eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › mały podatnik
 • 9% stawka CIT: ważne przychody netto czy brutto

  9% stawka CIT: ważne przychody netto czy brutto

  12:40 20.04.2020

  ... jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, ... tutaj pod uwagę należy brać wartości z podatkiem VAT. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Obniżona stawka CIT dla nowej spółki z o.o.

  Obniżona stawka CIT dla nowej spółki z o.o.

  12:02 17.03.2020

  ... Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Na podstawie art. 19 ust. 1a updop, podatnik, który został utworzony: 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Obroty powyżej 1,2 mln a poniżej 2 mln euro. Jaka stawka CIT będzie za 2020 rok dla małego podatnik?

  Obroty powyżej 1,2 mln a poniżej 2 mln euro. Jaka stawka CIT będzie za 2020 rok dla małego podatnik?

  12:20 09.03.2020 PORADA

  Witam, obroty wynoszą powyżej 1,2 mln a poniżej 2 mln euro. Jaka stawka CIT będzie za 2020 rok dla małego podatnik? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, stawka CIT, mały podatnik, wysokość podatku
 • Przekroczony limit to utrata prawa do 9% stawki CIT

  Przekroczony limit to utrata prawa do 9% stawki CIT

  12:52 24.01.2020

  ... roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku. Zgodnie z art. 19 ust. 1d ustawy o CIT, podatnicy ... wyniesie 19% podstawy opodatkowania. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik odprowadzał w trakcie roku zaliczki na podatek w wysokości 9% czy 19% podstawy ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Obniżona stawka CIT: ważne przychody zwolnione i opodatkowane

  Obniżona stawka CIT: ważne przychody zwolnione i opodatkowane

  13:30 06.12.2019

  ... nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku. Zgodnie z art. 19 ust. 1d updop, ... do zastosowania 19% stawki podatku. Tym samym, Wnioskodawca, jako mały podatnik, może stosować preferencyjną stawkę podatkową w wysokości 9%, ale jedynie do momentu przekroczenia w 2019 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Zaliczka na podatek CIT w 2019 r. u małego podatnika

  Zaliczka na podatek CIT w 2019 r. u małego podatnika

  13:53 24.04.2019

  ... przy ustalaniu limitu dla statusu małego podatnika. Do ustalenia, czy podatnik nie przekroczył w bieżącym roku limitu, bierze się pod uwagę wszystkie przychody ... nie przekraczają wskazanego wyżej limit 1.200.000 euro. Począwszy od miesiąca/kwartału przekroczenia podatnik jest obowiązany stosować stawkę 19%. Skorzystanie z obniżonej stawki CIT na ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Obniżona stawka CIT: kryterium przychodu

  Obniżona stawka CIT: kryterium przychodu

  13:24 04.03.2019

  ... przychody ze sprzedaży oraz przypisane jej przychody ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę osobową. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej. No dobrze, a co z przychodami/zyskami kapitałowymi? Obecnie bowiem ustawodawca wyłączył je z możliwości opodatkowania preferencyjnym ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • W CIT stawki podatku maleją w 2019 r. A co z PIT?

  W CIT stawki podatku maleją w 2019 r. A co z PIT?

  13:51 11.01.2019

  2019 rok przyniósł podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych niższą stawkę CIT. Ta z już obniżonych 15 proc. spadła do zaledwie 9 proc. Po części tylko efektowne zmiany jednakże pomijają najszerszą grupę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, czyli podatników PIT. W 2017 r. dla małych podatników bądź nowych firm (z pewnymi wyjątkami ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • 9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia

  9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia

  13:52 11.12.2018

  ... w roku bieżącym jak też przy ustalaniu statusu małego podatnika na podstawie przychodów roku ubiegłego. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. mały podatnik, czy podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności, może korzystać z obniżonej stawki CIT bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów w rozliczanym roku. Od 2019 r. to ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Kto naprawdę zyska na obniżce CIT do 9% w 2019 r.?

  Kto naprawdę zyska na obniżce CIT do 9% w 2019 r.?

  10:32 07.12.2018

  ... 11 mln zł, a podatek należny do zapłaty wykazał zaledwie co trzeci podatnik CIT. Większa obniżka, mniej uprawnionych Zgodnie z uchwaloną w dniu 23 października 2018 r. ... stawka, ale za to wyższy podatek W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. mały podatnik mógł korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej przez cały bieżący rok podatkowy, bez ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

  Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

  13:19 27.09.2018

  ... będą mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika - ustalany w oparciu o przychody z poprzedniego roku podatkowego. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Metoda kasowa w VAT a eksport towarów

  Metoda kasowa w VAT a eksport towarów

  05:20 02.02.2016 PORADA

  Czy można rozliczać się kasowo z VAT eksportując towary (obowiązek podatkowy wystąpiłby po 180 dniach jeżeli nie otrzymam SADu)? Przepis art. 21 ust. 6 ustawy o VAT nie wyklucza eksportu ze stosowania metody kasowej lecz tylko WDT... WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, mały podatnik, podatek VAT, rozliczenie VAT
 • Przekazanie firmy w rodzinie

  Przekazanie firmy w rodzinie

  18:37 13.09.2015 PORADA

  Mam 70 lat i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (konsulting inżynierski). Jestem VAT-owcem. Jako mały podatnik rozliczam się kwartalnie, metoda kasowa, podatek liniowy 19%. Z powodu wieku i stanu zdrowia chcę przekazać firmę swojej córce, która jest inżynierem w tej samej ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie firmy, córka, jednoosobowa działalność gospodarcza, podatnik VAT
 • Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

  Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

  12:14 01.09.2013 PORADA

  Witam, Firma transportowa zakupiła samochód ciężarowy do przewozu towarów. Czy można skorzystać z amortyzacji jednorazowej? Firma ta jest małym podatnikiem. WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, samochód ciężarowy, firma transportowa, amortyzacja jednorazowa
 • Jakie warunki musi spełniać mały podatnik?

  Jakie warunki musi spełniać mały podatnik?

  08:27 13.06.2013 PORADA

  Czy spółka prawa hadlowego może być małym podatnikiem? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, mały podatnik, rozliczenia z urzędem skarbowym, obowiązek podatkowy
 • Mały podatnik - zalety

  Mały podatnik - zalety

  19:33 28.04.2013 PORADA

  Kim jest "mały podatnik" i kto może nim zostać? Jakie korzyści płyną z tytułu małego podatnika? WIĘCEJ

  Tematy: własna firma, mały podatnik, podatek od towarów i usług, metoda kasowa
 • Jednorazowa amortyzacja

  Jednorazowa amortyzacja

  10:57 06.03.2013 PORADA

  Witam! prowadzę niewielką działalność gospodarczą (mały podatnik) i chcę skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Bardzo proszę o potwierdzenie, że wszystkie z wymienionych pozycji mogę ująć jednorazowo w kosztach: komputer stacjonarny ok 5 600 zł x 2 ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, amortyzacja samochodu, amortyzacja jednorazowa
 • Amortyzacja jednorazowa. Kiedy jest możliwa?

  Amortyzacja jednorazowa. Kiedy jest możliwa?

  21:54 15.02.2013 PORADA

  Czy jest szansa żeby maszynę do obróbki metalu o wartości 5700 zł jednorazowo zamortyzować? WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja jednorazowa, amortyzacja środków trwałych, mały podatnik
 • Jednorazowa amortyzacja w przekształconej firmie

  Jednorazowa amortyzacja w przekształconej firmie

  20:08 18.11.2012 PORADA

  Prowadzę firmę jako osoba fizyczna, mój mąż obecnie również prowadzi działalność gospodarczą. Nie posiadamy rozdzielności majątkowej. Czy jeżeli przekształcę swoją firmę w sp. z o.o. i wniosę majątek, to będę mogła korzystać z jednorazowej amortyzacji, spełniając warunek ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja jednorazowa, mały podatnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Obowiązek zgłaszania jednorazowej amortyzacji w US

  Obowiązek zgłaszania jednorazowej amortyzacji w US

  18:26 26.07.2012 PORADA

  proszę  o informację, czy występowanie o zaświadczenie o pomocy de minimis jest prawem, czy obowiązkiem podatnika przy zastosowaniu jednorazowej amortyzacji - spełniam wszystkie parametry - mały podatnik, pełny limit kwoty do wykorzystania. KIP podaje, że na bazie ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc de minimis, amortyzacja, amortyzacja jednorazowa, mały podatnik

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: