eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aktywa firmy
 • Dobra niematerialne tworzą wartość firmy

  Dobra niematerialne tworzą wartość firmy

  00:03 04.03.2012

  ... sposoby konkurowania firm powodują, że kluczowe staje się wykorzystanie niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Obok danych finansowych, ważne jest uwzględnienie danych niefinansowych firmy takich jak: wiedza wypracowana w firmie, nakłady na badania w rozwoju nowych produktów i technologii, wydatki poniesione na kreowanie marki czy wizerunku ... WIĘCEJ

  Tematy: wartość firmy, wycena wartości firmy, aktywa firmy, wzrost wartości firmy
 • Jak General Motors podniósł wartość firmy

  Jak General Motors podniósł wartość firmy

  00:10 18.09.2010

  ... aktywa, głównie za sprawą pozycji „wartość firmy”, zwiększyły się o 33 proc. (34,6 mld USD). Skąd takie zmiany? Spółka tłumaczy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, „wartość firmy” nie zmieniłaby się i wynosiłaby zero, gdyby wszystkie aktywa ... WIĘCEJ

  Tematy: General Motors, aktywa firmy, wartość firmy, rachunkowość
 • Sekurytyzacja wierzytelności

  Sekurytyzacja wierzytelności

  01:38 30.10.2009

  ... kapitału. Kariera sekurytyzacji Sekurytyzacja to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego na świecie. Jest stosowana przez firmy funkcjonujące w różnych sektorach gospodarki: handel, bankowość, ubezpieczenia, usługi leasingowe, telekomunikacja. Sekurytyzacji są poddawane wierzytelności wynikające z transakcji handlowych ... WIĘCEJ

  Tematy: sekurytyzacja, sekurytyzacja aktywów, fundusz sekurytyzacyjny, aktywa firmy
 • Inwestycje krótkoterminowe w księgach rachunkowych

  Inwestycje krótkoterminowe w księgach rachunkowych

  14:01 02.12.2006

  ... aktywów - inwestycji - nie korzystał w normalnej działalności operacyjnej Twojej firmy. Na dzień bilansowy aktywa finansowe powinieneś wycenić w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez pomniejszania jej o koszty transakcji, jakie poniosłaby Twoja firma, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestycje krótkoterminowe, porady księgowe, aktywa finansowe, zakup nieruchomości
 • Wycena nieruchomości

  Wycena nieruchomości

  14:00 28.05.2006

  Nieruchomości są jednym z najważniejszych składników aktywów każdej firmy. Posiadane nieruchomości pozwalają nie tylko na sprawne prowadzenie działalności, ale także są sposobem lokowania nadwyżek finansowych i umożliwiają późniejsze czerpanie z nich ... WIĘCEJ

  Tematy: wycena nieruchomości, aktywa, aktywa firmy, środki trwałe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: