eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pasywa
 • Bilans a odroczony podatek dochodowy

  Bilans a odroczony podatek dochodowy

  13:11 25.03.2008

  ... byłoby to w sprawozdaniu finansowym następująco: Aktywa A. Aktywa trwałe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.800 zł Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.850 zł Podstawa prawna Art. 37 ... WIĘCEJ

  Tematy: bilans, aktywa, pasywa, bilanse firm
 • Pasywa

  Pasywa

  13:20 01.08.2005

  Strona bilansu zawierająca źródła finansowania środków gospodarczych.WIĘCEJ

  Tematy: bilans, aktywa, inwentaryzacja, inwentarz
 • Inwentarz

  Inwentarz

  12:27 01.08.2005

  Wykaz składników aktywów i pasywów na określony dzień.WIĘCEJ

  Tematy: aktywa, pasywa, inwentaryzacja, Inwentarz
 • Inwentaryzacja

  Inwentaryzacja

  12:25 01.08.2005

  Czynności zmierzające do określenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej.WIĘCEJ

  Tematy: aktywa, pasywa, inwentarz, nadwyżka
 • Bilans

  Bilans

  23:01 30.07.2005

  Zestawienie środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) na określony moment i w określonej formie.WIĘCEJ

  Tematy: rynek pozabilansowych instrumentów finansowych, aktywa, pasywa, bierne rozliczenia międzyokresowe
 • Aktywa

  Aktywa

  22:53 30.07.2005

  Strona bilansu obejmująca majątek rzeczowy (środki gospodarcze) firmy. Oznacza również zasoby majątkowe firmy, gromadzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej. WIĘCEJ

  Tematy: bilans, pasywa, inwentaryzacja, inwentarz


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: