach, samochód w firmie, przekazania na potrzeby osobiste, samochód dla firmy
 • Przekazanie nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  Przekazanie nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  13:20 03.10.2017

  ... zasiedlenie w podatku VAT? - Pierwsze zasiedlenie w VAT interpretowane na nowo? Dla przykładu podatnik, który w 2012 r. nabył bądź wybudował (i oddał do używania) nieruchomość na potrzeby firmy, od których odliczył VAT, a w 2017 r. zamierza ją wycofać z firmy i przeznaczyć na cele osobiste, zastosuje do tej czynności stawkę zwolnioną (o ile po ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  Nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  13:51 24.07.2017

  ... w stosunku do nieruchomości. Co podlega opodatkowaniu VAT? VAT-em opodatkowana jest m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Czy przekazanie nieruchomości na potrzeby własne przedsiębiorcy ma tutaj charakter odpłatności? Nie - majątek firmowy i tak należy do niego, stąd jedynie przesuwając go z części związanej z firmą ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Wynajem majątku spółki jawnej opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

  Wynajem majątku spółki jawnej opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

  12:42 17.07.2017

  ... . 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, nieodpłatne przekazanie w VAT, przekazania na potrzeby osobiste, podatek od firmy
 • Amortyzacja lokalu użytkowego w najmie prywatnym, wycofanego z działalności gospodarczej

  Amortyzacja lokalu użytkowego w najmie prywatnym, wycofanego z działalności gospodarczej

  19:03 02.04.2013 PORADA

  Lokal użytkowy będący współwłasnością małżonków (akt notarialny kupna z 2000 roku), był wprowadzony i amortyzowany w działalności gospodarczej przez 10 lat przez jednego z małżonków w jego indywidualnej działalności gospodarczej. Działalność ta została zlikwidowana ... WIĘCEJ

  Tematy: lokal użytkowy, amortyzacja, amortyzacja nieruchomości, wynajem lokalu

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: