eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo do odliczenia VAT
 • Sprzedaż nieruchomości na cudzym gruncie: prawo do odliczenia VAT

  Sprzedaż nieruchomości na cudzym gruncie: prawo do odliczenia VAT

  12:10 27.05.2021

  ... może odliczać naliczony VAT jedynie w zakresie, w jakim dotyczy on sprzedaży budynków wzniesionych przez firmę. Organ ograniczył zatem zakres prawa do odliczenia VAT przyznanego tej spółce poprzez zastosowanie do kwoty naliczonego VAT ułamka, którego licznik stanowiła cena budynku, a mianownik – cena budynku dodana do ceny gruntu. W rezultacie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, pierwsze zasiedlenie w VAT, remont mieszkania, modernizacja mieszkania
 • Sprzedaż gruntu z budynkiem po pierwszym zasiedleniu zwolniona z VAT

  Sprzedaż gruntu z budynkiem po pierwszym zasiedleniu zwolniona z VAT

  13:49 26.05.2021

  ... do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienia z podatku od towarów i usług, pierwsze zasiedlenie w VAT
 • Handel mieszkaniami z rynku wtórnego w podatku VAT

  Handel mieszkaniami z rynku wtórnego w podatku VAT

  12:53 17.03.2021

  ... Lokal sprzedaje syndyk masy upadłościowej. Przy zakupie nie będzie przysługiwało wnioskodawcy prawo do odliczenia VAT. Lokal będzie stanowił u zainteresowanego towar handlowy. Wnioskodawca zadał pytanie sprzedaż lokalu będzie zwolniona z VAT? Jak rozumieć tutaj pojęcie https://www.podatki.egospodarka.pl/163226,Rynkowa-wartosc-poczatkowa-mieszkania ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienia z podatku od towarów i usług, pierwsze zasiedlenie w VAT
 • Karuzele VAT: fiskus musi określić rodzaj oszustwa podatkowego

  Karuzele VAT: fiskus musi określić rodzaj oszustwa podatkowego

  11:52 24.02.2021

  ... jednoznacznie wyrazić, czy podstawą do odmowy spółce prawa do odliczenia VAT i jego zwrotu było operowanie przez nią pustymi fakturami, czy też jej uczestnictwo w karuzeli VAT. „Organ skupiając się na badaniu faz obrotu poprzedzających nabycie towaru dokonane przez Podatnika, a następnie jego wewnątrzwspólnotowe dostawy do D w sposób ogólny ocenił ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola skarbowa, konto firmowe, Ordynacja podatkowa, wyłudzenia VAT
 • Ciężar dowodowy nadużycia odliczenia VAT ciąży na fiskusie

  Ciężar dowodowy nadużycia odliczenia VAT ciąży na fiskusie

  08:56 10.09.2018

  ... będą chciały pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT, będą zobowiązane wykazać konkretne uszczuplenia budżetu państwa. Organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia podatku VAT Rozpatrywana sprawa dotyczyła polskiego dystrybutora elektroniki, który chciał rozliczyć transakcję zakupu i sprzedaży licencji na programy do nauki języków obcych ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura VAT, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT
 • Dobra wiara a prawo do odliczenia VAT z faktury od fikcyjnej firmy

  Dobra wiara a prawo do odliczenia VAT z faktury od fikcyjnej firmy

  13:06 14.01.2016

  ... , brak jest podstaw do uznania, że nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Nabywca może zostać pozbawiony prawa do odliczenia wyłącznie w przypadku, gdy wiedział lub powinien był wiedzieć, że poprzez nabycie towaru uczestniczył w transakcji związanej z przestępstwem w zakresie podatku VAT. TSUE podkreślił, że ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, faktura VAT, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT
 • Odliczenie VAT od usług kurierskich z Poczty Polskiej

  Odliczenie VAT od usług kurierskich z Poczty Polskiej

  13:34 29.10.2014

  Wnioskodawca może odliczyć VAT od usług świadczonych przez operatora pocztowego (doręczanie paczek), które to usługi nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, zaś stanowią czynności opodatkowane VAT. Prawo do odliczenia przysługuje o ile usługi te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stanowisko takie zajął ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, zmiany w VAT
 • Faktura otrzymana przed dostawą towaru w podatku VAT

  Faktura otrzymana przed dostawą towaru w podatku VAT

  13:27 21.08.2014

  ... że ten podlega odliczeniu jedynie w takim zakresie, w jakim dokonany zakup jest związanym z wykonywaniem przez nabywcę czynności opodatkowanych. Samo prawo do odliczenia VAT u nabywcy powstaje zaś co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: powstał obowiązek podatkowy u dostawcy towaru lub usługi oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, zmiany w VAT
 • Podatek VAT 2014: termin odliczenia w przykładach

  Podatek VAT 2014: termin odliczenia w przykładach

  13:25 20.12.2013

  ... do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jest to zasada ogólna, która uzależnia moment odliczenia podatku VAT przez nabywcę od momentu powstania obowiązku podatkowego od nabywcy. Natomiast przepisy ogólne ustawy obowiązujące do końca roku 2013 wskazują, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, zmiany w VAT
 • Skomplikowane rozliczenie VAT naliczonego w 2014 r.?

  Skomplikowane rozliczenie VAT naliczonego w 2014 r.?

  13:36 11.12.2013

  ... . Niemniej pozbawienie w takich kuriozalnych sytuacjach podatników prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów jest sprzeczne z podstawową zasadą podatku VAT, a więc zasadą neutralności (nie wspominając już o nierównym traktowaniu podatników). Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym prawem podatnika, którego ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony, zmiany w VAT

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: