eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › autorskie prawa osobiste
 • Umowa z projektantem a prawa autorskie

  Umowa z projektantem a prawa autorskie

  13:52 13.12.2021

  ... prawnym istnieją dwa rodzaje praw autorskich – prawa osobiste i prawa majątkowe. Te pierwsze chronią stosunek autora do ... prawa autorskie są przy tym prawem zbywalnym, a osobiste prawa autorskie już nie. Tych drugich nie można się ani zrzec ani z nich w jakikolwiek inny sposób zrezygnować. Zawarcie umowy sprzedaży w tym zakresie będzie z mocy prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa z projektantem, projektowanie wnętrz, aranżacja wnętrz, urządzanie mieszkania
 • Utwór, czyli co chroni prawo autorskie

  Utwór, czyli co chroni prawo autorskie

  00:15 13.08.2014

  ... jedną z najistotniejszych wskazówek interpretacyjnych w zakresie kwalifikacji przejawu ludzkiej aktywności będącej przedmiotem prawa autorskiego. Prawa na określony czas? Przysługujące twórcy prawa autorskie dzielą się na prawa osobiste i majątkowe. Prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem i są nieograniczone w czasie (w szczególności: prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe, utwór, ochrona praw autorskich
 • Autorskie prawa osobiste

  Autorskie prawa osobiste

  12:45 05.05.2014

  Istnieje pewna grupa praw nierozerwalnie związanych z twórcą. Chodzi tu o autorskie prawa osobiste. Prawa te, uregulowane zostały w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: u.p.a.p.p.) Twórcy jako autorowi dzieła przysługują prawa autorskie do jego utworu. Prawa te powstają z chwilą ustalenia utworu. Niektórymi z tych praw ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa osobiste, autorskie prawa osobiste, naruszenie praw autorskich, ochrona praw autorskich
 • Prawa autorskie: fotografie a prawa twórców utworów fotografowanych

  Prawa autorskie: fotografie a prawa twórców utworów fotografowanych

  00:20 07.04.2014

  Fotografie mogą podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego, jako utwory fotograficzne, co do tego nie ma wątpliwości. Autorskie prawa osobiste (zawsze) i majątkowe (zazwyczaj) do fotografii przysługują osobie fotografa, wykonującego dane zdjęcie. Fotografia to jednak również idealny nośnik obiektów, będących innymi ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, ochrona praw autorskich, utwór fotograficzny, naruszenie praw autorskich


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: