eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia od podatku 2018
 • Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

  Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

  13:38 11.09.2019

  ... także za rok 2018. W czerwcu 2019 r. została poinformowana przez urząd skarbowy, że były mąż dokonał za ten rok odliczenia w ramach ulgi na ... od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W myśl art. 27f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 28 lutego 2017 r. – odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

  Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

  12:49 12.08.2019

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwość uzyskania przez osobę uprawnioną do ulgi prorodzinnej, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

  Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

  13:12 09.07.2019

  ... zachowuje prawo do odliczenia nabytej ulgi uczniowskiej. Prawo to może zrealizować poprzez odliczenie niewykorzystanej części ulgi uczniowskiej od podatku należnego na tzw. zasadach ogólnych (art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), bądź zryczałtowanego podatku dochodowego (w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

  Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

  13:36 22.05.2019

  ... od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

  Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

  13:21 16.05.2019

  ... dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2019 r. - podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, ... art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

  Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

  13:45 23.04.2019

  ... 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym roku OPP zamierza wesprzeć 84% respondentów. Blisko połowa podatników zamierza w zeznaniu PIT 2018 skorzystać z odliczenia ulg podatkowych ... lub bardzo łatwe. Wynika to z wielu składowych, w tym z wprowadzonej od tego roku usługi Twój e-PIT. Niemniej jednak, należy zwrócić ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

  Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

  13:48 03.04.2019

  ... od 9 lat i z którego skorzystało ponad 20.000.000 osób wypełniając dziesiątki milionów PITów – dodaje Kaczmarek. Na co zatem zwrócić uwagę wypełniając Twój e-PIT, kiedy nie pozostawiać go bez kontroli, a kiedy sięgnąć po alternatywne narzędzia do rozliczeń? 1. Szybszy zwrot podatku ... Jeżeli w trakcie roku 2018 pracowaliśmy za granicą i posiadamy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  12:36 29.03.2019

  ... dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2019 r. i stosownie do art. 16 ustawy zmieniającej powyższa zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2018 r.

  Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2018 r.

  13:11 19.03.2019

  ... jest odliczeniem od dochodu. Nie obniża ona zatem podatku w stosunku 1:1 (oszczędność jest iloczynem wartości darowizny oraz stosowanej stawki podatku). Ponadto odliczeniu ... przeznaczona na cel stanowiący podstawę do jej odliczenia od dochodu. Gdzie wykazać odliczenie? Wartość odliczenia, wraz z danymi obdarowanego, wykazywana jest w załączniku PIT/O ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

  Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

  13:51 08.03.2019

  ... określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów tych nie zalicza ... jako współwłaściciel, aby odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na samochód. Warunkiem nabycia prawa do odliczenia powyższych wydatków jest m.in. to, ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: