eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nabycie mieszkania
 • Mieszkanie od brata zwolnione z podatku od spadków i darowizn

  Mieszkanie od brata zwolnione z podatku od spadków i darowizn

  11:35 04.11.2021

  ... terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Obowiązek nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy ... również staje się stroną umowy darowizny. Podsumowując, skoro darowizna mieszkania będzie dokonana tylko przez brata Wnioskodawcy (żona brata nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Jak darować mieszkanie w rodzinie bez podatku?

  Jak darować mieszkanie w rodzinie bez podatku?

  12:02 27.09.2021

  ... , czy darowizna mieszkania będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2021 r. poz. 1043) – podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Podatek od spadku: ulga mieszkaniowa a tymczasowe zameldowanie

  Podatek od spadku: ulga mieszkaniowa a tymczasowe zameldowanie

  13:57 15.09.2021

  ... ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie wnioskodawczyni jest współwłaścicielem innego mieszkania, gdzie zamieszkuje jej rodzina. W ostatnim czasie zainteresowana jest zmuszona ... z 2019 r. poz. 1813 ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Zwolnienie z podatku darowizny od siostry z mężem?

  Zwolnienie z podatku darowizny od siostry z mężem?

  13:20 24.08.2021

  ... 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Obowiązek nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Utrata ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

  Utrata ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

  13:30 16.03.2021

  ... uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego bezpośrednio na nabycie innego lokalu/nieruchomości. Uzyskane środki zostały przeznaczone w części na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie sprzedawanego mieszkania a w części zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, który został kupiony jeszcze ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Zwolnienie z podatku od darowizn: upływ czasu bez znaczenia

  Zwolnienie z podatku od darowizn: upływ czasu bez znaczenia

  11:47 24.02.2021

  ... lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Mieszkanie w darowiźnie od siostry i szwagra bez podatku?

  Mieszkanie w darowiźnie od siostry i szwagra bez podatku?

  13:33 16.02.2021

  ... samym akcie notarialnym. Wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymanie mieszkania w darowiźnie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn? w przedmiotowej sprawie organ podatkowy ... od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Obowiązek nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Darowizna nieruchomości od szwagra zwolniona z podatku?

  Darowizna nieruchomości od szwagra zwolniona z podatku?

  13:35 02.12.2020

  ... lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Darowizna pieniędzy: zwolnienie z podatku a przelew na konto bankowe

  Darowizna pieniędzy: zwolnienie z podatku a przelew na konto bankowe

  13:42 19.02.2019

  ... linię orzeczniczą w takich sprawach wyznaczoną przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zgodnie z poglądem NSA, zwolnieniu od podatku podlega nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania
 • Czy fiskusowi trzeba zgłaszać umowę darowizny nieruchomości?

  Czy fiskusowi trzeba zgłaszać umowę darowizny nieruchomości?

  13:41 18.12.2018

  ... wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. W myśl art. 6 ust. 4 cyt. ustawy – jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga mieszkaniowa, podatek od spadków i darowizn, darowizna, nabycie mieszkania

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: