eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › faktura wewnętrzna
 • Zasady wystawiania faktur elektronicznych: kontrola biznesowa

  Zasady wystawiania faktur elektronicznych: kontrola biznesowa

  13:22 23.07.2015

  ... , podmiot, o którym mowa w art. 106c (organy egzekucyjne i komornicy sądowy), przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi - zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. Faktura elektroniczna za akceptacją nabywcy Art. 106n ust. 1 ustawy o VAT mówi, że stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Ust. 2 dodaje ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wystawiania faktur, faktura VAT, faktury VAT, VAT naliczony
 • Rozliczenie samochodu służbowego wykorzystywanego do celów prywatnych

  Rozliczenie samochodu służbowego wykorzystywanego do celów prywatnych

  16:58 03.09.2014 PORADA

  Witam, proszę o wskazówki jak należy rozliczyć wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego prywatnie. Podpisaliśmy z pracownikami korzystającymi z samochodów służbowych prywatnie stosowne umowy, z których wynika kwota jaką w ramach przyznanego limitu km będzie mu ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód prywatny, samochód prywatny w firmie, ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenie brutto
 • Czy wystawić fakturę wewnętrzną?

  Czy wystawić fakturę wewnętrzną?

  12:57 19.08.2014 PORADA

  Mam fakturę od dostawcy z USA. Na opisie jest nauka języka obcego biznesowego (uczę się języka przez internet). Wystawiono ją ze stawką 0%. Czy to traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną? W Polsce nauka języka jest na stawce zw. więc i tak było by to bez VAT-u ... WIĘCEJ

  Tematy: import usług, kontrahent zagraniczny, USA, faktura VAT
 • Odwrotne obciążenie - księgowanie w programie wf - kaper dla dos

  Odwrotne obciążenie - księgowanie w programie wf - kaper dla dos

  12:42 24.04.2014 PORADA

  Witam, proszę o odpowiedź, jak zaksięgować fakturę z odwrotnym obciążeniem, aby wartość była wykazana w deklaracji VAT-7 poz. 31 i 32.? Do faktury otrzymanej wystawiłam fakturę wewnętrzną z wyliczonym VAT-em i co dalej ? WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, VAT-7, ewidencja księgowa, księgowanie faktur
 • Jak zaksięgować zakup blachy do odsprzedaży?

  Jak zaksięgować zakup blachy do odsprzedaży?

  10:55 14.04.2014 PORADA

  Prowadzę księgę przychodu i rozchodu. Mam fakturę na blachę do dalszej odsprzedaży z adnotacją VAT odwrotne obciążenie. 1. Jak ją wprowadzić do ewidencji VAT?                                                              ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, odwrotne obciążenie, ewidencja księgowa, rejestry VAT
 • Zryczałtowany podatek dochodowy a działalność gospodarcza

  Zryczałtowany podatek dochodowy a działalność gospodarcza

  14:15 30.01.2014 PORADA

  Witam! Mam pytanie: założyłem działalność gospodarczą w Polsce, świadczę usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na terytorium Niemiec. Dla kontrahenta niemieckiego wystawiam faktury. Działalność otworzyłem 11.12.2013 r. Jak wyliczyć podatek dochodowy do ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatek zryczałtowany, Niemcy, kontrahent zagraniczny
 • Księgowanie faktur za towar kupiony w UE

  Księgowanie faktur za towar kupiony w UE

  11:52 24.01.2014 PORADA

  W najbliższym czasie planuję zakup towarów ze Słowacji. Mam już nadany NIP EU, jednak nie wiem, jak wpisać fakturę w ewidencji zakupów? Czy muszę prowadzić osobną ewidencję zakupów oraz czy zaksięgować otrzymaną fakturę jako fakturę wewnętrzną? WIĘCEJ

  Tematy: WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, VAT w UE
 • Jak ująć w deklaracji VAT-7 zwrot stali?

  Jak ująć w deklaracji VAT-7 zwrot stali?

  07:07 03.12.2013 PORADA

  W październiku została zakupiona stal ze stawką np. Zastała zaksięgowana fakturą wewnętrzną. W grudniu część stali została sprzedana, a część zwrócona do hurtowni. Pytanie: w jaki sposób ująć w rejestrach i na deklaracji VAT-7 zwrot stali? WIĘCEJ

  Tematy: VAT-7, rozliczenie VAT, deklaracja VAT, podatek VAT
 • Deklaracja VAT-7 a dzierżawa serwera z UE

  Deklaracja VAT-7 a dzierżawa serwera z UE

  22:40 24.11.2013 PORADA

  Witam, gdzie w jakim polu w części C deklaracji VAT-7 (14) należy wykazać dzierżawę serwera z UE? Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: deklaracja VAT, VAT-7, ewidencja księgowa, faktura wewnętrzna
 • Odwrotne obciążenie a zapisy w PKPiR

  Odwrotne obciążenie a zapisy w PKPiR

  13:05 18.11.2013 PORADA

  Prowadzę KPiR, zrobiłam 2 egzemplarze faktury VAT. Księguję w rejestrze VAT jako zakup (VAT naliczony). Co ze sprzedażą (VAT należny)? Czy również wprowadzić do rejestru VAT? Nie mam pozycji aby automatycznie dane przeszły do poz. 31 i 32 do deklaracji VAT-7. Jak to ... WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, PKPiR, faktura VAT, VAT naliczony
 • Odwrotne obciążenie a sposób zapisywania w deklaracjach VAT i w deklaracji VAT-7

  Odwrotne obciążenie a sposób zapisywania w deklaracjach VAT i w deklaracji VAT-7

  12:39 29.10.2013 PORADA

  Czytałam już pytania i odpowiedzi, ale dalej nie rozumiem, jak w praktyce mam wpisać w rejestrach VAT i w deklaracji VAT podatek od zakupu stali. Proszę wytłumaczcie mi to, jak chłopu na granicy. Nie mogę tego zrozumieć. WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, podatek VAT, VAT-7, rozliczenie VAT
 • Zasady wystawiania faktur (VAT) w roku 2013

  Zasady wystawiania faktur (VAT) w roku 2013

  13:36 11.02.2013

  ... łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. Do pobrania formularze 2013 r. - Faktura - Faktura walutowa - Faktura marża - Faktura metoda kasowa - Faktura bez VAT - Faktura zaliczkowa - Faktura końcowa - Faktury i noty Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wystawiania faktur, faktura VAT, faktury VAT, VAT naliczony
 • Faktura z zerem a rozliczenie VAT

  Faktura z zerem a rozliczenie VAT

  13:24 05.09.2012

  ... ” jest ustalona na poziomie 400 zł za tonę, cenę „resztek” na fakturze określono na poziomie 0,00 zł. Czy tak wystawiona faktura jest prawidłowa? Opodatkowanie czynności odpłatnych Zgodnie z art. 5 VATU, zakresem opodatkowania VAT objęta jest m.in. czynność odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, faktura, faktura VAT, rozliczenie VAT
 • Elektroniczna faktura wewnętrzna?

  Elektroniczna faktura wewnętrzna?

  13:10 02.11.2011

  ... VAT. W związku z powyższym słuszne wydaje się stanowisko, zgodnie z którym faktura wewnętrzna może przyjąć formę elektroniczną. To, kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną, mówi art. ... . 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura taka nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcje wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna, podatek VAT, obowiązek podatkowy
 • Faktury VAT sprzedaży wystawione przez nabywcę

  Faktury VAT sprzedaży wystawione przez nabywcę

  12:46 01.09.2011

  ... faktur. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że faktura taka winna zostać oznaczona jako Faktura VAT RR. Ponadto musi ona zawierać co najmniej: ... , wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub 3) oznaczenie „odwrotne obciążenie”. Faktura sprzedaży Trzeci przypadek wystawiania faktury przez nabywcę został określony nie w ustawie o VAT, a ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura, faktura VAT, podatek od towarów i usług, podatek VAT
 • Faktury wewnętrzne: korekta a rozliczenie VAT

  Faktury wewnętrzne: korekta a rozliczenie VAT

  06:55 01.10.2010

  ... w formie elektronicznej, z tym że w przypadku: 1. czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; 2. dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura wewnętrzna, VAT należny, rozliczenie VAT, faktura korygująca
 • Kiedy faktura wewnętrzna?

  Kiedy faktura wewnętrzna?

  07:58 26.06.2009

  ... zwykłych fakturach), z tym że w przypadku: czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcje wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna, podatek VAT, obowiązek podatkowy
 • Budowa domu przez własną firmę - jak dokumentować

  Budowa domu przez własną firmę - jak dokumentować

  08:06 11.02.2009

  ... stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym jedynym dokumentem potwierdzających wykonanie nieodpłatnych usług świadczonych na cele osobiste podatnika jest faktura wewnętrzna. Dla robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z art.146 ust.1 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura wewnętrzna, faktura VAT, faktura, usługi budowlano-remontowe
 • W jakim terminie faktura wewnętrzna?

  W jakim terminie faktura wewnętrzna?

  12:53 13.06.2008

  ... w tym okresie. Przepis ten nie określa terminu wystawienia faktury wewnętrznej. Faktura wewnętrzna dotyczy okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, którą dokumentuje. Czynnikiem warunkującym okres rozliczeniowy, w którym faktura wewnętrzna powinna zostać ujęta, jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: transakcje wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna, podatek VAT, obowiązek podatkowy
 • Towary z magazynu na cele reprezentacji i reklamy a VAT

  Towary z magazynu na cele reprezentacji i reklamy a VAT

  10:38 24.06.2007

  ... wystawiania „zwykłych” faktur VAT, z tym że w przypadku m.in. czynności nieodpłatnego przekazania towarów, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności. Faktury wewnętrzne można wystawić w jednym egzemplarzu i należy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty reprezentacji, koszty reklamy, reprezentacja i reklama, próbki

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: