eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia od podatku 2019
 • Odliczenia podatkowe w PIT 2019: składki na ubezpieczenie społeczne

  Odliczenia podatkowe w PIT 2019: składki na ubezpieczenie społeczne

  13:22 05.02.2020

  ... od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako składki na ubezpieczenie zdrowotne). Ważna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Zakres odliczenia składek zagranicznych zależy również od ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
 • Odliczenia podatkowe w PIT 2019: ulga prorodzinna (na dzieci)

  Odliczenia podatkowe w PIT 2019: ulga prorodzinna (na dzieci)

  13:40 04.02.2020

  ... od podatku, które przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym przynajmniej część swoich dochodów wg skali podatkowej. W zależności od liczby posiadanych dzieci uprawniających do odliczenia, na podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga prorodzinna gdy ojciec nie mieszka dzieckiem

  Ulga prorodzinna gdy ojciec nie mieszka dzieckiem

  11:56 15.01.2020

  ... 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę ... ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców, przy czym konieczne jest w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Rozliczenie PIT 2019: ulga prorodzinna tylko na własne dzieci

  Rozliczenie PIT 2019: ulga prorodzinna tylko na własne dzieci

  11:58 18.12.2019

  ... prawo do odliczenia ulgi na dziecko, ponieważ podatek jest określany na imię obojga; tym samym odliczenie jest dokonane od podatku obliczonego na ... podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wynika, że oboje małżonkowie muszą być rodzicami dziecka.(…)” - czytamy w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 20.11.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.331.2019 ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Kiedy prawa do ulgi uczniowskiej w PIT się nie dziedziczy?

  Kiedy prawa do ulgi uczniowskiej w PIT się nie dziedziczy?

  12:15 20.11.2019

  ... od podatku dochodowego przyznanej ulgi do czasu jej wykorzystania.” W ocenie tego składu bezpośredni skutek ekonomiczny powstawał dla spadkodawcy dopiero z chwilą realizacji przyznanego prawa przez podjęcie czynności prowadzących do wykonania uprawnienia do odliczenia ulgi od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Panele fotowoltaiczne (instalacja PV) z ulgą termomodernizacyjną?

  Panele fotowoltaiczne (instalacja PV) z ulgą termomodernizacyjną?

  13:33 24.10.2019

  ... . Drugi haczyk to limit odliczenia – kwota odliczenia w ramach ulgi nie może ... podatku. Ulga termomodernizacyjna jest bowiem odliczeniem od dochodu (przychodu u ryczałtowców). W rezultacie na podatku zaoszczędza się iloczyn stosowanej stawki podatku ... w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.274.2019.2.KK wyjaśnił, ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Instalacja fotowoltaiczna na budynku letniskowym z ulgą w PIT?

  Instalacja fotowoltaiczna na budynku letniskowym z ulgą w PIT?

  13:32 24.10.2019

  ... (art. 22h ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Skoro zatem Wnioskodawczyni w lipcu 2019 r. zainstalowała na nieruchomości, której jest współwłaścicielem (budynek, o którym mowa w art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) instalację fotowoltaiczną ma możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

  Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

  13:33 12.09.2019

  ... odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: odpłatny pobyt w zakładach opiekuńczych

  Ulga rehabilitacyjna: odpłatny pobyt w zakładach opiekuńczych

  13:36 01.04.2019

  ... 2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.23.2019.2.MU. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? W 2011 r. lekarz orzekł u żony wnioskodawcy chorobę alzheimera. W grudniu 2011 r. została jej wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W okresie od ... art. 26 ust. 7d cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga termomodernizacyjna i mieszkaniowa: jeden wydatek dwa odliczenia?

  Ulga termomodernizacyjna i mieszkaniowa: jeden wydatek dwa odliczenia?

  13:52 12.03.2019

  ... od podatku całości lub części dochodu uzyskanego na sprzedaży nieruchomości. Wydaje się zatem, że mieści się ona w pojęciu ulgi podatkowej, o której mowa w Ordynacji podatkowej. Podobnie jest z ulgą termomodernizacyjną. W związku z tym rozliczenie danego wydatku np. w ramach ulgi mieszkaniowej, wyklucza go (w tej części) z odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

poprzednia  

1 ... 3 4 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: