eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › KAS
 • Czy wcześniejsze zastosowanie się do wyniku kontroli podatkowej uniemożliwia korektę rozliczeń po wygranej w sądzie?

  Czy wcześniejsze zastosowanie się do wyniku kontroli podatkowej uniemożliwia korektę rozliczeń po wygranej w sądzie?

  20:42 20.04.2023

  ... za 2015 r. w oparciu o przepis art. 83 ust. 1d pkt 1 ustawy o KAS. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku potwierdził stanowisko naczelnika. WSA przywołał, że ... SA/Gd 1975/19). Podsumowanie Przedsiębiorca, mimo niezbyt klarownego brzmienia przepisów art. 83 ust. 1a-1d ustawy o KAS, nie musiał obawiać się, że zastosowanie się do wyniku kontroli ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola podatkowa, deklaracje podatkowe, deklaracja podatkowa, zeznanie podatkowe
 • Planowane zmiany w ustawie o KAS budzą poważne zastrzeżenia

  Planowane zmiany w ustawie o KAS budzą poważne zastrzeżenia

  14:16 24.10.2022

  ... importera”, natomiast projekt nowelizacji przewiduje stosowanie w tym zakresie art. 59 ust. 1 ustawy KAS, który szczegółowo wymienia również inne miejsca wykonywania czynności kontrolnych, znacznie ... wezwania do przeprowadzenia działań naprawczych. Zgodnie z projektowanym art. 94zh ustawy o KAS, karze pieniężnej od 1 000 zł do 500 000 zł podlegać ... WIĘCEJ

  Tematy: KAS, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, kodeks karny skarbowy
 • Import towarów. Jakie zakazy, kontrole i ograniczenia?

  Import towarów. Jakie zakazy, kontrole i ograniczenia?

  12:18 28.12.2021

  ... pomiędzy zadaniami związanymi z Intrastatem i Extrastatem a tymi dotyczącymi systemu monitorowania przewozu towarów, znalazł się taki oto punkt (art. 2 ust. 1 ustawy o KAS): -18) wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt ... WIĘCEJ

  Tematy: służba celna, urzędy celne, kontrola celno-skarbowa, odprawa celna
 • Polski Ład: Urzędnik KAS zajmie firmowy sprzęt nawet na 96 godzin

  Polski Ład: Urzędnik KAS zajmie firmowy sprzęt nawet na 96 godzin

  13:48 09.09.2021

  ... podstawie tytułów wykonawczych o wartości przekraczającej 10 tys. zł (art. 94z ust. 1 ustawy o KAS). Tymczasowe zajęcie będzie polegało na zajęciu mienia będącego we władaniu ... od chwili podpisania stosownego protokołu tymczasowego zajęcia (art. 94za ust. 2 ustawy o KAS). Jest to bardzo długi okres dla przedsiębiorców, biorąc pod uwagę, że zajęciu ... WIĘCEJ

  Tematy: co może zająć komornik, tymczasowe zajęcie ruchomości, zajęcie komornicze, komornik
 • Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowej

  Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowej

  12:16 25.06.2020

  ... przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto ustawa o KAS wskazuje szczególne miejsca i przedmioty podlegające kontroli celno-skarbowej. Są to m.in ... właściwości rzeczowej, lecz także właściwości miejscowej. Zgodnie z art. 61 ustawy o KAS urząd celno-skarbowy może wykonywać swoją kontrolę na obszarze całego ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, organy podatkowe, urzędy celne, służba celna
 • Kontrola podatkowa a celno-skarbowa

  Kontrola podatkowa a celno-skarbowa

  13:45 23.10.2019

  ... celno-skarbową prowadzą naczelnicy urzędów celno-skarbowych na podstawie przepisów ustawy o KAS. Co istotne, w tym przypadku nie ma możliwości zastosowania przepisów ustawy ... jednocześnie prowadzonych kontroli, a także nieograniczony czas ich trwania. Co istotne, ustawa o KAS nie przewiduje również ograniczenia co do właściwości miejscowej organu. ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, organy podatkowe, urzędy celne, służba celna
 • KAS 2019: łatwy dostęp do rachunków bankowych podatników

  KAS 2019: łatwy dostęp do rachunków bankowych podatników

  13:25 08.04.2019

  ... stroną postępowania lub kontroli celno-skarbowej, by stać się celem inwigilacji KAS. Krajowa Administracja Skarbowa z uprawnieniami służb specjalnych W założeniach nowe przepisy mają poprawić ... obawiają się nadużyć i bezprawia urzędniczego. Po wejściu w życie przepisów, KAS otrzymała niemal nieograniczony dostęp do chronionych danych podatników, a ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, organy podatkowe, urzędy celne, służba celna
 • Firmy budowlane, gastronomiczne czy motoryzacyjne z nadzorem fiskalnym

  Firmy budowlane, gastronomiczne czy motoryzacyjne z nadzorem fiskalnym

  13:10 06.02.2019

  ... podatnika, który jest pozbawiony instrumentów prawnych do zakwestionowania działań organu KAS. Kolejną kwestią jest pozorna alternatywa „albo korekta, albo kontrola”. Nie ... przedsiębiorcy, ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń ze strony organów KAS. Znajomość stale zmieniających się przepisów prawnych, linii orzeczniczych sądów administracyjnych ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, organy podatkowe, skarbówka, reforma aparatu fiskalnego
 • Fiskus może prowadzić kontrole podatkowe dłużej niż przewiduje ustawa

  Fiskus może prowadzić kontrole podatkowe dłużej niż przewiduje ustawa

  13:47 07.11.2018

  Zarówno ustawa Prawo przedsiębiorców, jak i ustawy podatkowe określają czas trwania kontroli w firmie, którego organy nie mogą przekroczyć. Przepisy nie uściślają jednak konsekwencji jego przekroczenia, przez co fiskus chętnie korzysta z materiałów zgromadzonych również po upływie ustawowego limitu. W ostatnim czasie sądy administracyjne aprobują ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, organy podatkowe, urzędy celne, służba celna
 • Kiedy urząd skarbowy nie informuje o wszczęciu kontroli podatkowej

  Kiedy urząd skarbowy nie informuje o wszczęciu kontroli podatkowej

  13:24 09.08.2018

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością poddania kontroli podatkowej. Zwykle organy podatkowe informują o zamiarze wszczęcia kontroli, jednakże w określonych sytuacjach fiskus może rozpocząć czynności kontrolne bez wcześniejszej zapowiedzi. Zakres kontroli podatkowej obejmuje czynności mające na celu ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, organy podatkowe, urzędy celne, służba celna

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: