eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › cesja
 • Nowelizacja ustawy antyzatorowej nadzieją czy rozczarowaniem?

  Nowelizacja ustawy antyzatorowej nadzieją czy rozczarowaniem?

  10:49 17.02.2023

  ... cesje dla faktorów. Powyższy przykład pokazuje niezbicie, że zakazy cesji są rozwiązaniem, z którego korzystają duże i silne podmioty kosztem małych i słabych. Cesja faktur z długim terminem płatności W mojej ocenie, wprowadzane w polskim systemie prawa gospodarczego zmiany powinny uwzględniać daleko idącą modyfikację umownych zakazów cesji ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, ustawa antyzatorowa, opóźnienia w płatnościach, nieterminowe płatności
 • Cesja umowy deweloperskiej - stawka podatku

  Cesja umowy deweloperskiej - stawka podatku

  11:49 06.08.2022 PORADA

  - CESJA - Sprzedałam mieszkanie, środki ze sprzedaży przeznaczyłam na spłatę hipoteki oraz na zakup kolejnego mieszkania. Podpisałam umowę przedwstępną z deweloperem na kolejne mieszkanie, w międzyczasie u tego samego dewelopera zwolniło się inne mieszkanie, którego projekt bardziej ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja umowy deweloperskiej, cesja, umowa z deweloperem, umowa przedwstępna
 • Kupno samochodu: czy cesja leasingu jest opłacalna?

  Kupno samochodu: czy cesja leasingu jest opłacalna?

  13:21 21.04.2020

  ... mogą okazać się wątpliwe. Z tego tekstu dowiesz się: Na czym polega cesja leasingu samochodu? Czy takie rozwiązanie jest ekonomicznie opłacalne? Jak to sprawdzić? Z ... , czy warto skorzystać z danej oferty cesji leasingu. Trzeba też pamiętać, że cesja leasingu wymaga uzyskania zgody firmy leasingowej. Obecny leasingobiorca musi złożyć wniosek pisemny, ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing samochodu, cesja, umowa leasingu, cesja leasingu
 • Przepisanie działki, a jej budowa

  Przepisanie działki, a jej budowa

  10:27 31.10.2018 PORADA

  Mama, która jest rolnikiem chciałaby mi przepisać działkę o powierzchni 19 arów. Jest to działka, na której jest rozpoczęta budowa zagrodowa na drugiej klasie ziemi górnej. Czy po darowiźnie, ja jako kierownik, będę mogła dokończyć tę budowę? Czy po cesji uprawnień nie cofną mi ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, rolnik, prawo budowlane, budowa nieruchomości
 • Sprzedaż długów. Czy mam prawo znać treść umowy cesji?

  Sprzedaż długów. Czy mam prawo znać treść umowy cesji?

  11:38 07.03.2018 PORADA

  Chciałbym się dowiedzieć, czy mam prawo wglądu do umowy [cesji] sprzedaży zadłużenia przez bank zewnętrznej firmie? Firma jako nowy wierzyciel domaga się spłaty, a od kilku lat komornik sądowy prowadzi egzekucje na rzecz tego banku z mej pensji, więc prosiłbym o informacje jak powinno ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja, cesja umowy, cesja wierzytelności, sprzedaż długów
 • Cesja umowy deweloperskiej

  Cesja umowy deweloperskiej

  20:24 06.11.2017 PORADA

  Posiadam swoją firmę, mam w PKD wpis odnośnie obrotu nieruchomościami. Chciałbym prowadzić między innymi działalność dotyczącą odsprzedaży umów deweloperskich z odpowiednią marżą w sposób ciągły i dla zysku, co nosi znamiona działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, kody PKD, PKD, cesja
 • Czy mogę dokonać cesji czynszu na syna (darowizna) i nie rozliczać się z fiskusem?

  Czy mogę dokonać cesji czynszu na syna (darowizna) i nie rozliczać się z fiskusem?

  12:03 18.10.2017 PORADA

  Witam, ja i żona mieszkamy na stałe za granicą (kraj spoza Unii). Kupiliśmy mieszkanie w Warszawie i chcemy wynajmować, ale czynsz przekazywać umową darowizny na syna, zamieszkałego w Warszawie. Jak traktowana jest taka darowizna ze strony fiskusa? Czy za darowaną sumę czynszu syn musi ... WIĘCEJ

  Tematy: pobyt za granicą, rezydencja podatkowa, kupno mieszkania, wynajem mieszkania
 • Negocjacja odsetek karnych

  Negocjacja odsetek karnych

  21:53 02.08.2017 PORADA

  Dzień dobry, pragnę się dowiedzieć czy mam prawo do negocjacji odsetek karnych z firmą windykacyjną, która w ramach cesji nabyła dług od banku - jest to 2742,66 zł oraz odsetki - 21379,04 zł. Jednocześnie chcę poinformować, że sprawa była u komornika od 13.12.2010 r., a ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki karne, odsetki, dług, firma windykacyjna
 • Cesja dotacji unijnych. Czy to możliwe?

  Cesja dotacji unijnych. Czy to możliwe?

  00:25 12.01.2017

  ... ? Przepisy Kodeksu cywilnego (k.c.), zawarte w III księdze Zobowiązania, regulują instytucję cesji. Na gruncie polskiego k.c. cesja wierzytelności zwana jest przelewem. Zgodnie z normą, którą ustawodawca zawarł w art. 509 k.c., cesja jest umową, skutkującą zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. Z analizy tego zapisu wynika: po ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja, dotacje unijne, fundusze unijne
 • Czym jest cesja na rzecz banku?

  Czym jest cesja na rzecz banku?

  00:55 01.11.2016

  ... bezpośrednio na rachunek banku i służy nadpłaceniu kapitału kredytu, który taka cesja z polisy zabezpiecza. Podpisanie umowy cesji to jednak nie koniec formalności związanych ... zgodę na wypłatę świadczenia na rachunek ubezpieczonego, a nie banku, tytułem likwidacji szkody. Cesja z polisy jest zabezpieczeniem kredytu, który ma szereg zalet i chroni ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyt, ubezpieczenie kredytu, cesja na rzecz banku, cesja wierzytelności
 • Umowa cesji książeczki mieszkaniowej bez podatku od darowizny

  Umowa cesji książeczki mieszkaniowej bez podatku od darowizny

  13:43 02.08.2016

  ... .616,00 zł • odsetki za lata ubiegłe – 1.928,77 zł • odsetki bieżące – 3,45 zł. Koszty całej operacji wyniosły 100 zł (cesja 70 zł i opłata za likwidację książeczki 30 zł). Książeczka mieszkaniowa została przekazana nieodpłatnie cesją. Innych dokumentów nie spisywano, w tym nie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja, cesja umowy, podatek od darowizny, darowizna nieruchomości
 • Cesja umowy na inną osobę - jak to zrobić?

  Cesja umowy na inną osobę - jak to zrobić?

  00:40 21.06.2016

  ... mające rozeznanie w prawie cywilnym odpowiedzą w tym momencie – należy zrobić cesję umowy. Jednak cesja praw z umowy na rzecz osoby trzeciej to tylko połowa tego, co musimy ... jeśli strony nie wyłączyły w umowie dopuszczalności cesji praw (tzw. pactum de non cedendo), cesja taka będzie dopuszczalna. Co więcej, będzie mogła nastąpić bez zgody dłużnika. ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja umowy, cesja, umowa, umowy
 • Cesja w zamówieniach publicznych

  Cesja w zamówieniach publicznych

  10:13 09.11.2015

  ... chce wyrazić zgody na cesje wynagrodzenia Wykonawcy. Czy obawy Zamawiającego są słuszne? Cesja w zamówieniach publicznych może być rozważana w dwóch aspektach: Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy - dopuszczalna Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego- niedopuszczalna Przelew wierzytelności – polega na ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja, zamówienia publiczne, przetargi, przelew wierzytelności
 • Przejęcie firmy przez małżonka

  Przejęcie firmy przez małżonka

  17:07 13.07.2015 PORADA

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych, jednak z końcem października muszę ją zamknąć. Czy mogę przekazać mojemu mężowi, który prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu dłużników, którzy nie wywiążą się z ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, działalność gospodarcza, zamknięcie firmy, przejęcie firmy
 • Jak sprzedać samochód w trakcie leasingu?

  Jak sprzedać samochód w trakcie leasingu?

  20:08 15.12.2013 PORADA

  Witam, mam samochód w 2-letnim leasingu. W styczniu minie połowa okresu leasingu, jednak sytuacja zmusza mnie do pozbycia się samochodu. Jak to zrobić aby korzystnie sprzedać samochód nie płacąc VAT-u obowiązującego podobno od 2014 roku? Zastanawiam się może nad cesją leasingu albo ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing, samochód w leasingu, sprzedaż samochodu, podatek VAT
 • Czym jest cesja wierzytelności?

  Czym jest cesja wierzytelności?

  13:16 18.11.2009

  ... z umowy bez zgody konsumenta. Przepis ten bywa rozumiany w ten sposób, że cesja wierzytelności wynikającej z umowy konsumenckiej jest nieważna bez zgody konsumenta. Wydaje ... k.c. jedynie przykładowo wymienia sprzedaż, zamianę i darowiznę. Cesja może również się łączyć ze zleceniem, komisem, czy spółką. Cesja może być dokonana bez zgody dłużnika, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelnosci, wierzytelność, cesja
 • Cesja umowy a podatek od darowizny

  Cesja umowy a podatek od darowizny

  07:09 06.11.2008

  Podatnik będzie zwolniony z podatku od darowizny z tytułu przekazania na jego rzecz przez rodziców praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej jeżeli jako obdarowany w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego dokona zgłoszenia na formularzu SD-Z2. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja, cesja umowy, podatek od darowizny, darowizna nieruchomości
 • Cesja

  Cesja

  14:47 29.07.2005

  Termin oznaczający przelew, przeniesienie wierzytelności, ma miejsce w związku z umową pomiędzy cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do skutku bez zgody dłużnika; nabywca obok wierzytelności otrzymuje związane z nią prawa.WIĘCEJ

  Tematy: cesja, dług, wierzytelność


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: