eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek dochodowy od firmy
 • Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

  Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

  13:28 15.03.2021

  ... od tego dnia. Czas rozliczenia straty Podatnik nie musi czekać z rozliczeniem straty podatkowej do momentu sporządzenia rocznego PIT-a. Może ją uwzględniać już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy ... Należy tutaj w pierwszej kolejności podkreślić, że niezależnie od form prawnych prowadzonej firmy (czyli na własne nazwisko czy w formie ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

  Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

  13:28 08.01.2021

  ... którego w ramach danego źródła przychody poniesione w dany roku koszty były wyższe od uzyskanych przychodów, może jej wartość rozliczyć w kolejnych latach. Rok 2020 jest ... których mowa w art. 30 da ustawy PIT, ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Księgi podatkowe a działalność indywidualna i spółka komandytowa

  Księgi podatkowe a działalność indywidualna i spółka komandytowa

  13:51 29.04.2020

  ... towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem spółki komandytowej. Niezależnie od tego Zainteresowana może prowadzić działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, PKPiR, podatek dochodowy, podatek dochodowy od firmy
 • Rozliczenie PIT 2019: odliczenie straty podatkowej

  Rozliczenie PIT 2019: odliczenie straty podatkowej

  13:22 20.01.2020

  ... odpłatnego zbycia rzeczy; z odpłatnego zbycia walut wirtualnych; z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da; ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego; z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Księga podatkowa a przychody i koszty spółki komandytowej

  Księga podatkowa a przychody i koszty spółki komandytowej

  13:08 06.02.2019

  ... firmy jest także wspólnikiem spółki komandytowej, przy określaniu obowiązku zaprowadzenia ksiąg ... od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki komandytowej. Niezależnie od ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, PKPiR, podatek dochodowy, podatek dochodowy od firmy
 • Zmiany w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

  Zmiany w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

  13:33 24.09.2018

  ... od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek obliczania zaliczek na podatek z uwzględnieniem różnic inwentaryzacyjnych, jeżeli sporządzają oni spis z natury na koniec miesiąca. Jednocześnie obowiązek ten nie został uzależniony od ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, PKPiR, podatek dochodowy, podatek dochodowy od firmy
 • Rozliczenie straty podatkowej przy różnych źródłach dochodów

  Rozliczenie straty podatkowej przy różnych źródłach dochodów

  13:44 12.06.2018

  ... od ponoszonych kosztów, występuje tzw. strata podatkowa. W efekcie nie jest z tego tytułu płacony podatek dochodowy. Dodatkowo stratę taką można odliczyć od ... od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej. Powyższego nie zmienia nawet fakt, że nieruchomości, które wygenerowały ową stratę z najmu prywatnego, zostały obecnie wprowadzone do firmy ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Rozliczenie straty podatkowej w rocznym PIT 2017

  Rozliczenie straty podatkowej w rocznym PIT 2017

  12:51 13.04.2018

  ... wygeneruje. Jak zatem przy ryczałcie rozliczana jest strata? Odliczenie takie jest możliwe pod warunkiem, gdy w roku bądź latach wcześniejszych podatek z firmy był liczony od dochodu. Przedsiębiorca prowadził zatem księgi pozwalające ustalić wartość dochodu bądź straty, czyli w których ewidencjonowano zarówno przychody jak i koszty. Opodatkowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy
 • Zasady prowadzenia PKPiR w 2018 r.

  Zasady prowadzenia PKPiR w 2018 r.

  13:21 12.03.2018

  ... do określania dochodu z prowadzonej firmy. Zasady prowadzenia takiej księgi zostały przy tym określone wyłącznie w przepisach podatkowych i na ... JPK. Mikro,małego oraz średniego przedsiębiorcę obowiązek przekazywania księgi w formie JPK będzie dotyczył od 1 lipca 2018 r. pod warunkiem, że ta jest prowadzona elektronicznie. Organ nie będzie mógł ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, PKPiR, podatek dochodowy, podatek dochodowy od firmy
 • Odliczenie straty z prywatnego najmu w działalności gospodarczej

  Odliczenie straty z prywatnego najmu w działalności gospodarczej

  13:34 25.08.2017

  ... . 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: