eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Różnice kursowe
 • Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:51 04.09.2017

  ... mówi, iż dodatnie różnice kursowe odnosi się w przychody, a ujemne różnice kursowe w koszty uzyskania przychodu. Przy ryczałcie ewidencjonowanym natomiast kosztów nie ma. Gdzie zatem wykazać ujemne różnice kursowe? Tam, gdzie różnice dodatnie, a więc w przychodach, z tym że ze znakiem ujemnym. Zobacz także: - Różnice kursowe: jak ująć w księdze ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ewidencjonowany, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

  Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

  13:46 29.08.2017

  ... któregokolwiek warunku skutkuje tym, że nie powstaną podatkowe różnice kursowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1053.2016.1.AB wyjaśnił, że „(...) nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

  Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

  15:10 31.07.2017

  ... różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodu. Ujemne różnice kursowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

  Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

  13:37 28.07.2017

  ... kursowych, w obydwu ustawach o podatku dochodowym (czyli od osób fizycznych oraz od osób prawnych) są tożsame. Określają one m.in. ,że podatkowe różnice kursowe powstają, gdy: wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według średniego kursu NBP (z dnia poprzedzającego powstanie przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  12:27 20.04.2017

  ... 2016 r. poz. 2032 ze zm.), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W myśl art. 24c ust. 2 pkt 1- 3 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 1. przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  14:01 22.03.2017

  ... straty) od którego jest liczony podatek, zaś ujemne różnice kursowe zmniejszają dochód (zwiększają stratę) do opodatkowania. Różnice kursowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Dodatnie różnice kursowe zawsze należy zaliczać do przychodów podatkowych, zaś ujemne różnice kursowe do kosztów uzyskania przychodów. Zasadę tę stosujemy bez ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Prowizja od kredytu a wycena bilansowa

  Prowizja od kredytu a wycena bilansowa

  18:07 11.01.2017 PORADA

  Witam, spółka na potrzeby bilansowe ujęła zobowiązanie z tytułu kredytu w euro w następujący sposób: 234-1 Kredyt Kaptiał --> w. poczatkowa-prowizja 234-2 Kredyt Odsetki  --> odsetki od kredytu 234-3 Kredyt wycena  --> różnice kursowe na potrzeby bilansowe ... WIĘCEJ

  Tematy: prowizja, kredyt walutowy, odsetki od kredytu, euro
 • Różnice kursowe i zawieszenie działalności

  Różnice kursowe i zawieszenie działalności

  22:31 13.12.2016 PORADA

  Witam, 4.12.2016 zawiesiłem działalność. 6.12.2016 otrzymałem zapłatę za wystawioną przed zawieszeniem działalności fakturę w euro. W związku z tym powstały różnice kursowe. Czy mam je zaksięgować? Dodam, że jestem ryczałtowcem. WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, ewidencja księgowa, wystawienie faktury, euro
 • Różnice kursowe a koszty imprezy turystycznej

  Różnice kursowe a koszty imprezy turystycznej

  13:51 05.12.2016 PORADA

  Czy ujemne różnice kursowe są kosztami imprezy turystycznej? Co zrobić, jeśli okaże się, że nie są kosztami imprezy - zaksięgować w PKPiR?  Z góry dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, koszty walut, impreza turystyczna, zapisy w PKPiR
 • Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  13:09 26.08.2016

  ... dodatnie różnice należy odnosić zawsze w przychody podatkowe, zaś ujemne różnice kursowe zawsze w ciężar kosztów podatkowych. Żadne skróty nie są tutaj dopuszczalne. Nie ma przy tym znaczenia to, czy różnice takie tyczą się rozliczeń przychodów czy kosztów podatkowych. Przypomnijmy, że w stosunku do przychodów dodatnie różnice kursowe co ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym

  Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym

  13:53 25.07.2016

  ... ? Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27.10.2015 r. nr ILPB1/4511-1-1072/15-2/TW wyjaśnił, że nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie obcej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w złotówkach ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Księgowanie elektronicznych opłat drogowych i różnice kursowe

  Księgowanie elektronicznych opłat drogowych i różnice kursowe

  10:19 02.06.2016 PORADA

  Witam, rozliczam opłaty drogowe zagraniczne pobierane przez elektroniczne systemy poboru opłat. Wygląda to tak, że robimy przedpłatę na konto, np. Skytoll (gotówką lub z rachunku bankowego), następnie z systemu ściągam zestawienie pobranych opłat w danym miesiącu. Moje pytanie: Po ... WIĘCEJ

  Tematy: system poboru opłat drogowych, elektroniczny system poboru opłat, opłaty drogowe, elektroniczne myto
 • Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  11:27 27.05.2016

  ... pozabilansowych pozycji w walutach obcych (art. 9b ust. 2 u.p.d.o.p.). Jednocześnie, z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, różnice kursowe są prezentowane zgodnie z tzw. wynikowym sposobem rozliczania różnic kursowych. W rezultacie różnice kursowe dotyczące aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Faktura z Google Adwords - rozliczenie importu usług i ujęcie w KPiR

  Faktura z Google Adwords - rozliczenie importu usług i ujęcie w KPiR

  22:51 03.03.2016 PORADA

  Proszę o pomoc w kwestii prawidłowego postąpienia z fakturą otrzymaną za usługę reklamową od Google Adword. Nie jestem podatnikiem VAT i wiem, że muszę naliczyć podatek VAT należny i rozliczyć się na VAT-9M. Problem pojawia się z kwestią rozliczeń kursowych. Czy jeżeli faktura ... WIĘCEJ

  Tematy: Google Adwords, faktura, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa
 • Przejęcie długu w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

  Przejęcie długu w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

  11:07 17.02.2016

  ... mogłyby powstać różnice kursowe od własnych środków, jeżeli przejęcie długu byłoby odpłatne i faktycznie zapłaciłby on przejmującemu wynagrodzenie w walucie obcej. W takim wypadku miałby miejsce fizyczny rozchód waluty powodujący powstanie podatkowych różnic kursowych. W przypadku jednak, gdy do zapłaty takiej nie dochodzi, różnice kursowe nie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Kursy walutowe w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

  Kursy walutowe w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

  11:44 03.02.2016 PORADA

  Chcę zakupić walutę obcą, którą wpłacę na rachunek walutowy a następnie wymienię za pomocą kantoru internetowego na walutę krajową i wpłacę na rachunek bankowy. Czy taka transakcja powoduje różnice kursowe, które muszę ująć w PIT? Nie prowadzę działalności gospodarczej. WIĘCEJ

  Tematy: kursy walut, osoba fizyczna, rachunek bankowy, rachunek walutowy
 • Podstawa do obliczania podatku

  Podstawa do obliczania podatku

  13:24 12.01.2016 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi budowlane. Moją formą opodatkowania jest ryczałt (5,5%). Od połowy roku zacząłem świadczyć usługi dla kontrahentów zagranicznych i z tego też tytułu wystawiam faktury w walucie obcej. Do tego celu założyłem również rachunek walutowy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, usługi budowlane, ryczałt ewidencjonowany, działalność usługowa
 • Jak wyliczyć różnice kursowe przy przewalutowaniu z PayPala na rachunek firmowy?

  Jak wyliczyć różnice kursowe przy przewalutowaniu z PayPala na rachunek firmowy?

  20:52 13.11.2014 PORADA

  Witam, proszę o wyjaśnienie, czy mój tok rozumowania jest prawidłowy: na koncie PayPal posiadam środki wyrażone w USD ze sprzedaży towarów kontrahentom zagranicznym (realizują oni płatność za pośrednictwem PayPal). Pytanie dotyczy momentu przelewania środków własnych z PayPala na ... WIĘCEJ

  Tematy: PayPal, różnice kursowe, przewalutowanie, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Różnice kursowe a faktura

  Różnice kursowe a faktura

  19:48 16.06.2014 PORADA

  Witam, w dniu 28 kwietnia wystawiłam rachunek dla klienta z Wielkiej Brytanii za usługę w kwocie 2329 funtów, jednak wcześniej dostałam zaliczkę na poczet rachunku w kwocie 500 funtów (zaliczka wpłynęła na konto 16 kwietnia), a zapłata za rachunek minus zaliczka w dniu 8 maja ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, kontrahent zagraniczny, Wielka Brytania, wystawienie rachunku
 • Przychód osoby fizycznej bez działalności z różnic kursowych

  Przychód osoby fizycznej bez działalności z różnic kursowych

  11:57 26.03.2014 PORADA

  W roku 2013 otrzymałem na prywatne konto bankowe wpłatę 40 tys. dolarów. Była to zapłata za sprzedaż, której dokonałem na rzecz osoby mieszkającej za granicą. Nasz umowa opiewała na 120 tys zł. Mój bank zaproponował mi negocjacje kursowe, w wyniku których z tej operacji ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, konto bankowe, sprzedaż, kursy walut

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 11

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: